"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoogste tijd om zzp-schap te omarmen

Meer dan ooit is de tijd rijp om het zelfstandig ondernemerschap te omarmen, bewust ondernemerschap te stimuleren en het ondernemerschap scherper op de Nederlandse kaart te zetten.

OndernemerschapMeer dan ooit is de tijd rijp om het zelfstandig ondernemerschap te omarmen, bewust ondernemerschap te stimuleren en het ondernemerschap scherper op de Nederlandse kaart te zetten.

Op Prinsjesdag heeft het Kabinet haar plannen gepresenteerd. De afgelopen maanden is er uitvoerig lobby gevoerd om zaken uit de gepresenteerde plannen aan te pakken en nogmaals te benadrukken wat de toegevoegde waarde is van zzp’ers. Juist in deze tijd, een tijd van economische tegenwind, maar tegelijkertijd een tijd om constructieve stappen vooruit te zetten en te kunnen groeien. Bij uitstek zijn het zzp’ers die deze groei kunnen realiseren. Ondernemers die voor eigen rekening en risico hun arbeidzame leven invullen, niet bij de pakken neerzitten maar creatieve ideeën aandragen om Nederland weer tot het welvarende land te maken dat wij ooit waren.

Actie voor behoud zelfstandigenaftrek

PZO heeft samen met andere ZZP organisaties in september actie gevoerd om de zelfstandigenaftrek te behouden. Ruim 66.000 handtekeningen van zzp’ers en andere steunbetuigingen zijn ontvangen. En de actie heeft tot resultaten geleid. Niet alleen is de petitie aangeboden aan D66 en de CDA, waarbij beide partijen hebben aangegeven zich hard te willen maken voor de positie van zzp’ers, daarnaast zijn de plannen van tafel geveegd, zo blijkt uit het akkoord dat het Kabinet met D66, de ChristenUnie en SGP heeft gesloten. De zelfstandigenaftrek in zijn huidige vorm blijft behouden, meldden de krantenkoppen afgelopen week. Mooie geluiden, maar we juichen nog niet te hard. Politiek Den Haag heeft de wens geuit 300 miljoen te willen bezuinigen en zal dit ergens vandaan willen halen. Essentieel dus om er scherp bovenop te blijven zitten en politiek Den Haag de goede kant op te blijven bewegen.

De lobby heeft er ook toe geleid dat het verlaagde tarief op onderhoud en renovaties behouden blijft. Prettig om vast te kunnen stellen dat men ook op branche niveau zaken rondom het zzp-schap inzichtelijk maakt. De uitspraak van het Hof rondom de btw-vrijstelling van zzp’ers in de zorg sluit hier op aan en getuigt van visie op het zelfstandig ondernemerschap.

Pensioenregeling voor zzp’ers

Naast bovengenoemde punten wordt er volop aandacht besteed aan het afronden van de mogelijke pensioenregeling voor zzp’ers, een vrijwillige en flexibele pensioenspaarregeling die per 2015 zou moeten worden ingevoerd. Een regeling die het ondernemerschap centraal stelt en pensioen daadwerkelijk als bestemming pensioen bestempeld. Opgebouwd vermogen dat niet aangetast kan worden bij aanspraken van derden en een faillissement of meegewogen wordt in de berekening van de Bbz. De pensioenregeling zal ertoe bijdragen dat ook zzp’ers op gedegen wijze hun oudedag veilig kunnen stellen. Terecht, vindt u niet!?! Immers werken zzp’ers zich dag en nacht een slag in de rondte. Een goede pensioenregeling voor zzp’ers sluit aan bij de gedachtegang dat men het zzp-schap serieus neemt.

Plannen voor een VAR-Webmodule

De plannen voor de VAR-Webmodule staan natuurlijk ook hoog op de lobby agenda van belangenbehartigers. PZO en de andere ZZP organisaties spreken de komende tijd uitvoerig over de huidige VAR, het voorstel van de VAR-Webmodule alsmede het eigen ingebrachte alternatief voor de VAR (BVO). Het is essentieel dat constructief wordt samengewerkt om een effectief middel neer te zetten voor de toekomst. Een middel dat bewust ondernemerschap centraal stelt en een oplossing biedt om schijnconstructies tegen te gaan.

We voelen het waarschijnlijk allemaal. Het einde van het jaar doet langzaamaan zijn intrede. Dus tijd om zaken structureel aan te pakken en mee te gaan met de wens tot innovatie en vernieuwing. Zzp’ers, het was al tijd dat jullie volwaardig erkend werden, laten we hier gezamenlijk nog net een stapje harder voor lopen. Het is jullie tijd om uit te blinken!

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

Eén reactie op dit bericht

  1. Als ik de kop van het artikel zie ‘Hoogste tijd om het ZZP schap te omarmen’ vind ik het jammer dat dit blijkbaar zo is vanwege de (fiscale) faciliteiten die behouden blijven of gaan komen. Dit is nu juist het punt waardoor ZZP’ers de laatste tijd een bedenkelijk imago krijgen. Hiermee versterk je het beeld van pseudo-ondernemers die alleen kunnen bestaan bij gratie van aftrekposten en fiscale voordelen.