"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CV schuivers – knock-out in de laatste ronde?

De recessie heeft huisgehouden in de branche van de bemiddelaars. Is er nog toekomst voor de overlevers. Artikel Rob den Boer

8452033_sPrecies twee jaar geleden heb ik hier een artikel gepubliceerd met de titel “CV schuivers – de laatste ronde?”. Het leek mij een mooi moment om eens terug te blikken en te bekijken of de CV schuivers inmiddels ‘knock-out’ zijn.

Begin 2011 stonden de lichten op groen voor economisch herstel. Terugkijkend kunnen we concluderen dat het economisch herstel lang op zich heeft laten wachten. Voor zelfstandig professionals is het nog steeds een buyers-market, waarbij het aanbod van professionals groter is dan de vraag naar professionals. Verder zijn veel inlenende organisaties inmiddels aan hun tweede of derde reorganisatie ronde bezig. Dit veroorzaakt op de korte termijn ook een krimp in de vraag naar tijdelijke arbeidskrachten. Hoe ‘verkoop’ je intern immers dat je afscheid neemt van eigen personeel, terwijl je aan de andere kant vrolijk mensen inhuurt. Kortom, voor veel zelfstandig professionals is het nog steeds geen eenvoudige markt.

Er zijn ondertussen ook een groot aantal intermediairs failliet gegaan. Dit kan het gevolg zijn van de economische situatie, maar ik durf het standpunt wel in te nemen dat van een tijdige herpositionering van veel van deze partijen geen sprake is geweest. Deze reeks zal zich de komende jaren wel voortzetten.

Informatievoorsprong is kleiner geworden

Veel traditionele intermediairs dankten hun bestaansrecht aan het hebben van een informatievoorsprong door een netwerk aan professionals. Die informatievoorsprong is de afgelopen 2 jaar een stuk kleiner geworden en zal op termijn vrijwel geheel verdwijnen is mijn verwachting. Professionals zijn immers via social media zoals LinkedIn, Facebook, maar ook via Boolean searches via Google eenvoudig te vinden en te benaderen. Daarnaast zien we een groeiend aantal nieuwe profiel en e-portfolio websites, waar professionals zich gratis of tegen lage kosten kunnen presenteren en eenvoudig gevonden kunnen worden.

Nieuwe rol en herpositionering voor intermediairs

Het aantal organisaties dat een eigen inhuurdesk heeft opgezet of een MSP/broker heeft ingehuurd om deze regie functie over te nemen is de afgelopen 2 jaar flink gegroeid. Vaak vanuit de behoefte om meer grip te krijgen op de inhuur en de hiermee samenhangende kosten en compliance risico’s. De markt is hierdoor voor inlenende partijen veel transparanter geworden. Door deze extra schakel in het inkoopproces, de toenemende transparantie van de arbeidsmarkt en de bijbehorende prijsdruk, zijn intermediairs druk bezig hun nieuwe rol en positie invulling te geven. Daarnaast zijn er diverse nieuwe toetreders in de MSP/broker markt. De grotere intermediairs proberen ondertussen ook de MSP/broker rol te vervullen, waarbij hun ‘onafhankelijkheid’ een punt van discussie blijft.

Ik ben nog steeds van mening dat er kansen zijn voor intermediairs die zich toeleggen op een niche of professionals van buiten Nederland werven. Daarnaast zijn er kansen voor organisaties die de shift maken naar ‘netwerkorganisaties’ en comfort bieden aan de aangesloten zelfstandig professionals (zoals het aanbieden van opdrachten, het delen van kennis, netwerken en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden). Tijdens het recente ZiPconomy evenement is voor mij bevestigd dat communities hierbij een belangrijk middel kunnen.

Samenvattend zijn een aantal voorspellingen uitgekomen, maar is de markt niet zo snel veranderd als ik had verwacht. Ik ben er wel van overtuigd dat het een kwestie van tijd is. Een aantal ‘CV schuivers’ is knock-out gegaan, de rest heeft in ieder geval ‘8 tellen’ gekregen.

Rob den Boer is ondernemer en interim manager. Hij heeft een duidelijke visie op de markt van de flexibele arbeid en heeft een passie voor ondernemingen en initiatieven die bij deze visie (willen) aansluiten. Op dit moment werkt hij o.a. als interim manager bij Nétive, een 'game changer' op het gebied van VMS tooling. Daarnaast is hij betrokken bij diverse online arbeidsmarkt initiatieven. Bekijk alle berichten van Rob den Boer

4 reacties op dit bericht

  1. Herkenbare ontwikkelingen en conclusies Rob. Graag zou ik willen toevoegen de rol die je kan hebben als nichespeler in de intermediairbranche als talentontwikkelaar van eigen medewerkers in deze niche in combinatie met het inzetten van deze collega’s in een detacheringsrol bij klanten.

  2. Het is dus maar net wat je onder een ‘cv-schuiver’ verstaat. Voor het intermediair dat toegevoegde waarde biedt aan de inlenerskant (als contractmanager/MSP), dat als bemiddelaar optreedt (goede kandidaten vinden en selecteren en aanleveren) en dat aan de kandidatenkant (als impresario) optreedt is er in mijn ogen nog steeds toekomst.

    Een complexe arbeidsmarkt blijft in de komende jaren zorgen voor ‘uitdagingen’ waar met het juiste verdienmodel voldoende inkomsten voor het intermediair uit te verwerven valt.

  3. @ Maaike, intermediairs die een niche benadering hanteren, hebben betere overlevingskansen. Partijen die professionals helpen door te ontwikkelen en organisaties helpen een goede match te maken tussen professional en organisatie, zijn wat mij betreft ook geen CV schuivers.

    @ Mark, een CV schuiver is een partij die, vaak zonder medeweten van een kandidaat, CV’s voorlegt bij opdrachtgevers. Hier is over het algemeen dus geen sprake van het maken van een goede match tussen opdrachtgever en professional. De partijen die jij beschrijft hebben zeker toekomst en die markt is nu ook druk in ontwikkeling. Een goede ontwikkeling, die voor CV schuivers weinig ruimte overlaat.

  4. Ik denk dat de tijd van de cv schuivers al heel lang voorbij is en ook weinig bureaus dat nog doen, gezien ze zich op die manier al op vele blacklists hebben weten te werken.
    De genoemde informatievoorsprong is misschien wel kleiner geworden maar ik verwacht dat die nooit zal verdwijnen. Als je de hele dag niks anders doet als mensen werven, blijf je een voorsprong houden en zal je dat ook sneller kunnen doen.