"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

HeadFirst ziet markt voor zp’ers positief kantelen

ZPfacts: Headfirst ziet een voorzichtige opwaartse trend in de ZP-markt

Bemiddelaar HeadFirst ziet een voorzichtige opwaartse trend in de zp-markt. Het aantal opdrachten neemt weer wat toe. Het aantal declarabele uren per week daalt licht, maar de zp’ers krijgen per uur wel meer betaald. HeadFirst baseert deze uitspraken op een grondige analyse van de eigen data die het in huis heeft. Sinds begin dit jaar presenteren ze die analyses onder de naam ZP Facts. Zoals al eens eerder geconcludeerd: het nadeel van een analyse op puur eigen data is dat de uitkomsten niet representatief zullen zijn voor de volledige zp-markt. Een voordeel is dat de analyse wel grondiger en meer gebaseerd is op harde data dan sommige andere onderzoeken.

Een paar punten uit het meest recente rapport, dat vandaag is verschenen:

  • De toename van het aantal opdrachten zit met name in de energiesector, financiële sector en overheid. Opdrachten in de technologie sector namen de laatste twee kwartalen juist af.
  • Gemiddeld werkten de zelfstandig professionals het afgelopen kwartaal 20 minuten per week (declarabel) minder.
bron: zpfacts

 

  • Het gemiddeld tarief steeg wel. Dat ligt nu op 83,51 euro. 3 euro hoger dan in het vorige kwartaal.
  • Opdrachten via bureaus duren gemiddeld 4,5 maanden langer dan wanneer zp’ers een opdrachten uit hun eigen netwerk hebben verkregen.
  • Door het redelijk stabiel blijven van zowel de gemiddelde uurtarieven als het aantal uren per week, bleef de omzet per dag ook redelijk gelijk aan het voorgaande kwartaal.
  • De lengte van de opdrachten steeg ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Opdrachten in de profitsector duren gemiddeld 3 maanden korter dan in de non-profitsector.

De volledige cijfers en analyses zijn te vinden via de website www.zpfacts.nl 

Onderzoek en marktontwikkelingen

HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, matchmaking, managed service providing (msp) en business consultancy. Er werken dagelijks ongeveer 15.000 professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van ongeveer 1,5 miljard euro. De bekendste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler en MSP-dienstverlener Staffing Management Services. Door de unieke samenstelling van bedrijven – met ieder zijn eigen specialistische diensten - heeft HeadFirst Group een oplossing voor ieder inhuurvraagstuk. Zorgeloos inhuren, dat is onze belofte. Bekijk alle berichten van HeadFirst Group