"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interim manager van nu: ontketen de kracht! De toegevoegde waarde van interim-management volgens Leeuwendaal.

Voor wie verbindt, versterkt en borgt, is nog toekomst! Douwe Wijbenga & Elizabeth de Jong (Leeuwendaal) over de toekomst van interim-management.

Advies- en bemiddelingsbureaus hebben het moeilijk, zeker in een tijd waarin steeds meer opdrachtgevers hun zoekopdrachten via sociale media proberen in te vullen. ‘Een advies- en bemiddelingsbureau heeft een multidisciplinaire aanpak’. Die kreet horen we vaker. Evenals de termen ‘waarde toevoeging’ en ‘schaduwmanagement’. Welke interim-manager is er nog van overtuigd dat bemiddeling via een multidisciplinaire aanpak voor hem of haar waarde heeft?

We vragen adviesbureau Leeuwendaal naar hun visie op interim-management. Bij Leeuwendaal  werken hoogopgeleide adviseurs uit tal van disciplines met veel kennis en ervaring in het publieke domein. Leeuwendaal heeft heel consequent voor een aantal sectoren gekozen, namelijk de overheid, onderwijs en zorg. Daarbij hebben ze een overzichtelijke omvang. “Groot genoeg voor grote klantorganisaties, klein genoeg om aantrekkelijk te zijn voor consultants en interim-professionals”, zo stellen ze zelf. 

Joke Twigt, interim manager, in gesprek met directeur interim-management Douwe Wijbenga en adviseur Elizabeth de Jong van Leeuwendaal. 

Traditionele bemiddeling is passé

Traditionele bemiddeling verdwijnt, menen Douwe en Elizabeth. Iedereen kan immers beschikken over de online netwerken, waarmee een match te maken is op basis van kennis en ervaring. De interim-manager wordt echter gevraagd voor meer dan dat. Niet kennis en kunde staan centraal, zelfs de kosten niet. Het draait allemaal om  de persoon en zijn of haar competentie om invulling te geven aan wat werkelijk nodig is en om zich naadloos aan te passen en weer geruisloos te vertrekken.

De multidisciplinaire aanpak van Leeuwendaal biedt synergievoordelen. Niet alleen de interim-vraag ligt op tafel. Die is natuurlijk leidend, maar via meervoudige vraagstelling analyseert Leeuwendaal de context van de opdracht. Rondom die vraag of dat thema groepeert Leeuwendaal teams van specialisten die garant staan voor een succesvolle integrale benadering. Zo kan de vertaalslag worden gemaakt naar wat nodig is, om samen tot betere oplossingen te komen. De opdrachtgever profiteert op deze manier van een goede analyse op zijn vraag door een vertrouwenspartner. Deze zoekt vervolgens in een warm netwerk naar de oplossing . Opdrachtanalyse en -selectie zijn kortom verenigd in één partner, die ook nog eens gedegen kennis van de sector heeft. De opdrachtgever krijgt volgens Douwe de kortste route naar het beste resultaat. Maar waar ligt het voordeel voor de interim-manager?

Schaduwmanagement

Een interim-manager moet kunnen bogen op bewezen resultaten en succes. Douwe en Elizabeth zijn er van overtuigd dat een professional dit niet alleen kan bereiken. De interimmer die die denkt het wel alleen aan te kunnen zal zich niet snel thuis voelen bij Leeuwendaal. De filosofie van Leeuwendaal kenmerkt zich door drie begrippen: ontketen de kracht, borg deze in de organisatie en vertrek!

Om dit te bereiken komt opnieuw de integrale benadering van interim-vraagstukken in beeld. Daarvoor zal nagenoeg nooit de kennis en kunde van één persoon voldoen, maar met 150 collega’s – Leeuwendalers – krijgt de interim-manager toegang tot alle kennis en inhoudelijke expertise die Leeuwendaal te bieden heeft.  De interim-manager zoals Leeuwendaal deze voor ogen heeft, weet dat hij niet alles weet en durft tijdig advies te vragen. Daarom staat naast elke interim-manager een schaduwmanager. Dat is niet per definitie degene die de match tot stand bracht. Het kan ook een organisatieadviseur,  jurist, HR-expert of financiële deskundige zijn. Al naar gelang de inhoud van de interim-opdracht hierom vraagt. “Het is een sparringpartner die op inhoud  en strategie meedenkt en –doet met als doel: samen bikkelen, samen delen in het succes. De interim-manager en de schaduwmanager vormen samen een combinatie van leadership en followship. Deze kritische ruggensteun brengt de interim-manager verder. Want ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Leeuwendaal heeft deze visie ook verbeeld in dit filmpje.

Los op, borg en vertrek!

Een trend in interim-management is dat vast en interim steeds dichter bij elkaar komen. Menige organisatie bouwt eigen veranderkracht op. Wat betekent dit voor de interim-manager volgens Douwe en Elizabeth? Zij halen opnieuw de drie begrippen aan: door de krachten in een organisatie te ontketenen kweekt de interim-manager een lerende organisatie. Daarbij is het van belang dat hij geen afhankelijkheid creëert van zijn eigen rol en aanwezigheid. Vandaar het motto: ‘los op, borg en vertrek!’. Elizabeth voegt hier aan toe: “Alleen een interim-manager die hieraan voldoet, verdient zichzelf terug en creëert toegevoegde waarde.  Niet alleen in economische zin, maar ook in sociale, maatschappelijke zin. Komen om weer te vertrekken en iets moois en waardevols achterlaten. Iets dat blijft en meer is dan alleen het harde resultaat….”

Reflector

Als laatste onderwerp komt onherroepelijk de toekomst ter sprake. Ligt de interim-markt op zijn gat? Zo ja, voor wie; de interim manager zelf of voor het bemiddelingsbureau, voor beiden? “Absoluut niet”,  is de mening van Douwe en Elizabeth. “Interim-management wordt wel meer onderdeel van het  HR-beleid en de flexibiliseringsvraagstukken. Een dergelijke benadering is vaak kostengedreven. Voor wie verbindt, versterkt en borgt, is nog toekomst. Voor de interim-manager die weet waar zijn toegevoegde waarde ligt en zich daarin duidelijk profileert”.

Voor het bemiddelingsbureau moet gelden dat het multidisciplinair kijkt en een kritische ruggensteun biedt. De schaduwmanager is bij Leeuwendaal essentieel als spiegel en klankbord. De kracht hiervan ontstaat door directe lijnen en kleinschaligheid. Al pratende vragen we ons ineens af: staat deze persoon eigenlijk wel in de schaduw van de interim- manager? Of ernaast? Of in het licht? Weet u het? Heeft u de juiste duiding voor deze reflector?

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Daarnaast is zij lid van de redactieraad en auteur bij het (digitaal) vakblad Management & Consulting. Bekijk alle berichten van Joke Twigt