"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De Bevrijde Aap anno 2014. Hebben organisaties zich al aangepast aan de moderne professional. Video interview Prof. Kees Cools.

Organisaties moeten zich heruitvinden om aantrekkelijk te zijn voor de moderne professoinal. Dat stelde Cees Kools in een interview uit 2011. Schiet dat al een beetje op?

De Homo Sapiens – nu een moderne professional – is zich aan het bevrijden van de wetten van de industriële revolutie. Organisaties moeten fundamenteel nadenken op welke manier zij hun bedrijfsprocessen, governance, hiërarchie, bureaucratie, HR-processen, talent management, beloningstructuur, inbesteden/uitbesteden, etc. gaan herorganiseren en hoe zij werknemers en ZZP’ers voor zich kunnen winnen en aan zich kunnen binden.

Dat was zo beetje de centrale boodschap in een het onderstaande ZiPconomy video interview met Prof Kees Cools uit juni 2011. Dit nu drie jaar oude interview was vorige week in eens weer populair op twitter. Een mooie aanleiding om het interview weer eens terug te kijken, en opnieuw onder de aandacht te brengen.

Immers, veel van wat Cools stelt is nog steeds actueel. Hij heeft het over de wens, en noodzaak, om arbeid te organiseren in kleinere, overzichtelijkere groepen van 50 tot 150 mensen. De fundamentele vraag te stellen wat cohesie in (grotere) organisaties brengt, nu dat niet meer veroorzaakt wordt door de centrale aanwezigheid van productieprocessen of kennis. Hoe te reageren op het groeiend aantal zzp’ers,  dat zich wel wil binden aan groepen, maar niet aan per se aan organisaties. Een overheid die zich terughoudend zou moeten opstellen met collectieve regelingen en vooral de focus moet leggen op kennisontwikkeling via onderwijs.

De vraag is of organisaties, en de overheid, zich drie jaar na dato van dit interview inderdaad voldoende aan het aanpassen zijn? Of is dat een gelopen koers en ligt de toekomst vooral in kleinere organisaties die veelal meer als een netwerk zijn opgericht…?

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

  1. Interessant interview. Ik denk dat Cools zeker een punt heeft. Waar ik nog wel mee zit is het fenomeen van de opperaap. Steeds als er bevrijde apen komen zie je een of andere opperaap opstaan die de ZZP’ ers gaat ‘ helpen’ en als intermediair optreedt tussen de ZZP’ers en de directie van de dierentuin. Dat zie je ook in de creatieve sector. Stond vorige week een boeiend artikel over in het NRC nav ontwikkelingen in de popmuziek-sector. De opperaap is vaak een vervelende narcist (zie Manfred Kets de Vries) maar de vraag is of we zonder opperapen kunnen.

    • Interessant accent dat je legt. De mate waarin die opperapen, zoals je dat geestig beschrijft, noodzakelijk is, hangt toch primair af van die dierentuindirectie. De markt van zzp’ers (althans zeker van de interim professionals) is volledig vraaggestuurd. Een deel van grotere organisaties kiest er trouwens voor om meer zelf te doen en minder met intermediairs te werken, al blijft een aanzienlijk deel van de opdrachten via intermediairs lopen, zowel de traditionele bemiddelaars als nieuwe – veelal internetbased – initiatieven. Daar waar zowel opdrachtgevers als intermediairs zich daadwerkelijke als opperapen gedragen, zullen ze toch op zijn minst de meest getalenteerde bevrijde apen mislopen. Immers zij geven blijkbaar geen antwoord op de uitdagingen die Cools benoemt.

  2. Denken in ‘directies van dierentuinen’, intermediairs en apen gaat nog uit van de traditionele situatie van bestaande bedrijven en bevrijde individuen die weer willen werken voor die bedrijven. Een werkelijke bevrijding ontstaat zodra de apen met elkaar nieuwe allianties vormen en zelf gaan creëren en produceren. Hiertoe zoeken ze op basis van gelijkwaardigheid naar benodigde expertise en ervaring. Dat soort allianties zal dan niet gauw groter worden dan 50-110 individuen en makkelijk kunnen veranderen van samenstelling of uiteenvallen. Gefaciliteerd door moderne technologie.

  3. Eduard, je schetst een prachtige toekomst die ik helaas nog niet om me heen zie behalve op kleine schaal. Zodra er iets valt te verdienen, staat er wel ergens een opperaap op die de andere apen te slim af is. Zal dat ooit veranderen?