"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inventarisatie MSP’s en leveranciers van contractmanagement in Nederland. Waar op te letten bij de keuze?

Uitkomsten van het eerste onderzoek in Nederland onder 19 MSP´s en aanbieders van contractmanagement voor externe inhuur van personeel. Door Mark Bassie.

onderzoek msp 2014We hebben eind 2013 19 dienstverleners via een uitgebreide online enquête bevraagd naar hun dienstaanbod als Managed Service Provider (MSP) of als contractmanager bij externe inhuur van personeel op de Nederlandse markt. Deze 19 deelnemende bedrijven geven een goed over- en inzicht van al dit soort aanbieders op de Nederlandse markt. Doel van het onderzoek is -kortweg-te achterhalen wat zij precies aanbieden, wat voor organisaties erachter zitten, waar hun ervaring zit en ook de onderlinge verschillen tussen deze 19 dienstverleners. We willen het voor opdrachtgevers / inleners en hun adviseurs inzichtelijker maken wie de dienstverleners zijn in deze markt om te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze welke het beste passen bij diens organisatie en behoeften.

In dit eerste deel van een tweeluik meer over de inventarisatie soorten aanbieders en hun dienstenaanbod. In deel twee ga ik dieper in op het maken van een verantwoorde keuze voor een dienstverlener vanuit het perspectief van een opdrachtgever/inlener.

Onderzochte leveranciers

Deelnemers zijn in alfabetische volgorde:

Allegis Group Services,  Bergler,  Brainnet,  B-Street, de Poel, Fast Flex,  Harvey Nash,  Hays,   HeadFirst,  Jenrick,  Myflex,  Pay for People, Pontoon,  p-Ourdesk, Randstad Sourceright, Staffing Management Services, TAPFIN, Yacht Externen Management en ZeroChaos.

Er zitten dienstverleners tussen met een wereldwijd netwerk en een internationale focus, maar er zijn ook veel Nederlandse MKB-bedrijven die zich alleen op de Nederlandse inhuursituatie en -markt richten. Sommige deelnemers maken deel uit van een van oorsprong internationale uitzendorganisatie als Randstad (Randstad Sourceright en Yacht Externen Management), Adecco (Pontoon) en Manpower (TAPFIN). Er zijn ook 3 buitenlandse dienstverleners die recent of enkele jaren geleden de stap naar de Nederlandse markt hebben gezet en hier nu een kantoor en Nederlands personeel hebben aangesteld. Dit zijn Allegis, de Poel en ZeroChaos. Ook Harvey Nash en Hays zijn onderdeel van grote wereldconcerns met Nederlandse kantoren.

De overige 10 bedrijven hebben hun hele organisatie met hoofdkantoor in Nederland met soms een klein buitenlands kantoor. Dit zijn Bergler, Brainnet, B-Street, Fast Flex, HeadFirst, Jenrick, Myflex, Pay for People, p-Ourdesk en Staffing Management Services.

Grote verschillen in dienstverlening

Grote verschillen zitten er qua dienstverlening in deze 5 aspecten:

 1. Sommige van de deelnemers beschikken over grote bestanden met Nederlandse of buitenlandse cv’s, terwijl anderen per definitie niet hierover willen beschikken, omdat ze dan niet ‘onafhankelijk’ zouden zijn.
 2. Diverse dienstverleners beschikken over ‘eigen’ inhuurtools als een Vendor Management Systeem, terwijl anderen daar juist ‘onafhankelijk’ over willen adviseren en dus geen eigen inhuurtools hebben.
 3. Ondersteuning bij én ervaring met inhuur-marktplaatsen is slechts bij 8 deelnemers het geval.
 4. Het beheren van flexpools, community’s of dbases ten behoeve van opdrachtgevers is niet bijzonder, maar met het beheren ervan voor andere leveranciers van flexkrachten hebben slechts 9 ervaring.
 5. Sommige van deze bedrijven hebben zich gespecialiseerd in één bepaalde branche, anderen zijn juist heel breed in veel branches werkzaam.

