"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vier redenen om zelfstandig professionals professioneel feedback te geven

Vier redenen om zelfstandig professionals professioneel feedback te geven. artikel Bart Kollau van Truqu

15357814_sBinnen grotere organisaties zijn procesbeschrijvingen over beoordelingsgesprekken en bijbehorende feedback vaak tot op de komma uitgewerkt. Los van de inhoud en de toepasbaarheid van deze beschrijvingen in de realiteit, valt op dat geregeld één groep medewerkers wordt vergeten, namelijk de ingehuurde zelfstandig professionals (zp’ers).

Professioneel feedback geven

Het is natuurlijk ook verklaarbaar dat in veel gevallen geen werk wordt gemaakt van de beoordeling van werkzaamheden van zp’ers en dat zij geen feedback krijgen. De zp’er is in de mindset van veel opdrachtgevers namelijk slechts een ingehuurde kracht, die tijdelijk is aangetrokken om een opdracht uit te voeren. Waarom zou je als organisatie dan kostbare tijd besteden aan een beoordeling en aan het formuleren van feedback? Toch is het vreemd dat organisaties hier in veel gevallen (nog) geen professionele invulling aan geven. Zeker wanneer je weet dat het aantal zp’ers verder toeneemt en organisaties voor capaciteits- en kwaliteitsvraagstukken tegenwoordig steeds vaker de voorkeur geven aan de inzet van een zelfstandige. Dit laatste heeft weer te maken met flexibiliteit en vakmanschap. Organisaties worden kortom steeds vaker door zp’ers bevolkt en daarom is het van belang op een professionele wijze met de beoordeling van werkzaamheden en het geven van feedback om te gaan.

Vier redenen

Laten we het daarom eens omkeren en uitgaan van het positieve. Wat zijn in dit geval vier redenen om wel werk te maken van goed geformuleerde feedback aan ingehuurde zp’ers? Deze vraag kunnen we beantwoorden met behulp van een cloudbased-systeem, dat in één oogopslag een beeld geeft van de kwaliteiten en  minder sterke punten van de zp’er.

  1. Als organisatie wil je toch aan je klanten laten zien dat je op een serieuze manier omgaat met het inhuren van vakmensen om zo een kwalitatief goed eindproduct te leveren. Laat daarom zien met wie je samenwerkt en waarom je dat doet.
  2. Wanneer je als opdrachtgever goede ervaring hebt met een zp’er, dan wil je wellicht in de toekomst nog een keer gebruik maken van zijn of haar diensten. In dat geval is feedback, in de vorm van het beoordelen van het getoonde vakmanschap en het delen van die beoordeling, een blijk van waardering dat niet snel zal worden vergeten. Dit versterkt de positie als opdrachtgever in tijden van schaarste bij het aantrekken van de juiste zp’er op het juiste moment.
  3. Ook op de arbeidsmarkt speelt corporate branding een belangrijke rol bij de werving van de juiste medewerkers. Dit wordt van steeds groter belang, gezien de (verwachte) schaarste van vakmensen in specifieke branches. Wanneer je laat zien dat je op een professionele manier omgaat met het geven van feedback aan zp’ers, versterkt dat de aantrekkingskracht van jouw organisatie op zp’ers en toekomstige ‘vaste’ Dit vergemakkelijkt bovendien de arbeidsmarktcommunicatie.
  4. Zp’ers hebben een frisse kijk op een organisatie, waarmee ze zowel indirect als direct en vaak ongevraagd feedback geven op het wel en wee binnen de organisatie van de opdrachtgever. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling op individueel en organisatieniveau. Dit zijn vaak cadeautjes en wat is er nu mooier dan een cadeautje terug te kunnen geven in de vorm van feedback? Hiermee help je een zp’er om zijn of haar performance en vakmanschap verder te ontwikkelen.

Stel jezelf daarom uiteindelijk de volgende vraag en kom in actie:

Wat kan feedback aan zpers opleveren als stimulans voor de groei van de organisatie?

Bart Kollau, TruQu

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

3 reacties op dit bericht

  1. Als ZP’er herkenbaar verhaal. Zeker (formele) feedback momenten zijn heel beperkt. Die kan je natuurlijk als ZP’er ook zelf creëren, daar heb je als professionele ZP’er ook een verantwoordelijkheid bij.

    • @Peter. Er is nog een wereld te winnen als het gaat om feedback & ZP’ers. Zowel voor opdrachtgevers als de ZP’ers zelf. Dat opdrachtgevers daar baat bij hebben wordt ook duidelijk uit het onderzoek Goed opdrachtgeverschap dat we met de Univ Tilburg hebben uitgevoerd (dat wordt binnenkort gepubliceerd). Je stipt heel terecht ook de professionele verantwoordelijkheid van de ZP’er zelf aan. Feedback vragen aan je opdrachtgever is m.i. een belangrijk onderdeel van ‘goed opdrachtnemerschap’

  2. Prima suggestie. Opdrachtgevers kunnen inderdaad veel meer uit ZP’ers halen, zeker als de feedback wederwijds is!