"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bassies buitenbeentjes: MeursWerkt, maar waarom eigenlijk?

Mark Bassie in gesprek met Caroline Bekkering en Gerard van Balen van MeursWerkt

Het aantal mensen dat met enige vorm van een flexcontract werkt groeit. Zo ook het aantal bedrijven dat in die markt een rol van betekenis speelt, of wil spelen. Bedrijven met een grote variatie aan diensten en businessmodellen. Mark Bassie start een nieuwe serie ‘Bassies buitenbeentjes’, waarin hij in gesprek gaat met bedrijven die het net even anders doen. Wat zijn hun drijfveren, wat doen ze precies en hoe kijken ze tegen de markt aan. Als eerste ging hij op bezoek bij MeursWerkt. 

Werkgeverschap nieuwe stijl

Is het een uitzendbureau, een detacheerder of toch meer een payroll-bedrijf? Wat is MeursWerkt voor bedrijf en wat doen ze precies? Ik vraag het aan Caroline Bekkering en Gerard van Balen, de twee directeuren van het bedrijf in Zeist met ruim driehonderd werknemers. Overigens moet je MeursWerkt niet verwarren met Meurs HRM uit Woerden, het HRM-adviesbureau dat ooit in de persoon van Haitze Meurs dezelfde directeur en oprichter had.

Wat is jullie ‘why-factor’? Waarom bestaan jullie?

‘De markt van flexibel personeel verandert. Hybride relaties ontstaan. Vaste krachten, uitzendkrachten, zzp’ers: alle categorieën lopen door elkaar heen en inhuur is anders dan vroeger. Je ziet dat sommige uitzendbureaus, detacheerders en payrollers hun aanbod verbreden en meer gebruikmaken van digitale media. Ze gaan on-line HR-diensten aanbieden, marktplaatsen inrichten of ze vormen community’s voor zzp’ers.’

Wij concentreren ons op flexibiliteitsvraagstukken die spelen op de arbeidsmarkt en bij onze opdrachtgevers. Wat we bijvoorbeeld zien is dat de uitzendwereld vraag en aanbod goed bij elkaar brengt, maar dat er daarna een ‘gat’ ontstaat tussen de medewerker, het uitzendbureau en de opdrachtgever. Het uitzendbureau vindt dat zijn taak erop zit na de plaatsing van de medewerker.’ Het bureau verbreekt veelal de relatie wanneer een contract voor onbepaalde tijd aan de orde is. De opdrachtgever wil meestal wél verder, maar wil ook flexibel blijven.

‘MeursWerkt neemt flexibel personeel voor en van de opdrachtgever in dienst, en geeft met haar HR-aanpak invulling aan ‘goed werkgeverschap.’

Jullie nemen mensen in dienst die niet meer bij het uitzendbureau kunnen blijven. Wat voor contract krijgen zij?

‘Dat kan een arbeidsovereenkomst zijn met een van te voren afgesproken termijn of een voor onbepaalde tijd. Maar de contractvorm is niet belangrijk. Veel belangrijker is hoe wij namens onze opdrachtgevers inhoud geven aan de rol van werkgever.’

‘Wij richten ons in onze werkgeversrol op alle HR-thema’s zoals functioneren, opleiding, ontwikkeling, mobiliteit en gezondheid. Dit doen we door onze medewerkers vanaf het begin te laten werken met een persoonlijk E-portfolio. Dit is een uitgebreid, digitaal cv dat is aangevuld met testen en vragenlijsten. Zo maken we een medewerker bewust van wie hij of zij is, wat hij kan en wil met het werk. Onderdeel van het E-portfolio is de flexindex. Hiermee krijg je scherp zicht op jouw plaats op de arbeidsmarkt. Opleiden, trainen, het voeren van functioneringsgesprekken en zorgen voor vitaliteit zijn bij ons allemaal dagelijkse kost. Mensen weten bij ons dat het gaat om het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid en daarmee hun werkzekerheid. Baanzekerheid bestaat niet meer en dat vertellen wij onze werknemers ook. Sowieso verdwijnt het concept ‘baan’ in de toekomst, denken wij.  MeursWerkt vervult deze uitgebreide werkgeversrol zolang de opdrachtgever werk heeft voor de medewerker.’

