"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP Samenwerking 3.0: Unit-2, communicatieprofessionals working apart together

Paul van der Heijden is op bezoek bij Unit-2, een bijzonder samenwerkingsverband van communicatieprofessionals.

ZZP samenwerkingOp een regenachtige donderdagmiddag arriveer ik in Leiden bij Unit-2, een bijzonder samenwerkingsverband van
communicatieprofessionals. Gehuisvest in ‘De Nieuwe Energie’, een voormalige spinnerij die nu dienst doet als bedrijfsverzamelgebouw. Midden in de stad gelegen aan een singel, met een gave industriële uitstraling. Mijn gastheer Eric Went vertelt mij later dat hij ondanks goedkopere alternatieven voor kantoorruimte geen afscheid kan nemen van dit gebouw. Ik snap wat hij bedoelt als ik er binnenstap.

Working Apart Together

Eric Went is journalist en initiatiefnemer van Unit-2, een groep van inmiddels 44 aangesloten communicatieprofessionals. Stuk voor stuk zelfstandige bedrijven die waar nodig en gewild samenwerken of zelfstandig met een eigen klus bezig zijn. Zonder verplichtingen en dwingende kaders, door Eric ‘working apart together’ genoemd. En met succes, het collectief groeide in zes jaar tijd van 7 naar de 44 personen nu.

Drie duidelijke basisprincipes

Unit-2 is de afgelopen jaren bijna vanzelf, op een organische manier gegroeid. Althans zo lijkt het als Eric over zijn samenwerkingsverband vertelt. Er worden echter wel een aantal principes gehanteerd wanneer een nieuw lid zich aandient. Zo moet er niet teveel overlap zijn in expertise en vakgebied. Daarnaast moet ieder bedrijf autonoom kunnen opereren en zijn/ haar eigen broek kunnen ophouden. Tot slot wordt de diversiteit van het collectief bewaakt door zowel professionals toe te laten die het concept volledig dragen als professionals die ‘aan de buitenkant van het samenwerkingsverband zitten’. Wat betekent dat? Eric: “De laatste groep is het meest kritisch en meer naar buiten gericht. Zij zijn het moeilijkst aan boord te houden, maar houden onze formule en filosofie wel scherp en fris.”

Fysiek samenwerken

De deelnemers van Unit-2 zitten in wisselende samenstelling bij elkaar in 2 kantoorruimtes. Niet iedereen maakt even intensief gebruik van de ruimte, maar daar zijn de beschikbare werkplekken ook op afgestemd. Eric hecht een groot belang aan het fysiek samenwerken op 1 plek. “Samen een kantoor delen is belangrijk om onderling vertrouwen te scheppen. Daarnaast helpt het regelmatig voor de conceptvorming bij een project. Creatieve ideeën ontwikkelen zich nu eenmaal vaak verder in een groep.” Hoe werkt dat dan bij Unit-2 met het samen werken aan een opdracht. Zijn daar vaste kaders voor? Eric lacht: “Juist niet, wij geloven in spontane samenwerkingen en laten dat vooral ‘ontstaan’. Soms zijn er vaste coalities waarbinnen gewerkt wordt, een andere keer wordt er onderling gepitched.

Structuur en organisatie

Unit-2 kent geen vaste (juridische) structuur en dat is de kracht van het concept. Er zijn geen afrekenmodellen, geen gezamenlijke (marketing)kosten en noch andere vast afgesproken financiële spelregels, behalve de huurkosten. Eric gelooft vooral in het organisch laten ontstaan van een samenwerking en laat de verdeling van de verdiensten over aan de betrokkenen. Iedereen heeft daarnaast de vrijheid om een opdracht volledig zelf uit te voeren of onder vlag van Unit-2. Er wordt wel actief gewerkt aan de onderlinge betrokkenheid en kennisuitwisseling. Gezamenlijke bijeenkomsten met namen als ‘Unit2help’ en ‘Unit2share’ helpen om dit te bewerkstelligen. Daarnaast geeft een 2-wekelijkse nieuwsbrief inzicht in projecten waar Unit-2 specialisten mee bezig zijn.

Ambitie & verdere groei

De afloop van het huurcontract bij de Nieuwe Energie was voor Eric tevens een beslismoment. Hoe nu verder te gaan, is het beter om het collectief klein te houden en verder te professionaliseren? Of om verder uit te bouwen met het motto ‘veel en divers’? Voor dat laatste is gekozen en dat heeft mede geleid tot de groei van de afgelopen jaren. Speerpunt is nu om Unit-2 meer als zelfstandig merk & bureau in de markt te zetten. Een van de aangesloten professionals is hier al actief mee bezig.

Eric besluit met een tip voor andere collectieven: “zorg dat je slim groeit, bouw je groep op met professionals die een andere specialiteit hebben dan jou en met mensen die kritisch zijn ten aanzien van je concept.”

(Dit is een artikel uit een serie over succesvolle zzp-samenwerkingen).   

Paul van der Heijden is als ondernemer bij verschillende bedrijven in de bemiddelingsbranche betrokken (geweest). Deze branche is vaak erg ondoorzichtig en gesloten met onduidelijke tariefstructuren. Zijn missie: transparantie en helderheid bieden daar waar opdrachtgever en ZZP'er elkaar vinden. Enerzijds door de opdrachtgever de regie over zijn flexschil (terug) te geven en anderzijds de ZZP'er daar zelf een volwaardige, eerlijke rol in te gunnen. Geen absurde marges, duidelijk toegevoegde waarde bieden en afbreken van de muurtjes tussen vraag & aanbod. Bekijk alle berichten van Paul van der Heijden

2 reacties op dit bericht

  1. Ik kom nog steeds graag in contact met spraakmakende, vernieuwende samenwerkingsverbanden, ook in uitvoerende beroepen!