Samenvattend zijn deze 3 punten verantwoordelijk voor de grootste verschillen tussen de deelnemers:

 1. Grote internationale speler of Nederlands MKB-bedrijf
 2. Met of zonder eigen tooling
 3. Met of zonder eigen kandidatenbestanden.

Overeenkomsten

Er zijn ook veel overeenkomsten tussen deze 19 bedrijven. Ze bieden veelal dezelfde diensten aan en proberen dezelfde soort resultaten te bereiken voor hun opdrachtgevers. Het gaat hierbij o.a. om diensten om met name de externe inhuur te professionaliseren en resultaten als kostenbesparingen, procesverbeteringen, minder inhuurrisico’s en betere kandidaten te vinden. Ze hebben veel ervaring, lopen al vele jaren mee in dit type dienstverlening en werken vaak in veel verschillende branches.

Als definitie van een MSP hanteren wij deze: Een bedrijf dat de verantwoordelijkheid (over-)neemt van de opdrachtgever voor het leiden van een verbeterprogramma t.a.v. externe inhuur en flexibiliteit in diens organisatie.

Definitie van een leverancier van contractmanagement: Een bedrijf dat de verantwoordelijkheid (over-)neemt van de opdrachtgever voor het verbeteren en professionaliseren van de externe inhuur in diens organisatie en meestal wordt betaald voor het beheer van de inhuurcontracten.

In beide definities ligt het accent op het aanbrengen van verbeteringen bij de externe inhuur van de opdrachtgevers en minder op het enkele beheer ervan alhoewel dat beheren wel een belangrijk onderdeel is van het hele takenpakket.

Maar een MSP onderscheidt zich van een contractmanager op 4 aspecten:

 1. Doet aan leveranciersmanagement
 2. Geeft ook tactisch-strategische advisering
 3. Zorgt voor alignment met organisatiedoelstellingen
 4. Werkt met andere verdienmodellen.

Uit het onderzoek is niet exact te bepalen welke van deze bedrijven meer MSP en welke meer contractmanager zijn. Dat komt o.a. doordat het lastig is om dienstverlening te kwalificeren en doordat iedere dienstverlener verschillende woorden gebruikt en eigen accenten legt. Ik denk dat het weinig zinvol is voor een opdrachtgever om na te denken of hij een MSP of een contractmanager nodig heeft.

Belangrijkste prestatie-indicatoren

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste prestatie-indicatoren in de ogen van deze dienstverleners zijn:

 1. Kwaliteit van de dienstverlening
 2. Bijdrage aan de business-doelstellingen van de opdrachtgever.

Tariefreductie, Service en meedenken en Terugverdientijd scoren het minste. Dat de Terugverdientijd nooit wordt genoemd, valt op. Je zou verwachten dat opdrachtgevers de kosten van een dienstverlener als een investering zien en dus geïnteresseerd zijn in de terugverdientijd ervan. Maar misschien komt dat nog bij de verdere groei van de markt? Er zijn nog veel meer relevante aspecten te vinden. Deze staan in het rapport.

Volgende week deel 2 van dit artikel. Daarin meer over het maken van een verantwoorde keuze voor een dienstverlener vanuit het perspectief van een opdrachtgever/inlener.

mr. Mark Bassie (Breda 1960) is sinds 1994 werkzaam als Zelfstandige Interim Professional. Was vroeger als interim-manager en trainer werkzaam. Heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd -onder het label Flex-Beheer- in flexibilisering van organisaties en professionalisering van externe inhuur. Onafhankelijk en deskundig in inhuurplatforms, Marktplaatsen, ZZP-community's en Vendor Managementsystemen. Mark combineert hierbij zijn HRM-deskundigheid met bedrijfsvoerings-expertise en verander- en projectmanagement. Auteur van het handboek 'Scoren op inhuurmarktplaatsen!' van FNV Zelfstandigen (2012). Onderzoeker/co-auteur van diverse Nederlands/Belgische onderzoeksrapporten o.a. over Recruitment Process Outsourcing (RPO) (2016), over Vendor Management Systemen (VMS) (2017) en over Managed Service Providers (MSP) (2018). Zie Flex-Beheer.nl voor de downloadpagina's. Bekijk alle berichten van Mark Bassie

Eén reactie op dit bericht