Uitbesteden werkgeversrol

Wat gebeurt er als de opdrachtgever geen werk meer heeft?

Als het project erop zit, dan kijken we naar herplaatsingsmogelijkheden voor de medewerker(s). Zijn die er niet, dan nemen we in goed overleg afscheid. Dit is geen probleem, want de medewerkers weten van meet af aan dat er een dag komt waarop onze wegen zich weer scheiden. Zij kunnen zich ontwikkelen gedurende de tijd dat wij hun werkgever zijn, om zo succesvoller een nieuwe transitie aan te kunnen.’

‘Het mes snijdt aan twee kanten. De opdrachtgever transformeert van een goede werkgever naar een goede en aantrekkelijke opdrachtgever, met behoud van zijn personele flexibiliteit. Een bedrijf kan flexibele krachten langer behouden met een kwalitatieve invulling van de HR-functie. Medewerkers behouden ten eerste hun werk, maar krijgen ook persoonlijke aandacht en een beter perspectief op de arbeidsmarkt, door ruimte voor ontwikkeling.’

Een deel van het HR-werk wordt dus aan jullie uitbesteed?

‘Ja eigenlijk wel. Zoals je vroeger het wagenparkbeheer zelf deed, van aanschaf tot onderhoud en contractbeheer, terwijl je dit tegenwoordig uitbesteedt aan een leasemaatschappij.  Zo doen wij dat met arbeidskrachten. MeursWerkt is een werkgever ‘nieuwe stijl’. Zoals je vaak zag dat de kwaliteit van het wagenpark erop vooruitging door de uitbesteding, zo gaat dat ook met onze duurzame HR-aanpak voor de werknemers.’

Hoelang doen jullie dit al?

‘In deze vorm al zes jaar, dus we kunnen inmiddels bogen op ruime ervaring binnen deze niche op de flexmarkt.’

Tot slot: wat zijn jullie plannen voor volgend jaar?

‘Wij willen onze aanpak ook gaan aanbieden aan andere flexkrachten en aan andere soorten klanten. Denk bijvoorbeeld aan zzp’ers en aan bemiddelingsbureaus. Daar zien we volop groeimogelijkheden.’  Mijn persoonlijke conclusie is dat dit een interessant voorbeeld  is van een bedrijf met een andere visie, aanpak en dienstverlening, dat zich bezighoudt met een actueel en belangrijker wordend thema naarmate de flexibilisering blijft groeien. In elk geval snap ik nu waarom MeursWerkt, werkt.

mr. Mark Bassie (Breda 1960) is sinds 1994 werkzaam als Zelfstandige Interim Professional. Was vroeger als interim-manager en trainer werkzaam. Heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd -onder het label Flex-Beheer- in flexibilisering van organisaties en professionalisering van externe inhuur. Onafhankelijk en deskundig in inhuurplatforms, Marktplaatsen, ZZP-community's en Vendor Managementsystemen. Mark combineert hierbij zijn HRM-deskundigheid met bedrijfsvoerings-expertise en verander- en projectmanagement. Auteur van het handboek 'Scoren op inhuurmarktplaatsen!' van FNV Zelfstandigen (2012). Onderzoeker/co-auteur van diverse Nederlands/Belgische onderzoeksrapporten o.a. over Recruitment Process Outsourcing (RPO) (2016), over Vendor Management Systemen (VMS) (2017) en over Managed Service Providers (MSP) (2018). Zie Flex-Beheer.nl voor de downloadpagina's. Bekijk alle berichten van Mark Bassie