"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De stam der Europeanen en de macht van de ondernemende Brugwachter. Wat heb ik als ondernemer aan Europa?

Ons ondernemerschap zal er voor zorgen dat de afstammelingen van de Batavieren Europa omarmen. Eerste blog Gerke van Zalk op ZiPconomy.

Vlag-Europese-UnieDe nasleep van het einde van de Tweede Wereldoorlog is de geboorte geweest van een nieuwe stam op aarde, de Europeanen. De eerste generatie Europeanen werd gevormd door de stamhoofden van diverse kleine stammen met als belangrijkste dagelijkse bezigheid het versterken van de gezamenlijke positie en een weerwoord bieden aan de grote machtige stammen aan andere einde van de horizon.

De huidige generatie der Europeanen heeft als doel de macht uit te breiden en op gelijke hoogte te komen met andere grootmachten. Er is een behoorlijke weerstand in een deel van het Noorden. Onder de afstammelingen van het vroegere koninkrijk der Batavieren is een tekort aan onvoorwaardelijk respect voor de hiërarchie van de Europeanen.  De geschiedenis leert echter dat voor dit koninkrijk de ondernemende hang naar rijkdom het uiteindelijk altijd wint.

Het koninkrijk der stam van Batavieren

Ik ben een ondernemende afstammeling van de Batavieren. Deze van oudsher ondernemers waren al aan het begin van de jaartelling de handelende dwarsliggers waardoor keizer Vespasianus, na een opstand, de stam vernederende voorwaarden oplegde en hun zeggenschap aan banden legde.

Wij, als de bezetters van een klein westelijk deel van Europa, hebben in latere tijden jaren lang de grote zeeën bevaren, handelend met alle grote stammen op aarde. Hoewel wij deel zijn van de eerste generatie Europeanen, bezigen wij inmiddels de diepe overtuiging dat wij met onze slimheid, zelfredzaamheid en ondernemers mentaliteit uitstijgen boven een groot deel van de overige Europeanen. Ik, als nazaat van de Batavieren, ben onderdaan van het volk der ondernemende bruggenbouwers. Over een groot deel van de wereld handelen wij in kennis van water en zijn betrokken bij projecten als drooglegging en het verbinden met behulp van het bouwen van bruggen. Mijn land is verworden tot een aaneenschakeling van verbindingen over water. Hiervoor hebben wij ons de techniek eigen gemaakt van het bouwen van de zogeheten ophaalbruggen. Een techniek die het ogenschijnlijke voordeel biedt meerdere stammen met verschillende reismethoden alle ruimte te geven. Zo hebben wij ondernemend onze rijkdom vergaard.

De macht van de ondernemende Brugwachter

Het grote voordeel voor ons als ondernemende bruggenbouwer, is dat wij zelf, als rechtschapen brugwachter, heer en meester blijven van wie er over en onder de brug mag en wanneer. Ons welzijn en rijkdom is zorgvuldig opgebouwd door de gecontroleerde vrije doorgang te verhandelen en te vermarkten. In een schijnbare hang naar duurzaamheid, integriteit, zorgzaamheid en rechtsgelijkheid waken wij ondernemende brugwachters zorgvuldig over de stromen reizigers van de eigen stam en over de illustere en veelal andersdenkende voorbijgangers van omliggende stammen. Hierbij is onze database gevuld met namen en gegevens van mogelijke dissidenten en duistere beïnvloeders van andere stammen om onze bruggen tijdig en tijdelijk te kunnen ophalen om ons eigen ‘goed’ en eigen rijkdom te kunnen beschermen.

Vrijheid van verkeer is volledig mogelijk binnen onze denkkaders over goed en slecht, opgelegd door de vermeende en gekozen leiders van onze  stam. Wij als ondernemende brugwachters van het Koninkrijk zijn gewend aan onze macht en onze vergaarde rijkdommen en komen in het verweer wanneer de stamhoofden van de Europeanen nieuwe regels en wetten afkondigen die tornen aan onze zelfbeschikking of aan de bron van inkomsten van ons als ondernemende Brugwachters.

De stam der Europeanen

Heeft de stam der Europeanen enig bestaansrecht en toekomst? Zal de geschiedenis uiteindelijk overwinnen of gaan wij als ondernemende Brugwachters voldoende gelijkgestemden achter ons scharen en valt de beoogde stam der Europeanen als het bekende kaartenhuis uiteen? De geschiedenis heeft laten zien dat een stam kan uitgroeien tot een dorp, een stad, een regio, een provincie, een land, en een oranje gekleurd koninkrijk. De geschiedenis van de stam der Batavieren leert dat de kansen altijd hebben gewonnen van de angst. Heeft een grote stam als de Europeanen voldoende meerwaarde voor alle ondernemende stamleden om het ogenschijnlijke en tijdelijke gevoel van macht in te wisselen voor een groter gebied om de kansen in de markt te verruimen en te vergroten?

De kans is groot dat de ondernemers geest van de ondernemende Brugwachters het wint en dat wij collectief nieuwe handel zien in de toekomstige bruggen van de grote stam der Europeanen. De geluiden van protesten tegen een groot Europa zullen uiteindelijk worden overstemd door de klank van de rinkelende Euro’s en de handelsgeest ten tijde van de verkiezingen van Europa in 2014. En worden de Ondernemende Brugwachters van het Koninkrijk daar slechter van? Nee, helemaal niet zelfs. Onder een gordijn van alle klachten over een bureaucratisch Europa hebben wij als rasechte ondernemende Brugwachter onze  nieuwe ophaalbrug naar welvaart al in gebruik genomen en hebben wij weer een nieuwe generatie lang onze eigen welvaart gewaarborgd.

Ondernemers en Professionals versterken door middel van “resultaatgerichte menskunde” is in het kort omschreven waar ik mij mee bezig houdt. Het versterken van mensen, ondernemers, Professionals en organisaties in werk-gerelateerde vraagstukken. Het is de mens die met voldoende invloed en autonomie zijn inzet en expertise kan gebruiken om gewenste resultaten te realiseren. Al ruim 10 jaar coach voor Ondernemers en Professionals. Gerke is o.a. initiatiefnemer van eengoedeprofessional.nl. Een domein waar Professionals zich van hun beste kant laten zien, waar zij door relaties worden gewaardeerd en waar nieuwe omzet wordt verworven Bekijk alle berichten van Gerke van Zalk