"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aantal opdrachten op inhuurmarktplaatsen overheid in 2014 verdubbeld

Het aantal openbaar gepubliceerde opdrachten op inhuurmarkkplaatsen van de overheid stijgt hard, maar dit vervingsinstrument blijft omstreden.

Het aantal openbaar gepubliceerde opdrachten op inhuurmarkkplaatsen van de overheid stijgt sinds 2013 hard en ook voor dit jaar is al een stijgende lijn te zien ten opzichte van vorig jaar. Dat berekende Tenderplace, dat zicht houdt op de verschillende inhuursites waarop overheid en organisaties opdrachten aanbieden aan leveranciers en zzp’ers. Gerd Heijmans van Tenderplace en Mark Bassie van Flex-Beheer, proberen deze groei te duiden. 

Forse groei aantal opdrachten

Over heel 2014 heeft Tenderplace 2.911 inhuuropdrachten geregistreerd bij de tientallen inhuurmarktplaatsen van de overheid. In 2013 waren dit er nog 1.612. Dat is bijna een verdubbeling in een kalenderjaar. De cijfers voor het eerste kwartaal van 2015 (680 opdrachten) laten wederom een stijging zien van 18,5 procent  ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. De groei zit er dus behoorlijk in.

Nu stijgt het aantal marktplaatsen ook elk jaar, er zijn nu 101 verschillende overheids-marktplaatsen in gebruik, maar niet zo hard dat het deze groei kan verklaren. De overheid is in 2014 dus meer gaan inhuren of ze maakt meer gebruik van deze marktplaatsen als primair inhuurkanaal. Dit zou dan ten koste gaan van een raamcontract met een aantal preferred suppliers of van onderhandse procedures, waarbij de overheid zelf een beperkt aantal leveranciers uitnodigt om een aanbod met tarief en cv in te sturen. Dit soort onderhandse procedures worden niet geregistreerd en zijn dus niet verwerkt in bovenstaande cijfers.

Het jaarpatroon van het aantal opdrachten dat elke maand is gepubliceerd ziet er over 2013 anders uit dan over 2014. In 2013 was het nog redelijk gelijkmatig verdeeld met ongeveer hetzelfde aantal gepubliceerde opdrachten in alle maanden. Het patroon over 2014 is grilliger met twee grote pieken in de maanden september en oktober (> 400 opdrachten). Is dit te danken aan de grote decentralisatieoperaties waardoor gemeenten veel meer behoefte kregen aan externe ondersteuning?

overzicht per maand (bron: Tenderplace)

 

Als we kijken naar de regio’s met de meeste opdrachten, dan spannen in volgorde van hoog naar laag, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland de kroon. In de overige provincies wordt van het totaal aantal opdrachten slechts tussen de 1 en 3 procent weggezet. Zijn daar minder marktplaatsen of worden ze minder intensief gebruikt? Wij denken dat dit allebei  klopt.

Ten slotte heeft Tenderplace ook een analyse gemaakt van het aantal opdrachten per branche of sector. De ICT-sector springt er dan uit met bijna 24 procent van het totaal aantal opdrachten. Riolering grond en wegenbouw en Sociale zaken en werkgelegenheid volgen op ruime afstand met respectievelijk bijna 16 en 14 procent. Alle overige denkbare branches komen niet boven de 6 procent van het totaal aantal gepubliceerde opdrachten uit.

Opdrachten marktplaats per type opdrachtgever (bron: Tenderplace)

Onmisbaar en omstreden

Deze groei maakt inhuurmarktplaatsen, zowel in absolute als relatieve zin, belangrijker. Leveranciers en zzp’ers die zich tot nu toe afzijdig hielden van dit inhuurkanaal, zouden hierdoor op een gegeven moment toch moeten overwegen om zich te registreren en dit platform te gebruiken om aanspraak te maken op overheidsopdrachten voor externe inhuur.

Helaas is het instrument altijd omstreden geweest, met felle voor- en tegenstanders. Er is recent door Flex-Beheer een Comité van verontruste marktplaatsgebruikers opgericht, waarin grote en kleine leveranciers zich hebben verenigd om te zorgen dat er meer uniformiteit en transparantie komt en marktplaatsen leveranciers-vriendelijker worden. Het comité wil dat overheidsorganisaties met een marktplaats zich de belangen en behoeften van leveranciers meer aantrekken. Het overleg met het ministerie van Economische Zaken en Pianoo is inmiddels geopend. Ook TenderNed onderzoekt hoe het individuele inhuuropdrachten op alle marktplaatsen goed vindbaar kan maken.

Wijziging aanbestedingswet

Met de komende wijziging van de Aanbestedingswet die in 2016 ingaat, wordt ook beoogd om marktplaatsen een wettelijke status te geven. Een marktplaats kan dan officieel als Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) worden gebruikt.

Te verwachten valt dat met een wettelijke   status aan de ene kant en meer uniformiteit en transparantie aan de andere kant, het aantal inhuurmarktplaatsen verder zal groeien.

Die ontwikkeling past in de verdere digitalisering en flexibilisering van de samenleving en een eerlijker level playing field voor kleine en grote leveranciers en zzp’ers, die zo gelijke kansen krijgen op inhuuropdrachten bij de overheid. Deze ontwikkelingen maken het werk voor leveranciers makkelijker en transparanter en de overheid krijgt zo snel veel goede kandidaten aangeboden tegen een marktconform tarief. Dat is een prima ontwikkeling mits er meer wordt geluisterd naar de behoeften van leveranciers.

Mark Bassie schreef dit artikel samen met Gerd Heijmans van Tenderplace. Tenderplace is een online beheerinstrument voor freelancers en bureaus en geeft gebruikers onder andere een volledige overzicht van nieuwe opdrachten die via marktplaatsen worden gepubliceerd.

mr. Mark Bassie (Breda 1960) is sinds 1994 werkzaam als Zelfstandige Interim Professional. Was vroeger als interim-manager en trainer werkzaam. Heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd -onder het label Flex-Beheer- in flexibilisering van organisaties en professionalisering van externe inhuur. Onafhankelijk en deskundig in inhuurplatforms, Marktplaatsen, ZZP-community's en Vendor Managementsystemen. Mark combineert hierbij zijn HRM-deskundigheid met bedrijfsvoerings-expertise en verander- en projectmanagement. Auteur van het handboek 'Scoren op inhuurmarktplaatsen!' van FNV Zelfstandigen (2012). Onderzoeker/co-auteur van diverse Nederlands/Belgische onderzoeksrapporten o.a. over Recruitment Process Outsourcing (RPO) (2016), over Vendor Management Systemen (VMS) (2017) en over Managed Service Providers (MSP) (2018). Zie Flex-Beheer.nl voor de downloadpagina's. Bekijk alle berichten van Mark Bassie