"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Column Esther Raats: Borging van de toekomst ZZP’ers.

Column Esther Raats over waarom ze enthousiast is over de pensioenplannen voor zzp’ers

Het begin is er! ZZP’ers zullen straks, wat mij betreft, deugdelijk hun oudedag voorziening invullen! Na jarenlang hard werken binnen de Haagse gremia lijkt het er dan eindelijk van te komen. Een wetsvoorstel dat per 1 januari 2015 in zal gaan om het ZZP pensioen mogelijk te maken.

Regelmatig wordt mij gevraagd hoe ik het als ondernemer uit weet te houden binnen de Haagse lobby omgeving. Mijn antwoord is steeds dat de politieke wereld weliswaar stroperig is, het vraagt om een veelvoud aan schijven, maar dat uiteindelijk behaalde resultaten ongelofelijk mooi kunnen zijn. Het pareltje van het pensioen voor zzp’ers is zo’n resultaat. Samen met andere ZZP organisaties is er uitvoerig lobby gevoerd.

Pensioen opbouwen voor veel zzp’ers te duur

Hoewel er geen officiële cijfers zijn, is de veronderstelling dat bijna 50% van de zzp’ers geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De uitholling, die dit potentieel op het Nederlandse stelsel heeft, is enorm. Het hoe en waarom zzp’ers (nog) niet en masse pensioen opbouwen, is niet zo moeilijk te beantwoorden. Pensioen opbouwen is onder de huidige regelgeving kostbaar. Geld dat een zzp’er vandaag en morgen liever inzet voor het draaien van de onderneming. De oudedag voorziening is voor velen immers een ver van hun bed show.

Pas wanneer een zzp’er voor zichzelf begonnen is, wordt er ingezien hoe hoog de kosten voor pensioenopbouw daadwerkelijk zijn. Werkgevers- en werknemersbijdrage betalen is een stap te ver. Zeker wanneer de zzp’er net is gestart. Tel daarbij op de tot nu toe zeer matige fiscaliteit voor derde pijler producten en het feit dat de zzp’er zich liever bezighoudt met het goed functioneren van zijn business.

Met het ZZP pensioen is er vanaf 2015 een nieuwe mogelijkheid. Wat gebeurt er per januari volgend jaar? Een nieuwe wet treedt dan in werking. Hierdoor kunnen zzp’ers  pensioen opbouwen naar rato van hun omzet. APG is na zorgvuldige selectie de partij die het ZZP Pensioen gaat vormgeven. Door de collectiviteit van de regeling zijn de kosten die APG doorrekend relatief laag. De regeling wordt gekenmerkt doordat er bruto ingelegd mag worden en er belasting betaald moet worden bij uitkering (omkeerregeling). Verder zal het opgebouwde pensioenvermogen niet meer opgegeten hoeven te worden, mocht de zzp’er onverhoopt failliet gaan.

Mooie start

Merkwaardig vind ik het dat er critici opstaan, die zonder zelf met een passend alternatief te komen, dit initiatief op voorhand afbranden. Zeg nou zelf, bij gebrek aan een alternatief is dit immers een mooie start om zzp’ers, in het huidige stelsel duurzaam een eigen plek te geven?

Achter de schermen worden flinke stappen gezet ter verdere optimalisering van de regeling. Zo wordt er hard gewerkt om de uitkering tot het einde van het leven van de zzp’er in te kunnen vullen. Het succes van de regeling staat of valt uiteindelijk met collectiviteit. Hoe meer zzp’ers zich aansluiten, des te meer wordt de politiek zich bewust van het feit dat zzp’ers een eigen plek in het stelsel verdienen.

Vanuit de SER zal PZO-ZZP zich hard inzetten om het nieuwe pensioen advies verder vorm te geven, ook hiervoor zal PZO-ZZP intensief samenwerken met de andere ZZP organisaties. Een samenwerking die ons prima bevalt.  Pensioen voor zzp’ers mogelijk maken om zo het welzijn van zzp’ers ook na hun pensioen te kunnen borgen, dat is waar PZO-ZZP voor gaat.

Esther Raats-Coster, Voorzitter PZO-ZZP

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO