"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kwaliteit: het vergeten aspect in het inhuurproces van zelfstandig professionals

“Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en waarvoor hij bereid is te betalen.” 

Dit citaat zal velen niet onbekend in de oren klinken en is afkomstig van Peter F. Drucker. De vraag is hoe opdrachtgevers hiermee om gaan bij de inhuur van zelfstandig professionals via een intermediair. Immers, het gaat er uiteindelijk om dat de zelfstandig professional toegevoegde waarde levert in het proces, dat uiteindelijk zal leiden tot een eindproduct waar de klanten van de opdrachtgevers de juiste prijs voor willen betalen. Dit vraagt van opdrachtgevers om een goede selectie aan de poort. Maar gebeurt dit altijd wel op de juiste wijze?

In ieder geval niet in de praktijk van alledag die ik nog te vaak tegenkom. Hierbij zijn drie aspecten zichtbaar in het inhuurproces en wordt een vierde aspect nog te vaak vergeten:

Het eerste aspect | Blauwe ogen

Intermediairs van zelfstandig professionals worden nog te vaak beoordeeld op de blauwe ogen van de aan de opdrachtgever gekoppelde accountmanager. Dit vanuit een langdurige relatie, het goede ‘verhaal’ of gewoon door de verschijning op zich.

Het tweede aspect | Een laag tarief

De invloed van de uurtarieven op besluitvorming om tot inhuur over te gaan, inclusief de bemiddelingskosten die worden doorgerekend door het intermediair, is duidelijk merkbaar. Veel opdrachtgevers willen namelijk voor een dubbeltje op de eerste rij zitten.

Het derde aspect | Snelheid

Opdrachtgevers vinden de snelheid, waarmee passende cv’s worden aangeboden, van groot belang. Dit is zeker in diverse branches, waar sprake is van toenemende krapte, verklaarbaar. Alleen is de vraag of je jezelf als opdrachtgever hier niet tekort mee doet.

Het vergeten aspect | Kwaliteit

Op zich zijn deze aspecten allemaal relevant, alleen blijft het vierde aspect nog te vaak onderbelicht terwijl dit feitelijk op nummer 1 in het inhuurproces zou moeten staan. Het gaat hier om de kwaliteit van de zelfstandig professional voor het leveren van toegevoegde waarde ten behoeve van het eindproduct, waar uiteindelijk de klant van de opdrachtgever mee te maken krijgt. En het belang van dit aspect gaat alleen maar toenemen.

Klanten worden steeds kritischer, stappen makkelijker over en de concurrentie neemt toe.

Kwaliteit als toegevoegde waarde

De eerste drie aspecten zoomen dus onvoldoende in op kwaliteit, terwijl het leveren hiervan steeds meer de onderscheidende factor gaat worden voor organisaties in een dynamische omgeving. En de tijd dat kwaliteit niet meer meetbaar is, is verleden tijd. De vraag is dus: laten we alles bij het oude of gaan we binnen organisaties zelfstandig professionals inhuren die toegevoegde waarde bieden met als einddoel het leveren van de door de klant gewenste kwaliteit? Wellicht wordt het tijd om als opdrachtgever het inhuurproces nog eens goed onder de loep te nemen en de juiste dingen te gaan doen, wat ook aansluit op onderstaand citaat:

Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort — John Ruskin

Dit gastblog werd geschreven door Eelco Veltenaar, Co-Founder van TruQu.

Inhuur recruitment & flex

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

Eén reactie op dit bericht

 1. We hebben het hier al eerder over gehad en een mevrouw van wie ik de naam even vergeten ben, mijn excuses, zei al dat wij ons moeten organiseren. Zij was daarbij overigens bepaald niet de eerste.
  Het wordt hoog tijd dat er georganiseerd wordt, er bepaalde ‘eisen’ worden vastgelegd, waaraan men zich heeft te houden. Eventueel met een eigen vakdiploma. Dat hoeft niet gebaseerd te zijn op officiële diploma’s die allemaal gehaald zijn, wel op resulaten in de praktijk en kennis van nu, dat getoetst kan worden.
  Zo is het kaf van het koren te scheiden.
  Verder zouden er omgangsregels kunnen worden afgesproken. Die zijn heel belangrijk om als groep een vuist te maken en niet te worden uitgespeeld. Zijn er een paar die daaraan niet conformeren, dan is dat niet zo erg. Die zijn ‘anders’.
  Zonder samenwerking en zonder de wil en de absolute overtuiging dat samenwerking noodzakelijk is, blijven we dit soort discussies houden.
  En Drucker kan me wat. Kwaliteit in professionele, zakelijke dienstverlening is ook iets van 1. uitstraling en 2. een juist, nette aanpak. Ik griezel van de dienstverleners, die vaak bij toeval iets in een jaarrekening of in een softwareprogramma of it-apparaat gerepareerd hebben en eigenlijk helemaal niet weten waarom het nu goed is. Toch gebeurt dat dageliijks. Zeker als de markt booming is. Het uurtarief van de opdrachtgever is dan wel laag, ja. Daar zijn we het toch wel over eens?
  Vakmanschap verkopen is ook een kunst.