"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Leiderschap, je krijgt wat je geeft. Ook aan interim professionals!

Lenigheid & Leiderschap vraagt een omslag van nieuwe leiders. Niet alleen richting eigen medewerkers maar ook naar diegenen die tijdelijk aan je organisatie verbonden zijn. Artikel Joke Twigt.

16599274_sWe kennen het vast wel; de uitspraak dat medewerkers het gedrag van de leider volgen. Goed voorbeeld doet goed volgen en zo niet, dan pluk je als leider de wrange vruchten. Welnu, daar komt nog een variant bij; je krijgt wat je geeft. Met andere woorden beste leiders van nu; mensen geven je terug wat je hen geeft. En dat geldt ook over de beeldvorming over je medewerkers.

Tijdens het tweede ZiPconomy seminar stond het thema flexibel organiseren en lenig meebewegen met de huidige tijdgeest van individualisering van de arbeidsmarkt centraal. Leiderschap is daarin essentieel. Tenminste, dat is nog steeds de algemene gedachte. Dit in tegenstelling tot opkomende initiatieven in organisaties die zelfsturend functioneren.

Maar daar ga ik het nu niet over hebben, wel over het thema Leiderschap in relatie tot anders werken en anders organiseren.

In diverse presentaties tijdens het ZiPconomy seminar kwam  naar voren dat dit het tijdperk is van decentraal organiseren, horizontaal en van onderop. Niet langer een hiërarchische top die van bovenaf alles bepaalt. Meer en meer komt het inzicht dat de kennis overal en misschien wel het meeste onderin organisaties besloten zit. En kennis hebben is niet langer macht, kennis delen wel. Om dit te mobiliseren is ruimte nodig en dat is wat het nieuwe leiderschap 3.0 bij uitstek behelst: richting geven en ruimte bieden.

Voorbeeldfunctie

De transitie die ontstaat is die van zelf doen en specifieke kennis naar samenwerken en professionele kennis via communities en coalities. Het belang van vakmanschap, netwerken en personal branding wordt groter; professionele identiteit wordt gemeengoed. En wat doet dat met leiderschap? Er is behoefte aan een ander soort leiderschap dan we tot nu toe gewend zijn. Niet langer leiders gebaseerd op macht, planning en status, maar leiders die verbinden en ruimte geven.

Tica Peeman: “Leiderschap gaat over heel veel zaken. Maar bovenal over jou!”

Eén van de sprekers tijdens het ZiPconomy seminar, Tica Peeman o.a. schrijfster van het boek Nieuwe leiders gevonden, betoogt dat leiderschap gaat om zoveel mogelijk leiderschap te creëren voor anderen, medewerkers in hun kracht zetten. Niet minder over jezelf denken, wel minder aan jezelf denken. Het gaat niet meer om de leider zelf, maar om het faciliteren wat de ander nodig heeft om te presteren. Het betekent een omslag van adviseren naar coachen, van dominant naar bescheiden, van ik naar wij, van vergelijken naar verbinden en van sturen op inhoud naar sturen op visie en resultaten.  Er is meer nodig: vertrouwen geven, voorbeeldgedrag tonen en verbinden. De nieuwe leider realiseert zich nog te weinig dat wat hij doet gevolgd wordt. ‘De meest vacante functie in organisaties is de voorbeeldfunctie’ is een prachtige uitspraak die dit pijnlijk duidelijk maakt.

Geversfunctie

Daarbovenop komt nog een constatering: je krijgt wat je geeft. Je geeft gekaderde opdrachten? Je krijgt geen innovatiekracht. Je geeft medewerkers een functienaam en zij doen precies wat van die functie verwacht wordt. Maar ook; als je als leider meent dat de interim professionals die je inhuurt minder bevlogen zijn, geef je daarmee een beeld af wat voor hen lastig te ontkrachten is. En dat is een mooie brug naar de opgave die nog voor ons ligt. Deze omslag in leiderschap vraagt veel van de nieuwe leiders, niet alleen naar de eigen medewerkers maar ook naar diegenen die tijdelijk en flexibel aan je organisatie verbonden zijn. Een zoektocht naar verbinding leggen en lange termijn relaties aangaan met interim professionals. Is dat wat Goed Opdrachtgeverschap inhoudt? Wie weet, ZiPconomy pakt de handschoen op en gaat dit thema in 2014 verder uitdiepen!

(Dit is een  artikel uit een korte reeks deze week met terugblikken op het seminar Anders Werken, Anders Organiseren. Flexibiliteit, Lenigheid & Leiderschap. Die voor overige artikelen deze link).  

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Daarnaast is zij lid van de redactieraad en auteur bij het (digitaal) vakblad Management & Consulting. Bekijk alle berichten van Joke Twigt

Eén reactie op dit bericht

  1. Wat een geweldige uitspraak: ‘De meest vacante functie in organisaties is de voorbeeldfunctie’!