"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Goed Opdrachtgeverschap: Interim professionals vinden communicatie belangrijker dan tarief en opleidingen.

Zelfstandige interim professionals vinden communicatie het belangrijkste criterium voor goed opdrachtgeverschap en een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer.

Zelfstandige interim professionals vinden communicatie het belangrijkste criterium voor goed opdrachtgeverschap en een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Communicatie scoorde met 8,4 uit 10 het hoogste in een onderzoek van ZZP Barometer dat dit keer – in een coproductie met ZiPconomy – specifiek ging over het thema Goed Opdrachtgeverschap. In die peiling gaven deelnemers (zp’ers, freelancers en interim professionals) twaalf criteria voor goed opdrachtgeverschap, van zeer uiteenlopende aard: van tarief en opleiding tot collega’s en lunch. Na communicatie is tarief met een 7,9 uit 10 het belangrijkste criterium voor goed opdrachtgeverschap, gevolgd door overeenkomst (7,8), betalingstermijn (7,7), netwerk (7,3) en bedrijfscultuur (7,1). Het is opvallend dat onboarding (5,8) en opleiding (5,5) significant lager scoren, terwijl een grote groep opdrachtgevers en dienstverlenende (tussen)partijen zich juist op dit aspect focust. De volledige rapportage is onderaan dit bericht te vinden.

criteria_goed_opdrachtgeverschap

 

Gelijkwaardige relatie

61,4% van de zzp’ers vindt dat er sprake is van een gelijkwaardige relatie tussen opdrachtgever en de zzp’er, freelancer of interim professional als opdrachtnemer. Toch zijn er op het gebied van communicatie nog enkele verbeterpunten: 43,8% heeft bij afronding van opdrachten geen evaluatiegesprek met opdrachtgever, 28,4% krijgt onvoldoende feedback over individuele bijdrage aan opdrachten en 19,6% van de klachten van zzp’ers worden door de opdrachtgever serieus genomen. Tenslotte heeft 47,1% behoefte aan een online community waarmee hij in contact kan blijven met de opdrachtgever, collega-externen en interne medewerkers, ook als hij niet actief is bij de betreffende organisatie. 51,1% heeft behoefte aan een offline community op dit gebied.

Nut en Noodzaak ‘Goed Opdrachtgeverschap’

In de huidige markt zitten opdrachtgevers in een machtspositie. Waarom zou je als organisatie nadenken hoe je omgaat met deze groep mensen. Hoe je ze inhuurt, hoe je ze benadert en hoe je ze leiding geeft? Er is immers voldoende aanbod.

Steeds meer organisaties kijken daar toch iets genuanceerder tegen aan. Gevoed vanuit schaarste op de markt, een HR visie op strategisch HR, een MVO gedachte. Daarbij: als Goed Werkgeverschap helpt om je organisatiedoelstellingen te verhogen, waarom zou dat dan ook niet werken richting mensen die je tijdelijk inhuurt? “Leiderschap, je krijgt wat je geeft. Ook aan interim professionals!” was een van de stellingen op ons seminar onlangs. Dat besef wordt duidelijk. Vandaar de term Goed Opdrachtgeverschap.

Het thema Goed Opdrachtgeverschap is hier op ZiPconomy de afgelopen jaren al met regelmaat besproken in artikelen van verschillende auteurs en ook kwam het onderwerp een paar keer aan de orde tijdens onze bijeenkomsten. Wat dat duidelijk heeft gemaakt is dat het bespreken en uitdiepen van de term Goed Opdrachtgeverschap een mooie  manier is om de dialoog aan te gaan tussen organisaties en interim professionals over de (gewenste) relatie tussen beiden. Het gesprek, zowel intern (“wat willen we als organisatie”) als extern (“wat willen die externen”) is daarom misschien nog wel belangrijker dan het implementeren van een aantal van de concrete punten (zie bijv ‘10 punten voor Goed Opdrachtgeverschap’). Daarbij gaan Goed Opdrachtgeverschap en Goed Opdrachtnemerschap gaan hand in hand. It takes two to tango.

Scherpe definities en maatwerk

De parallellen tussen goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap zijn gemakkelijk gemaakt. En die parallellen liggen er natuurlijk ook. Als het goed is worden ze beiden gevoed vanuit dezelfde  waarden en visie van een organisatie, maar gooi als werk/opdrachtgever niet iedereen op een grote hoop.

Wat eerdere discussies hierover wel duidelijk maakte – en deze ZZP Barometer bevestigt dat ook – is hoe belangrijk het is om ook scherpe definities neer te zetten en drijfveren en motieven ( zowel van organisaties als interim professionals) goed te doorgronden. En te beseffen dat ‘de zzp’er’ niet bestaat. Daarbij zal de invulling van Goed Opdrachtgeverschap voor elke organisatie anders uitpakken.

We gaan vanuit ZiPconomy dit thema de komende tijd flink uitdiepen. Samen met Patricia Becker (strategisch adviseur flexibiliteit vraagstukken) en Arjan van den Born/Universiteit Tilburg starten we  een onderzoek over Goed Opdrachtgeverschap op en naar aanleiding daarvan organiseren we bijeenkomsten met een aantal  grote inlenende organisaties én zelfstandige interim professionals.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

6 reacties op dit bericht

 1. Hoi Hugo-Jan,

  Goed om hier aandacht aan te geven! Ik heb zelf veel meer goede dan slechte ervaringen met opdrachtgevers en denk dat je er als ZP-er ook zélf veel aan kunt doen. Ik ben zeer geïnteresseerd om de bijeenkomsten bij te wonen. Gaan jullie daar oproepen voor plaatsen?
  Met groet!

 2. Sonja,

  Dank. Een en ander gaat na de jaarwisseling spelen, we houden je op de hoogte.

  Groet,

  Hugo-Jan

 3. Opvallend dat opleidingen zo laag scoort. Lijkt me toch belangrijk en ook handig wanneer opdrachtgever daar rol in speelt.

  Peter

 4. Peter,

  Het gaat hier om nuances. De respondenten geven aan dat ze zelf de verantwoordelijkheid willen voor hun opleiding. En terecht.

  Dat wil nog niet zeggen dat de opdrachtgever daar niet in kan faciliteren.

  Hugo-Jan

 5. Ha Hugo-Jan,

  Ik werd zelf getriggerd door de lage score van Onboarding en probeer uit het rapport af te leiden door welke onderdelen/vragen dit dan komt. In het rapport staat het samen in 1 hoofdstuk met Communicatie wat juist weer als hoogste scoort, maar is een punt als “ik ontvang een duidelijke opdrachtformulering” nu communicatie of onboarding?

  Groet, Mark

 6. De onderliggende vragen over ‘onboarding’ gingen vooral om de praktische kant. In dat deel (bijv regelen werkplek, log-in, inwerkafspraken) zit nog wel de nodige verborgen ineffectiviteit.

  Je kan onboarding inderdaad breder trekken. Heldere opdrachtformulering vind ik wel (maar dat is meer eigen visie) bij selectieproces horen. Al is de praktijk vaak anders…

  Hugo-Jan