"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZPfacts: Lengte en tarief van zp-opdrachten blijven dalen.

Zp’ers van 56 jaar oud vragen het hoogste tarief, opdrachten worden steeds korter, zp’ers kunnen minder uren per week schrijven en het gemiddelde uurtarief blijft dalen. Dat zijn zo een paar hoofdpunten uit ZPfacts, een nieuw initiatief van Headfirst. Ondanks deze dalende trends valt er voor zp’ers – mits in opdracht – nog een aardige omzet te behalen.

Onder de noemer ‘kennisbemiddelaar’ heeft Headfirst een aantal diensten die te maken hebben met het bemiddelen van personeel, waaronder veel zp’ers. Van detachering tot contractafhandeling. Voor deze ZPfacts put Headfirst, in samenwerking met de Universiteit Tilbrug, uit een database waarin informatie staat van meer dan tienduizend zelfstandig professionals die zich in de afgelopen jaren bij hen hebben ingeschreven. Daarnaast beschikt HeadFirst over informatie van nog eens ruim tienduizend professionals die via een leverancier werken.

De keuze om het onderzoek alleen te baseren op die gegevens is zowel de kracht als de zwakte van dit onderzoek. De kracht omdat het hier gaat om daadwerkelijk harde gegevens (in plaats van de vaak wat losjes ingevulde zp-polls waarbij wens en werkelijkheid wel eens uit elkaar lopen) uit een groot bestand. De zwakte zit er natuurlijk in dat het bestand van Headfirst niet representatief is voor alle zp’ers, wat ze in het rapport (zie pagina 4 rapport) ook ruiterlijk toegeven. Mannen, it-functies en grote opdrachtgevers zijn oververtegenwoordigd. Maar goed, geen enkel vergelijkbaar onderzoek binnen de zp-markt is dat wat betreft echt volledig representatief. Het is desalniettemin nuttig en degelijk genoeg om eens dieper naar een aantal conclusies te kijken.

Hoofdpunten

  • Waar er in 2013 nog sprake was van een toename van het aantal opdrachten, vindt er in 2014 wel enige afname plaats. De afname was groter in de private sector dan in de publieke sector.
  • De opdrachtduur nam in de loop van 2013 af van 521 dagen naar 461, en fluctueert over 2014 tussen de 457 en 526. De afgelopen twee jaar zelfs 492 dagen (gemiddeld) oftewel 16,5 maanden.
  • Het gemiddeld aantal contractuele uren per week daalde licht in de afgelopen twee jaar. Vrouwen hebben een werkweek van 29 uur, mannen 33 uur. (Dat zijn dus declarabele uren. In de praktijk zal de ‘werkweek’ dus wel wat langer zijn als je niet-declarabele uren meetelt).
  • Het gemiddelde uurtarief dat professionals ontvangen, neemt continu af sinds 2013, m.u.v. de energiesector.
  • De daling van lengte, inzet en tarief leidt dan natuurlijk tot een structurele daling in gemiddelde omzet per dag:

omzet ZP'ers

 

  • Als laatste punt: naar mate professionals ouder worden, willen zij volgens Headfirst meer verdienen. Headfirst ziet een stijging in het gewenste tarief tot de professionals ongeveer 56 jaar oud zijn (gewenst dus, niet daadwerkelijk tarief zoals sommige media vandaag melden. We zagen dit fenomeen overigens ook in het onderzoek van Schaekel & Partners. In de praktijk kan er natuurlijk een groot verschil zitten tussen gewenst tarief en daadwerkelijk tarief, of überhaupt een tarief… Uit ander onderzoek komt naar voren dat zp’ers boven de 55 veel minder opdrachten hebben).

Het volledige rapport is via deze site te raadplegen.

ZP-Facts-Infographic_online

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts