"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat kan een provincie doen voor het ondernemersklimaat van zp’ers?

Mooi voorbeeld uit Provincie Gelderland, waar via project Pr8werk samenwerking tussen 12.000 zp’ers en opdrachtgevers in Achterhoek wordt gestimuleerd.

PrintOmdat het vandaag Provinciale Statenverkiezingen zijn, was ik afgelopen zaterdag uitgenodigd bij BNR ZZP Café. Wat kunnen provincies doen voor zp’ers, klonk het. Pr8werk is een geslaagd voorbeeld van een antwoord op deze vraag. Pr8werk, een vierjarig project dat wordt gefinancierd door de provincie Gelderland, laat 12.000 zp’ers en opdrachtgevers in de Achterhoek meer samenwerken.

Vraaggestuurd samenwerken met zp’ers

De missie van Pr8werk is even simpel als duidelijk: meer werk voor zelfstandig professionals (zp’ers) in de Achterhoek. Het project wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en is door de strategische partners Kamer van Koophandel, Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA), gemeente Oude IJsselstreek (namens acht gemeenten) en Achterhoek 2020 als opdracht neergelegd bij een van de zp-netwerkorganisaties in de Achterhoek, Ondernemend Netwerk Zelfstandigen Achterhoek (ONZ-Achterhoek).

Jaarlijks organiseert Pr8werk twee vraaggestuurde bijeenkomsten waarin opdrachtgevers (ondernemers, overheid en organisaties) en zp’ers elkaar ontmoeten en zich ervan bewust worden wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Pr8werk heeft nog één bijeenkomst voor de boeg, de grande finale op 30 november. De afgelopen vier jaren heeft Pr8werk elk jaar een andere branche centraal gesteld; in het eerste jaar de gemeenten, het tweede jaar de zorgaanbieders en in het derde jaar de duurzame ondernemers. Met de inkopers van alle gemeenten is geïnventariseerd wat de ontwikkelingen zijn in hun branche, hoe zij tegen zp’ers aankijken, welke vraagstukken er de komende tijd liggen en hoe vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Pr8werk is vraaggestuurd en zet zwermsessies in om vraag en aanbod te matchen.

Lessons learned

Het project Pr8werk heeft innovatie gerealiseerd in een nieuwe infrastructuur voor matching. Ook heeft het concrete opdrachten opgeleverd. De gemeente Oude IJsselstreek heeft met inzet van zwermsessies al aan zestien zp’ers een mooie opdracht verstrekt. De gemeente Bronckhorst wil voor de invulling van zorgopdrachten in 2016 20 procent van haar budget gaan besteden aan zorgcooperaties van zorg-zp’ers. Ook zijn de volgende inzichten opgedaan:

  • De beste zp’er zit niet op de bank of in een database
  • De beste pitch is niet de beste match
  • Sterke zp-communities kunnen intermediairs overbodig maken

De nieuwe voorzitter van PZO-ZZP, Denis Maessen was ook tijdens het interview aanwezig. Hij onderstreept het belang van deze ontwikkeling van vraagsturing en communitievorming. Hij juicht het toe dat een provincie bereid is om 40.000 euro te investeren in innovatie voor zp’ers. Inmiddels hebben zzp-vloot Utrecht en de gemeente Hoorn interesse getoond in zwermsessies. Dit verhaal wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Lilian Boonstra is auteur van het boek "Fit voor de Toekomst: duurzame ondernemer/ duurzame zzp'er". Zij is vijf jaar zzp'er, met haar bedrijf Realisatieadvies, waarin zij onderwijsinstellingen en gemeenten adviseert over het realiseren van visie. Zij is initiatiefnemer van het project Pr8werk, een vierjarig vraaggestuurde zzp-project in Gelderland.Organisator van de Dag van de duurzame ZZP´er: hoe kan ik zelf meer duurzaam werken en hiermee voor mijn opdrachtgevers van betekenis zijn? In haar eigen zoektocht naar duurzame inzetbaarheid heeft zij ervoor gekozen om de opleiding tot docent Nederlands te volgen, om Nederlands te doceren aan het MBO en hiermee een bijdrage te gaan leveren aan het levenlang leren voor zzp'ers/ flexibele professionals. Bekijk alle berichten van Lilian Boonstra