"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interim professional 3.0: competenties tellen! (deel 2 van “Blijf je zitten of beweeg je mee?”)

In dit tweede deel van een drieluik over de interim professional gaat Joke Twigt in op een nieuwe trend: laten zien wat je kan ipv wat je gestudeerd hebt, oftewel ‘bewezen toegepaste competenties’.

BewegingDit artikel is het tweede in een drieluik over de interim professional. Het eerste artikel duidde de verschuivingen in het vak Verandermanagement en de betekenis daarvan voor de interim professional. Dit tweede artikel gaat over professionele identiteit, herkenbaar en vindbaar zijn. Het derde artikel tenslotte gaat over professionele kwaliteit en wat dat mag kosten.

In deel 1 van het drieluik over de professionaliteit van de zelfstandig interim professional schetsten we de verschuivingen in het vak Verandermanagement. De nieuwe rol die we zien voor de interim professional is die van procesbegeleider en verbinder. Iemand die helpt oplossingen te vinden en toe te passen.

Inmiddels lijkt de tijd ons in te halen en wordt een nog een trend zichtbaar voor de toekomst. Een trend die in ieder geval jongeren meer kansen zal bieden op de arbeidsmarkt. Namelijk die van laten zien wat je kan in plaats van laten zien wat je gestudeerd hebt en bij wie je wat gedaan hebt. Want juist dat laatste – ervaring – ontbreekt jongeren nog en reduceert hun kansen op de arbeidsmarkt. Volgens eigen trendonderzoek door Tempoteam gaat dat veranderen en gaan werkgevers meer de zoektocht aan naar intrinsieke motivatie en aanpassingsvermogen. In tien jaar tijd, voorspelt Tempoteam, zal solliciteren wezenlijk anders zijn en bevat het CV vooral onderbouwing van vaardigheden. Een interessant gegeven waarmee we een doorkijk maken naar de zelfstandig interim professional van nu. We belichten dit vanuit twee perspectieven; die van de nieuwe rol, waarvan de interim professional zich als het goed is al bewust is. En die van bijbehorende wijze van verwerving van opdrachten en de waarde van het traditionele CV.

Hybride markt

De markt wordt steeds meer hybride. De interim manager is de manager (opdrachtgever) van morgen en andersom. Dit vraagt veel meer om het delen van ervaring en aanpak dan het delen van kennis. Natuurlijk blijven kennisplatforms van wezenlijk belang in het professioneel handelen van de interim manager. Maar de behoefte om ervaringen uit te wisselen en gebruik te maken van best practices neemt toe. De nieuwe interim professional is iemand die niet langer kennis brengt, maar deze helpt organiseren en implementeren. Daarnaast zien we dat diversiteit steeds meer gangbaar wordt in samenstelling van teams. Niet alleen integratie van culturen, maar ook van generaties. En dan komen we weer bij de gesignaleerde trend die jongeren meer kansen kan bieden op de arbeidsmarkt. Want als opdrachtgevers jong en competent willen, maar het kunnen toepassen er ook toe doet, vergroot de combinatie van verschillende leeftijden, vaardigheden en adaptief vermogen de kans op succes. Dus jong en oud verenigt u, evenals nieuwe managers en ervaren interim managers!

Traditioneel CV passé

Inkoopplatforms en marktplaatsen dwingen ons al om met een beschreven aanpak te komen om duidelijk te maken dat je de vraag begrepen hebt, in plaats van een simpele motivatiebrief met CV. Maatwerk gericht op één opdracht. Maar hoe maak je in het algemeen duidelijk wat je kunt, welke competenties je meebrengt en hoe jouw aanpak eruit zou kunnen zien in vergelijkbare situaties? Niet meer op een CV, want we weten allemaal dat een CV van meer dan 5 pagina’s snel terzijde gelegd wordt. Het is zaak om op een andere wijze herkend te worden en vindbaar te zijn. En niet onbelangrijk; altijd en overal over deze informatie te kunnen beschikken, dus online actief zijn. LinkedIn biedt een totaaloverzicht van je loopbaan tot dusver en is zeer bruikbaar. De zelfstandig interim professional wil meer, flexibiliteit is een must om het gevraagde maatwerk te kunnen leveren. Een online modulair op te bouwen CV waarin toegespitst kan worden op die specifieke klantvraag met referenties die gevalideerd zijn door voormalige opdrachtgevers. Geen droombeeld en dichterbij dan je denkt.

De uitdaging zit in vinden en gevonden worden. Deze behoefte hebben branche- en beroepsverenigingen onderkend. Nive (Managersplatform) en de nvim (beroepsvereniging voor Interim Managers) hebben de handen ineengeslagen. Zij gaan één palet aanbieden om aangesloten professionals beter zichtbaar te laten zijn en de kwalificatie van het (interim) verandervak te promoten. Het vehikel daarvoor is een Digitaal Portfolio waarin de loopbaan van de manager opgetekend wordt, inclusief validering van werk-/opdrachtgevers over geleverde prestaties, aanpakken en vaardigheden. Online, modulair opgebouwd, altijd up-to-date. Een dergelijke vorm van presentatie dekt de marktbehoefte en zorgt voor het reduceren van onzekerheid van de opdrachtgever, dat is een sterke toegevoegde waarde!

Het advies is dan ook; blijf deze ontwikkeling volgen en speel straks in op de vraag naar bewezen toegepaste competenties. Een concrete onderbouwing van vaardigheden en doelgericht werken in plaats van opgesomde opleiding, kennis en ervaring.

Auteur: Joke Twigt

Sociëteit Quintessence (het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers) is het platform waar vakgenoten hun informatie en hun ervaring met elkaar delen. SQ is een voortzetting van de NVIM, de Nederlands Vereniging van Interim Managers Bekijk alle berichten van Societeit Quintessence

2 reacties op dit bericht