"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zelfstandige Professionals zijn gelukkiger dan in vast dienstverband (onderzoek).

Zelfstandige interim professionals (zip’ers) zijn gelukkiger als zelfstandige dan voorheen in een vast dienstverband. Blijkt uit onderzoek van Interimpuls.

Via een halfjaarlijkse enquête onderzoekt Interimpuls de stand van zaken op de interimmarkt. Er wordt onder meer gekeken naar de omvang van de opdrachtenportefeuille, de hoogte van de tarieven en bronnen van opdrachten van de interimmers. Daarnaast is er Elke editie ook kort aandacht voor een specifiek thema binnen de interim-markt. Deze editie is gevraagd naar het geluk van de zzp-er. De resultaten worden vastgelegd in het Interimpuls Interim Kompas.

Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek, waarin deelnemers terugblikken over de tweede 2013 en vooruit kijken naar 2014.

Zip’er is gelukkiger dan in vast dienstverband

De zip’er geeft zijn werkend bestaan gemiddeld een 7,6. 71 % van de zelfstandige interim professionals (zip’ers) is gelukkiger als zelfstandige dan voorheen in een vast dienstverband. Daarbij kan worden aangetekend dat hoe voller de opdrachtenportefeuille van een zip-er hoe gelukkiger hij is. Met de stijging van de opdrachtenportefeuille is de zip-er ook minder genegen om eventueel een overstap te maken naar een vast dienstverband: deze editie stond 18% open voor een overstap, de editie hiervoor was dit nog 26%.

Forse stijging opdrachten. Verwachtingen voorzichtig

De opdrachtenportefeuille is, na twee periodes van daling, de tweede helft van 2013 fors gestegen van 56 % naar 61 %. Dit betekent een aanzienlijke stijging van 9,6 %. De daling van het vorige half jaar is daarmee volledig gecompenseerd. De Interim Markt Index (indicatie van de omzetontwikkeling) kwam uit op 55,9 punten in vergelijking met 50,2 punten in de 1e helft van 2013. Dit is de hoogste stand sinds de start in 2010 van dit periodiek onderzoek.

De hoger opgeleide zip-ers verwachten dat de markt een minimale daling zal doormaken. Omdat de verwachting is dat ook het uurtarief licht zal dalen, zal de Interim Markt Index naar verwachting van de interim professionals voor de 1e helft van 2014 lager uitvallen.

Grootbedrijf wederom grootste opdrachtgever en beste betaler. Verschil tussen MKB en Publieke sector neemt af

Het Grootbedrijf is voor de zelfstandige interim professional met 37 % de grootste opdrachtgever. De publieke sector en het MKB zijn nagenoeg even groot (respectievelijk 31,0 % en 31,4 %). Het Grootbedrijf betaalt het beste, de Publieke Sector het laagst maar het verschil met het MKB is minimaal.

Tarief stijgt met 1,5 % maar nog onder gewenst niveau

De gemiddelde uurtarieven zijn voor de derde keer op rij licht gestegen naar € 90,80 euro (exclusief btw). Ondanks deze stijging is dit nog 3,2 % onder het door de zip-er gewenste minimumtarief. De lichte stijging lijkt vooral te verklaren door de sterke stijging van de opdrachtenportefeuille. Voor de 1e helft van 2014 is de verwachting dat het uurtarief weer zal gaan dalen naar € 88,54.

Eigen netwerk veruit belangrijkste bron van opdrachten en levert het hoogste uurtarief

Het eigen netwerk blijft voor de interim professional met 77 % de grootste bron om opdrachten te krijgen. De intermediairs zijn goed voor 22 % van de opdrachten voor de zip-ers.

Voor die zelfstandige interim professionals die of volledig afhankelijk zijn van het netwerk of volledig afhankelijk van intermediairs, is het verschil in omvang van de opdrachtenportefeuille beperkt (65 % versus 62 %). Het verschil in uurtarief is echter aanzienlijk: een interim professional die via zijn netwerk zijn opdrachten regelt, verdient gemiddeld € 13,22 meer.

Het volledige onderzoek is hier te downloaden 

Marc van Heese is mede-oprichter van Interimpuls, een initiatief waarmee opdrachtgevers en zelfstandige interim professionals rechtstreeks zaken met elkaar kunnen doen en waarin Interimpuls administratief kan ondersteunen. Op basis van opgedane ervaring heeft hij een duidelijke visie ontwikkeld over welke kant de interim-markt opgaat en zou moeten opgaan. Bekijk alle berichten van Marc van Heese