"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Wet DBA zelfstandigenaftrek

‘Draagvlak afschaffing zelfstandigenaftrek onder zzp’ers neemt toe’

Het draagvlak onder ZZP’ers voor een mogelijke afschaffing van de zelfstandigenaftrek neemt volgens ZZP netwerk Nederland toe.

belastingenveloppeHet draagvlak onder zzp’ers voor afschaffing van de zelfstandigenaftrek neemt toe. Vooral als een verdwijning van deze fiscaliteit gecompenseerd wordt door een lager belastingtarief, dan zegt 68 procent van de zzp’ers geen problemen met deze maatregel te hebben. Dat stelt althans ZZP Netwerk Nederland op basis van eigen onderzoek. ZZP Netwerk Nederland, nooit bang om een knuppel in het zzp-hoenderhok te gooien, constateert dat vooral HBO’ers en academici onder de zzp’ers bij een compensatie in de fiscale schijven nauwelijks tot geen problemen hebben met een afschaffing (77 procent).

De zelfstandigheidsaftrek staat al een paar jaar ter discussie. Zoals in de Miljoenennota aangekondigd, laat het kabinet momenteel onderzoek doen naar de effecten van het groeiend aantal zzp’ers. Dat onderzoek wordt binnenkort openbaar en naar verluidt wordt er met name ingezoomd op de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers. Koppel dat aan de wensen tot een vereenvoudiging van het algehele belastingstelsel en dan lijkt het onvermijdelijke dat de zelfstandigenaftrek op de politieke agenda komt. Al zal het daarbij nog een lastige discussie worden binnen de coalitie.

‘Afschaffing aftrek maakt  ondernemerschap zuiverder’

Terug naar het onderzoek van ZZP Netwerk Nederland:  “Als je aan zzp’ers alleen maar vraagt of ze vóór of tégen zijn, dan zijn zzp’ers massaal tegen,” zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. “Maar ook daar zie je dat het percentage langzaam verandert. In 2013, bij een eerder onderzoek van ons, bleek dat 17 procent geen problemen zou hebben met afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Nu is dat 24 procent. Maar om een genuanceerd beeld te krijgen, moet je in dergelijke onderzoeken meerdere scenario’s en vraagstukken durven voorleggen. Je moet niet alleen om een ‘ja’ of een ‘nee’ durven vragen. Deze discussie vraagt input en inspiratie op een hoger strategisch en macro-economisch niveau.”

Helmers, die zich graag opstelt als luis in de pels van de zzp-vertegenwoordigers,  ziet de  afschaffing van de zelfstandigenaftrek wel zitten. Het maakt volgens hem het ondernemerschap zuiverder. “Iedereen weet beter wat hij werkelijk waard is. Het in stand houden van deze fiscale voordelen, betekent ook het in stand houden van een economische luchtbel, die bij de minste of geringste economische tegenslag, alleen maar uit elkaar kan spatten. Wij hopen dat de politiek de moed heeft om een ambitieuze maatregel voor de toekomst te nemen, die vooral goed is voor Nederland als geheel. De zzp’ers zijn uiteindelijk zelfstandig en ondernemend genoeg om daar bewust en slim op te kunnen inspelen en daardoor een stevigere basis neer te leggen voor stabielere economische groei.”

Ondernemerschap en regelgevig

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

6 reacties op dit bericht

 1. Ja, mee eens! Als je de zelfstandigenaftrek kritiekloos in stand wilt houden, dan houd je dus ook het wankelende kaartenhuis van de economie in stand. Nee, het is niet leuk als je er financieel op achteruit gaat maar meer zuiverheid in wat ondernemerschap is, is wel gewenst. Door een afschaffing te compenseren met een lager belastingtarief, zul je zien dat succesvol ondernemerschap eerder en directer beloond wordt. Het lijkt me een goede aanbeveling die bijdraagt aan duurzaamheid en doorzettingsvermogen van ondernemers!

 2. Ja kan ondernemers die die stap gemaakt hebben mede op basis van de zelfstandigheidsaftrek natuurlijk niet in eens confronteren met de afschaffing daarvan.

 3. De heer Helmers stapt hier wat al te gemakkelijk over het punt heen dat afschaffing van de zelfstandigenaftrek met name de zzp’ers zal treffen met lagere tarieven. Ook in de bouw, vervoer en zorg werken veel zzp’ers, ook zzp’ers die dat met veel overtuiging en plezier doen en zich helemaal niet schijnzelfstandige voelen!

  • @Carla.

   Klopt dat een afschaffing vooral zzp’ers met lagere omzetten zal raken. HEt zo maar afschaffen lijkt me niet reeel, daarvoor zijn de inkomenseffecten te groot. Welke vorm van fiscale compensatie er volgt is natuurlijk nog verre van duidelijk. De commissie Dijkhuizen stelde ooit (zie http://www.zipconomy.nl/2013/06/zzp-inkomen-onder-druk-in-advies-over-nieuw-belastingstelsel/) voor deze aftrek te vervangen door een winstbox . Die zou vooral gunstig uitpakken bij grotere omzetten en zzp’ers met personeel.

   Veel zzp’ers zullen calculerend tegen die punt aankijken. Hoe pakt het voor mij uit?

   Toch valt er ook wat te zeggen om het in een wat breder perspectief te zien. De zelfstandigenaftrek bij lage tarieven zodanig uit dat een zzp’er voor de opdrachtgever goedkoper is dan een vaste medewerkers, maar de zzp’ers netto meer ontvangt dan die medewerker. Waarmee die medewerkers verleidt worden om zzp’er te worden. Ze vergeten dan alleen wel vaak het feit dat ze niet verzekerd zijn en geen risico opslag rekenen voor periodes zonder werk. Dit lijkt me een ongewenst neveneffect van de aftrek. Lastig is wel hoe en of dat te repareren valt zonder grote effecten voor al die andere zzp’ers.

 4. Prima om dit af te schaffen, inderdaad is dit een stap naar ondernemen in pure vorm. Maar dan niet aan de andere kant beginnen met al die collectieve vangnetten zoals een verplicht pensioen of AOV. Laat de ondernemer dan ook ondernemer zijn en zelf bepalen welke risico’s hij/zij afdekt. Ik ben echter heel bang dat de politiek zich veel te veel met ons gaat bemoeien.