"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Column Esther Raats (PZO): “Zelfstandig ondernemerschap & Europa”

Europa heeft betekenis voor zzp’ers en veel zzp thema’s spelen ook op Europees niveau.

Vlag-Europese-UnieVandaag is het verkiezingsdag. Een zonnige dag waarop ik zeker mijn stem uitbreng. Deelgenoot zijn van Europa raakt ons kikkerlandje op vele fronten. Mijn stem gaat zeker naar een partij die ondernemersbelangen in Europa goed zal behartigen. Niet alleen omdat ik als burger geloof in een krachtig Europa maar ook omdat PZO-ZZP als belangenbehartiger actief betrokken is bij het European Forum of Independent Professionals (EFIP). Onderdeel uitmaken van EFIP geeft PZO-ZZP inzicht in de ontwikkelingen rondom het zzp-schap binnen Europa. Belangrijk voor de lokale lobby en de manier waarop wij werken aan het veranderen van de positie van zzp’ers binnen Europa.\

Europa heeft betekenis voor zzp’ers

Europa heeft betekenis voor zzp’ers. Zo wordt het zzp’ers bijvoorbeeld mogelijk gemaakt mee te dingen in Europese aanbestedingen. Internationaal bellen en internetverkeer is de afgelopen jaren 50% goedkoper geworden. Opleidingsfondsen toegankelijker maken en permanente bijscholing zijn zomaar punten waar we nog hard aan gaan werken. Daarmee is de kous natuurlijk lang niet af. De lobby voor zzp’ers moet binnen Europees verband verder bestendigd worden, waarbij Europese wetgeving meer ondernemersproof wordt gemaakt. Een level playing field tussen Europese lidstaten, eenduidige wetgeving helpt zzp’ers te doen waar zij goed in zijn: ONDERNEMEN.

De veranderingen binnen Europa hebben zijn weerslag op Nederland en vormen een belangrijke graadmeter voor lokaal beleid en het Kabinet. De uitslag vandaag is veelzeggend. Wordt ons Kabinet gesteund of moet er toch achter de oren gekrabd worden op basis van de verkiezingsuitslag? Zelf moet ik er niet aan denken dat de uitslag negatief uitvalt waardoor het Kabinet nadelig en misschien zelfs haar conclusies moet trekken. Juist nu de economie uit het dal lijkt te krabbelen, is voortzetting van beleid essentieel.

Politiek Den Haag heeft de zzp’er op het netvlies staan. Steeds meer stemmen gaan op om de positie van zzp’ers duurzaam in het stelsel te borgen. Een goede zaak. PZO-ZZP werkt met haar partners hard aan de pensioenregeling voor zelfstandigen en er wordt gezocht naar structurele oplossingen rondom de VAR problematiek. Ondanks bestaande kritische punten kruis ik als voorzitter van PZO-ZZP mijn vingers dat het merendeel van de Nederlanders achter het Kabinet en Europa blijft staan. Hierdoor kan de roep om flexibilisering duurzaam worden ingevuld. Het is nu eenmaal zo dat los van economische trends steeds meer mensen hun arbeidzame leven als ondernemer groot of klein willen inzetten.

Als laatste een hartekreet naar de politiek; toon lef, pak het stelsel rigoreus aan, draag zorg voor pensioen voor zzp’ers en toegankelijke arbeidsongeschiktheid producten en weg met de verstorende werking van de VAR verklaring. Laat zzp’ers hun ondernemingen draaien. Ondernemer groot of klein is niet de norm, de norm is de bijdrage die de zzp’er aan onze maatschappij levert!

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO