"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Een slimme arbeidsmarkt is meer dan een doorgeefluik van prijzen en cijfers

De inhuur van flexibel personeel is meer dan het vergelijken van tarieven, vinden ze bij Nétive. Maar hoe zorg je voor een slimme arbeidsmarkt die meelift op technologische ontwikkelingen en die daarbij de menselijke maat niet uit het oog verliest? Het is het spanningsveld waarop Chris Neddermeijer en Patrick Tiessen, oprichters van Nétive, zich dagelijks begeven. “Wij evangeliseren dit al twaalf jaar.”

Rond de eeuwwisseling belde het grootste gedeelte van de klanten van Nétive in via een modem, als ze al internet hadden. Nu heeft medeoprichter en algemeen directeur Patrick Tiessen de nieuwste technologie op zakformaat tot zijn beschikking op zijn smartphone. “Dit ding kan meer dan de beste desktopcomputer van vijf jaar geleden,” zegt hij. De boodschap is duidelijk: technologie ontwikkelt zich razendsnel en dat is voor organisaties nauwelijks bij te benen.

Nétive ontwikkelt sinds twaalf jaar een Vendor Management Systeem (VMS) waarmee het hele proces van inhuur, van uitvraag tot en met contracteren en facturering, digitaal en geautomatiseerd verloopt. Het grootste vraagstuk blijft echter hoe je slimme software integreert in een markt die naast cijfers en tarieven, vooral draait om mensen.

“Als je eerlijk bent, kun je zeggen dat transparantie voor veel organisaties het hoofddoel is om een VMS aan te schaffen”, zegt Chris Neddermeijer, met Tiessen en Arthur van der Wees (rechts in beeld) oprichter van Nétive en momenteel verantwoordelijk voor de productontwikkeling. “Het systeem maakt transparant wat de tarieven van verschillende aanbieders zijn. In feite gebruik je zo’n zelfde inkoopsysteem voor pennen en potloden, maar dat is niet menselijk. Zo ga je niet met mensen om.”

De zachte kant van inhuur

Daarom brengt Nétive ook graag de zachte kant van inhuur in kaart. Een beweging die aansluit bij de roep om goed opdrachtgeverschap en die er kort op neer komt dat de inhuur van flex meer is dan het bieden van een goed tarief en degelijke voorwaarden. Flexwerkers willen betrokkenheid, inspraak in het beleid en als volwaardig professional worden behandeld, zo bleek onder meer uit eerdere stukken die op ZiPconomy verschenen.

Door ook vaardigheden en werkervaring van medewerkers in het VMS inzichtelijk te maken, komt Nétive hier voor een deel aan tegemoet. “Het gaat er niet alleen om hoeveel iemand heeft gekost, maar simpelweg wat hij heeft gedaan en of hij goed was,” zegt Neddermeijer. Dit biedt organisaties een efficiënt overzicht, waarmee verschillende flexkrachten eenvoudig met elkaar kunnen worden vergeleken. “Het gaat ook om stuk procesvolwassenheid van een organisatie,” zegt Neddermeijer. “Uiteindelijk moet het ook voor hen draaien om de beste mensen.”

De afweging om op deze manier naar inhuur te kijken, blijft bij de organisatie. “Organisaties maken die stap zelf en ze hebben zelf de regie in handen. Wil een organisatie een systeem waarin louter de tarieven worden vergeleken, dan kan dat prima,” zegt Neddermeijer. “Onze primaire taak is het leveren van technologie en wij richten ons systeem in zoals een opdrachtgever dit graag ziet. Wij vinden het daarbij het belangrijk die opdrachtgever te zien als onafhankelijke partner en we committeren ons tot het succes van de opdrachtgever.”

