"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Tijd om door te pakken”. Esther Raats (voorzitter PZO-ZZP) reageert op plannen kabinet.

Esther Raats (voorzitter PZO-ZZP) reageert op plannen miljoenen nota en nieuw aangekondigde BGL.

Prinsjesdag ligt nipt achter ons. Verheugd ben ik dat het kabinet in de Miljoenennota 2015 de positieve bijdrage van zzp’ers aan de economie en de werkgelegenheid in Nederland volmondig onderschrijft.

Daarnaast is het altijd weer spannend wat er precies over zzp’ers genoemd wordt. Grote afwezige in hetgeen iedere zzp’er bezig houdt, was de VAR-webmodule. Enkele dagen later is echter wetgeving hier omtrent naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ANP heeft vermeld dat de VAR verklaring gaat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt de BGL, de beschikking geen loonheffing.

Een instrument waarvan het voor de zzp’er nog niet geheel duidelijk is hoe dit gaat uitpakken. Immers wil men in de aanpak van schijnzelfstandigheid (waarvoor maar liefst 100 miljoen in de miljoenennota is vrijgemaakt) verregaande maatregelen nemen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers lijken gezamenlijk verantwoordelijk te worden om, voordat de opdracht van start gaat, ieder aan te tonen dat er geen sprake is van verkapt dienstverband.

BGL onnodige bureaucratie?

Begrijp me goed, met name in lage tarief groepen komt schijnzelfstandigheid voor. ZZP’ers worden voor een habbekrats ingehuurd. PZO-ZZP vindt dit meer dan verwerpelijk en onwenselijk.

De vraag dient zich op of de nieuwe BGL werkbaar is voor de zzp’er. Ontstaat er niet onnodige bureaucratisering? Zit er niet onnodig veel tijd tussen aannemen van de opdracht en de uitvoering? De kracht van zzp’ers is toch juist dat men snel en adequaat een opdracht kan vervullen?! Hier is de inhuurder naar op zoek. De praktijk zal straks uitwijzen of de BGL werkbaar is.

Positief ben ik dat er een vereenvoudiging komt van de vier VAR smaken naar 1 BGL. Dat lijkt het zzp-leven wat gemakkelijker te maken. Wat de verdere uitwerking is voor de VAR-Webmodule moet nog aan het licht worden gebracht.

U leest dat ik behoedzaam ben over de uitwerking van een en ander. Essentieel voor mijn latere enthousiasme is het feit dat de resultaten uit de IBO (interdepartementaal onderzoek) eind dit jaar optimaal meegewogen moeten worden, waardoor een integrale aanpak van de diverse dossiers plaatsvindt in het belang van zzp’ers.

100 miljoen beter besteden aan duurzaam ondersteunen ZZP’ers

Prinsjesdag heeft het team van PZO-ZZP nog eens op scherp gezet. Tijd om door te pakken op belangrijke ZZP dossiers om ervoor te zorgen dat politiek Den Haag echt gaat meebewegen met de evolutie die gaande is binnen onze maatschappij. Bijna 1 miljoen zelfstandigen „are here to stay”. Mijn aanbeveling is om een eigen pijler in het stelsel van werkgevers en werknemers toe te voegen. Namelijk de pijler voor ondernemers. Hierdoor worden zzp’ers werkelijk gefaciliteerd om hun onderneming te draaien, oudedagsvoorziening op te bouwen. En last but not least hun aansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening in te regelen.

Wat mij betreft kan die 100 miljoen beter gebruikt worden om zzp’ers duurzaam te ondersteunen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de schatkist uiteindelijk aan inkomende belastingen veel meer op gaat leveren.

Esther Raats-Coster
Voorzitter PZO-ZZP

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

Eén reactie op dit bericht

  1. Volgens mij zou het verstandiger zijn als de regering maatregelen zou nemen die het voor zelfstandige ondernemers gemakkelijker maken te groeien en op zinloze kosten te besparen zoals drastisch minder papierwinkel en minder regels. Daarnaast zou de overheid het werken in deeltijd voor mensen met een uitkering moeten vergemakkelijken net als van mensen die vanuit een vaste baan zzper willen (al dan niet gedwongen) worden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. In plaats van allerlei non-issues tot ‘probleem’ te verheffen zou men ondernemerschap in alle vormen moeten stimuleren. Men zou b.v. ook kunnen stoppen met allerlei tijdrovende en zinloze controles door de Belastingdienst van mensen die net gestart zijn. Iedereen heeft het toch over ‘flexibilisering’ van de arbeidsmarkt en onze maatschappij? Dan wordt het tijd dat de overheid dat ook eens op zichzelf toepast en flexibel wordt in plaats van zo vreselijk star.

    Kortom, de overheid zou zinvolle instrumenten moeten invoeren in plaats van instrumenten die soms alleen bedoeld lijken te zijn om mensen aan het werk te houden.

    Vg
    Tony de Bree
    Twitter: @tonydebree.