"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Wet DBA zelfstandigenaftrek

Wiebes bespreekt VAR/BGL-alternatieven voor zzp-organisaties. Grotere verantwoordelijkheid opdrachtgevers blijft overeind.

Staatsecretaris Wiebes bespreekt binnenkort alternatieven zijn BGL voorstel met zzp-organisaties. De grotere verantwoordelijkheid voor opdrachtgevers blijkt daarin overeind.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil graag van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) af. De VAR, ooit bedacht om duidelijk aan te geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers of een zelfstandig ondernemer ook echt zelfstandig is, is een onbeheersbare papierfabriek geworden die het oorspronkelijk doel niet meer dient. Vorig jaar diende Wiebes zijn voorstel voor de BGL (Beschikking Geen Loonheffing) in. De BGL moest het proces transparanter en beter controleerbaar maken en bovendien de verantwoordelijkheid spreiden over zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Na druk lobbywerk van verschillende zzp-organisaties werd Wiebes op 18 december door de Tweede Kamer echter gesommeerd terug naar de overlegtafel te gaan. Het voorstel voor de BGL kon op weinig draagvlak rekenen. Ook adviesorganen waren negatief. Wiebes moest van de Kamer alternatieven voor de zzp-organisaties onderzoeken.

Dat gaat binnenkort gebeuren, meldt Wiebes in antwoord op Kamervragen. De zzp-organisaties hebben Wiebes alternatieven voor de BGL aangedragen. Hierin stellen deze partijen een model voor waarin, in combinatie met vereenvoudiging van het systeem “zowel opdrachtnemer als opdrachtgever een verantwoordelijkheid hebben voor de juistheid van de feiten en omstandigheden zoals ze aan de Belastingdienst zijn gepresenteerd”.

Wiebes schrijft verder dat “het kabinet onderzoekt of het voorstel aan zowel de wensen van de zzp-organisaties en de vakbonden als aan de wensen van de werkgeversorganisaties tegemoet komt terwijl tegelijkertijd zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de doelstellingen van het wetsvoorstel, te weten het vergroten van de mogelijkheden voor de Belastingdienst om handhavend op te treden en een herstel van het evenwicht in de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer.”

Rol opdrachtgever en brokers

Duidelijk is dat Wiebes groot belang blijft hechten aan de rol van opdrachtgevers in het opstellen van een verklaring. De zzp-organisaties stemmen daar blijkbaar mee in. Het is dus vooral voor inhurende organisaties van belang om de ontwikkeling van dit voorstel te volgen, immers voor hen gaat nog het meest veranderen.

Veel van die inhurende organisaties laten het beheer van de contracten met zzp’ers overigens afhandelen voor een derde partij (bijvoorbeeld een broker). Juridisch gezien zijn die partijen dan meestal de opdrachtgever. De vraag is hoe nieuwe voorstellen van Wiebes daarmee omgaan. Zo kan de werkgeversverantwoordelijkheid die past bij de nieuwe Wet Werk en Zekerheid niet zomaar doorgeschoven worden naar payroll-constructies. De vraag hier is of inhurende organisaties hun (nieuwe) verantwoordelijkheid rond het vaststellen van zelfstandigheid dan wel over mogen laten aan brokers en bemiddelaars? Dat is nog onduidelijk.

In maart wil Wiebes het overleg met de zzp-organisaties afgerond hebben. Daarna gaat hij de Kamer informeren over hoe nu verder te gaan.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

  • Tatjana, ik snap je vrees, maar ik denk dat dat voor de echte zelfstandig professional wel los loopt. Alle betrokkenen snappen dat deze ZP de benodigde smeerolie van onze flex economie is.

 1. Advies vragen aan de vakbonden en organisaties van werkgevers over de toekomst van ZZP-ers is hetzelfde als het genootschap van geschiedenisleraren (met alle repect) vragen hoe de toekomst er uit ziet. Jammer dat maar zo weinigen De Zwarte Zwaan van Thaleb hebben gelezen. Dan zouden ze hebben begrepen dat de toekomst nooit een herhaling is van het verleden.

 2. Het is allemaal niet zo moeilijk, met name ambtenaren en vakbonden verzinnen draken van constructies om maar zoveel mogelijk controle te kunnen uitoefenen. Hiermee maken ze het doorgaans ondernemers – en in dit geval ZZP-ers – het leven zuur door een toename van administratieve regeltjes.

  Het hele gedoe van de BGL komt ook weer uit de koker van de vakbonden, die op alle mogelijke manieren flexwerk onderuit proberen te halen. ZZP-ers halen het adagio van vakbonden (iedereen MOET een vaste baan hebben) natuurlijk onderuit en brengen de positie van de vakbonden in gevaar. Geen werknemers, geen vakbonden tenslotte.
  Maar vakbonden vergeten maar al te gemakkelijk dat ZZP-ers tot de meest tevreden werkenden behoren van Nederland, ook al is het inkomen minder gereguleerd en vastgelegd zoals in CAO’s.

  Dus: waarom niet gewoon een VAR verklaring van de fiscus waarin bevestigd wordt dat een ZZP-er inkomen uit onderneming geniet en daarnaast per opdracht in de opdrachtbevestiging een standaard tekst opnemen waarin de onafhankelijkheid van de ZZP-er door beide partijen wordt bevestigd. Ik neem tenminste aan dat elke zelfstandige op zijn minst de opdrachten formeel overeenkomt in een contract?

  Op basis van de afgegeven VAR verklaringen weet de fiscus wie ze moeten controleren (want zonder die VAR verklaring wordt je niet als ZZP-er erkend) en de opdrachtbevestigingen onderbouwen de onafhankelijkheid van de ingehuurde personen en borgen de verplichtingen van de inhurende partijen.

  Probleem opgelost.