Work Force Management

Zo speelt Nétive in op de toenemende integratie van inhuurafdelingen in HR, een trend die al langer zichtbaar is. “Toen we begonnen werkten we veel voor organisaties met een grote flexschil, maar die vorm is oud,” zegt Tiessen. “We merken steeds meer dat de contractvorm van de medewerker ondergeschikt raakt.” Om de 141 organisaties die momenteel met Nétive werken daarin tegemoet te komen, werd het VMS uitgebreid tot WMS: het Work Force Management System, waarin de werving en administratieve procedures voor vast en flexibel personeel samenkomen. “Die combinatie van vast en flex was nieuw voor ons,” zegt Neddermeijer. “We zien dat inkoop en HR wat betreft hun recruitment in elkaar schuiven. Er ontstaat een synergie tussen beiden en de markt is daar rijp voor.”

“We merken steeds meer dat de contractvorm van de medewerker ondergeschikt raakt.”

Daarnaast kan die recruitment bij organisaties een stuk slimmer. In plaats van lukraak een opdracht te plaatsen op een marktplaats of deze in het eigen netwerk uit te zetten, kunnen algoritmes van Nétive nauwkeurig uitrekenen op welke manier opdrachten in het verleden werden ingevuld en wat daarvan het succes was. “De kosten van mis hire zijn enorm”, zegt Neddermeijer. “Wij kunnen precies zien via welke weg iemand bij een organisatie binnenkwam en hoelang hij of zij bleef. Als organisatie kun je je wervingsstrategie daar nauwkeurig op aanpassen. ”

De adviezen en berekeningen die softwaresystemen van Nétive uitdraaien, zijn alleen mogelijk door de grote hoeveelheid informatie die de opdrachtgever in het systeem tot zijn beschikking heeft. “We hebben daar zelf geen toegang toe”, benadrukt Neddermeijer. “Integriteit staat bij ons zeer hoog in het vaandel.” Die data stelt organisaties in staat prijzen te vergelijken en resultaten van wervingsprocessen inzichtelijk te maken. “Bedrijven registreren bij ons alleen hun data, ons systeem zet die om in informatie.”

Een model voor de community

Aan ander terrein waarop dit gebeurt, is de community. Ook deze modieuze en organische vorm om zelfstandig professionals of tijdelijke krachten aan een organisatie te binden, kennis te borgen of offline evenementen te promoten, vraagt om een systeem. “Wij kunnen mensen proactief aan elkaar koppelen,” zegt Tiessen. “Ze vinden elkaar via ons systeem, waarin verschillende lijntjes gaan lopen op basis van interesse. Dat helpt enorm bij het recruitmentproces.” Inmiddels wordt het systeem door vier opdrachtgevers gebruikt en de interesse groeit. “Dit is een aardverschuiving,” zegt Tiessen. “Het is een heel andere, proactieve manier van recruitment, die niet strookt met de standaard manier van werving. Veel organisaties vinden dat erg spannend.”

“Bedrijven kijken steeds meer naar de kwaliteit van mensen en dat zien wij als iets heel goeds.”

Het zal beide oprichters er niet toe zetten hun visie op recruitment, waarin kwaliteit centraal staat, bij te stellen. “We evangeliseren dit al twaalf jaar”, zegt Tiessen. “Bedrijven kijken steeds meer naar de kwaliteit van mensen en dat zien wij als iets heel goeds. We geloven daar ook in.”

Nétive blijft er daarom voor waken meer te zijn dan een doorgeefluik van prijzen en cijfers. “We moeten ook boven het maaiveld zien uit te komen,” zegt Neddermeijer. “Je wilt daarnaast vraagstukken oplossen, je wilt dingen in kaart kunnen brengen.” Daarom wordt voortdurend gewerkt aan nieuwe applicaties om het inhuurproces en de werving van (flexibel) personeel slimmer en efficiënter te maken. Ook hier ligt veroudering constant op de loer. Hoe zorg je ervoor dat de arbeidsmarkt zich op technologisch gebied blijft vernieuwen? “Het is een gebied waarin onze branche achterloopt,” erkent Tiessen. “Wij willen gestalte geven aan die vernieuwing.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie