"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Voor de verandering: We hebben iets te vieren!

De huidige wijze van organiseren qua structuur en cultuur is volgens Jan Rotmans niet meer houdbaar. En de verandering wordt een groot feest! Artikel van Richard van der Lee.

Wanneer je onderstaande punten leest dan zou je wel eens kunnen denken dat de titel van deze korte blog ietwat misplaatst is:

 • Slechts 8 % van de Nederlandse werknemers is bevlogen.
 • In de komende jaren verdwijnen 3 op de 5 organisaties.
 • Mensen breken qua denken en doen door traditionele organisatiestructuren.
 • De crisis is niet voorbij en komt in andere gedaantes weer terug omdat er niets aan de oorzaak is/wordt gedaan.
 • De straat is verder dan de staat (en dus de politieke besluitvormers)
 • De huidige transitie gaat tientallen jaren duren.

Nee, dit zijn niet de gedachten zijn van een doemdenker eerste klas. Deze uitspraken zijn afkomstig van Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit, en werden gedaan tijdens een seminar  van ZiPconomy in Den Haag. De uiteindelijke conclusie, gebaseerd op breed onderzoek, was dat we aan het begin staan van een transitie die zijn weerga niet kent en de positieve uitsmijter bij dit alles was:

‘We moeten dit vieren!’

De vraag is echter of dit in de bestuurkamers van organisaties ook zo wordt beleefd of dat deze signalen, die niet alleen door Rotmans maar ook andere bekende en minder bekende denkers en doeners al gedurende een langere periode zijn afgegeven, weer gewoon worden genegeerd. Dit laatste gebeurt namelijk nog steeds met de regelmaat van de klok, waarbij onderstaande denkbeelden en uitspraken voor velen onder ons niet onherkenbaar zijn;

  • Ah, daar heb je weer zo’n profeet die uiteindelijk een roepende in de woestijn is!
  • Wij bestaan al heel lang in deze vorm, zijn succesvol. Verandering is dus niet nodig.
  • De echte bedrijfswereld is toch iets anders dan een kamer op de universiteit.
  • Medewerkers willen helemaal geen verandering. Die vinden het alleen maar belangrijk salaris te ontvangen.
  • De klant? Komt goed! Wij weten namelijk wat de klant nodig heeft.
  • Leuk die (interne) dwarsdenkers maar ik heb er alleen maar last van.
Prof Jan Rotmans over Kantelen of Sneuvelen
Prof Jan Rotmans over Kantelen of Sneuvelen

Anders organiseren: onontkoombaar

Natuurlijk, iedereen interpreteert zaken op zijn of haar eigen wijze maar uiteindelijk is al langer duidelijk dat de huidige wijze van organiseren qua structuur en cultuur niet meer houdbaar is en verandering onontkoombaar is. Denk bij verandering aan: platte organisaties die zich snel kunnen aanpassen aan de marktontwikkeling, minder tot geen management, meer ruimte voor  dwarsdenkers, de toename van mondige consumenten via allerlei kanalen, afname van de scheiding tussen werk en privé, verder gaande digitalisering van bedrijfsprocessen en daarnaast een landsoverschrijdende arbeidsmarkt die nu voor velen nog ‘onvoorstelbaar’ is. Zo maar een aantal ontwikkelingen die onderdeel zijn van het nieuwe organiseren.

En bij dit alles gaan de ZZP’ers, die meer en meer in wisselende samenwerkingsverbanden opereren, onder andere als ultieme flexibele schil voor organisaties een belangrijke rol spelen met als centraal uitgangspunt specialisatie en het benutten van de kracht van diversiteit. Kortom, het tijdperk van de vloeibare organisatie, zoals hier beschreven in de blog ‘De organisatieles van Alcatraz’, is in gang gezet. En uiteraard is ‘vloeibarisering’ niet voor iedere organisatie in dezelfde mate van toepassing maar dat organisaties hiervoor in diverse rollen in de keten of als entiteit op zich mee te maken krijgen is duidelijk.

Dit alles zorgt in ieder geval voor de volgende dilemma’s:

 • Ga je wachten tot het moment dat de grote meute al overstag is gegaan of neem je het heft in eigen hand nemen door ondernemerschap.
 • Ga je voor de opbrengsten op korte termijn of investeer je in de lange termijn en speelt duurzaamheid een rol.
 • Probeer je dit alleen en top down te bewerkstelligen of betrek je ook de klant en de medewerkers.
 • En dan de belangrijkste van allemaal:

Begin je (als organisatie) nu al met veranderen of wacht je tot het (bijna) te laat is.

Dus ja, we moeten dit moment vieren want deze keuzes staan ook symbool voor het begin van een tijdperk met  kansen voor mens, organisatie en een duurzame samenleving. En wat het leuke van dit alles is: de doorvertaling van organisatie naar individu, in relatie tot de te maken keuzes, ligt niet eens zo ver van elkaar af!

Ter inspiratie en overweging is het wellicht zinvol  hier te klikken de korte inspiratievideo ‘Building momentum is hard’ te bekijken. 

(Dit is een  artikel uit een korte reeks deze week met terugblikken op het seminar Anders Werken, Anders Organiseren. Flexibiliteit, Lenigheid & Leiderschap. Die voor overige artikelen deze link).  

Richard van der Lee is founder van coöperatie en inspiratieplatform InVerbinding en oprichter van Visie op Talent Organisatieadvies en uitgeverij en auteursplatform De Alfabetboeken. Als CommunityBuilder en ContentMaker inspireert hij mensen en organisaties om dromen te realiseren met als uitgangspunt ‘Verandering begint met delen’.  Voor ZiPconomy schrijft hij artikelen over organisatievernieuwing en vloeibaar organiseren. Lees op Linkedin meer over Richard. Bekijk alle berichten van Richard Van der Lee

6 reacties op dit bericht

 1. Beste Richard, de visie van een flexibelere arbeidsmarkt, en een organisatie die lean principes omarmt en ervoor zorgt dat human capital de ruimte krijgt die het verdient, dat lees ik in je artikel en onderschrijf ik. Een eerste stap die onderneming kan helpen is het flexibiliseren en individualiseren van hun opleidinsgbudgetten. Voor het eerst in NL is de mogelijkheid om vanuit bedrijven werknemers de ruimte te geven om individueel te sparen voor hun opleidingen, volkomen fiscaal geaffilieerd (lees zonder belasting), en mee te nemen naar een volgende werkgever. Uniek, en ondersteunend aan je betoog.
  Nooit is er zo veel aandacht geweest voor onze sociale web, die zich steeds meer laat organiseren rondom mensen en deskundigheid, en minder door (bestaande) organisaties.
  Een unieke tijd waar we in leven, boeiend!

 2. Als we nou eerst eens ophouden met het woord crisis. Dat impliceert in mijn beleving de hang naar het verleden. Groei en krimp is een natuurlijk proces en zorgt voor balans. Als we het woord crisis loslaten, laten we ook de illusie los dat het weer moet worden zoals we gewend waren. En waar losgelaten wordt daar ontstaat ruimte. Ruimte om de ‘crisis’ als nieuwe realiteit te zien. Ruimte om te bouwen. Ruimte zoals je schetst in je blog. Het zou fijn zijn dat meer mensen deze mindset delen en daarna gaan ontdekken hoeveel mogelijkheden dit wel niet biedt. Het is een feest!

  • Beste Mario, dank je wel voor de reactie en de aanvulling. Volgens mij kwam ‘de nieuwe realiteit’ ook terug in de boodschap van Rotmans en was het woord ‘crisis’ slechts een onderdeel ter onderbouwing van zijn gedachten/beelden. Verder eens met jouw betoog maar dat wist jij al.

   Gr. Richard