"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP’ers willen af van uurtje factuurtje (maar willen opdrachtgevers dat wel?).

Volgens onderzoek willen ZZP’ers af van uurtje factuurtje. Opdrachtgevers werken daar nog niet erg aan mee. Artikel Hugo-Jan Ruts.

2210-1 Prikklok in fabriek 1920Inhoudelijke beoordelingen op geleverde prestaties worden steeds crucialer voor zzp’ers. 53 procent van de zzp’ers zegt meer beoordeeld te willen worden op output en niet alleen op het daadwerkelijk aantal gewerkte uren. Deze groep wil dus af van het concept ‘uurtje factuurtje’. Beoordeling op basis van performance staat voorop, 67 procent wil uitgebreider beoordeeld worden op de kwaliteit van het geleverde werk. 77 procent van de zzp’ers zegt daarnaast beoordeeld te willen worden op soft skills. Dat blijkt uit het onderzoek van FastFlex onder 617 zzp’ers.

In het onderzoek van Fastflex (zie hier) zijn de behoeften en struikelblokken van zzp’ers in kaart gebracht (althans, van hogere opgeleide zelfstandige professionals in de ITbranche, want onder hen is het onderzoek uitgevoerd). De respondenten uit het onderzoek missen een (online) plek om hun beoordelingen in kaart te brengen voor potentiële opdrachtgevers en dit waardeoordeel mee te nemen naar volgende opdrachten. 76 procent van de zzp’ers zegt hier behoefte aan te hebben. Een goede online borging van de beoordelingen van zzp’ers lijkt daarom noodzakelijk.

Gaat uurtje factuurtje verdwijnen?

Volgens het onderzoek van Fastflex wil dus de helft van de zelfstandige professionals af van het uurtje factuurtje. Uit eerder onderzoek van ZiPconomy (met de ZZPBarometer) bleek eerder dat 75% van de zelfstandige professionals nu nog op basis van dat uurtje factuurtje werkt.

Een deel van dit verschil tussen wens en realiteit is te verklaren uit de nog tamelijk conservatieve houding van veel opdrachtgevers als het gaat om het hanteren van beloning. Veel administratieve systemen zijn gericht op ‘uurtje factuurtje’. Daarbij vraagt het werken op basis van puur output ook heel andere vaardigheden van opdrachtgevers: betere opdrachtformulering, anders sturen, beter meten. In de praktijk zie ik het (even afgezien van de meer creatieve functies) nog maar heel beperkt worden toegepast. In de VS is het werken met een ‘statement of work’ (SoW) daarentegen al veel meer in opkomst.

Jeroen Groothoff, Sales Manager bij FastFlex, verwacht dat dit ook in Nederland gaat veranderen: “De tijd dat organisaties puur kijken naar het uurtarief van een zzp’er is echt voorbij. Natuurlijk willen bedrijven kosten besparen, maar zij huren zzp’ers met name in vanwege hun expertise en bijdrage aan innovatie. Uit ons onderzoek blijkt dat zzp’ers daar precies hetzelfde over denken. Ook zzp’ers willen afgerekend worden op hun performance. Zij willen zich niet onderscheiden op prijs, maar op kennis, kunde en uitgebreide beoordelingen die verder gaan dan alleen hun hard skills. Een online portal via cloud sourcing, waar zzp’ers hun beoordelingen kunnen plaatsen en potentiële opdrachtgevers deze eenvoudig kunnen inzien, is daarom dringend nodig.”  Die portal zal er dus binnenkort wel aankomen…

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

5 reacties op dit bericht

 1. Of gewoon via recommendations in LinkedIn. Niet objectief, maar dat zijn referenties nooit.

 2. Er is natuurlijk een groot verschil tussen de ‘kenniswerkers’ en de ZZP’ers die meer een capaciteitsvraag invullen. Voor de laatste groep ligt ‘uurtje-factuurtje’ meer voor de hand.

  • Paul,

   ik weet niet of de tweedeling zo eenvoudig te maken is.

   Onderliggend punt is dat m.i. veel zzp’ers vinden dat ze kenniswerkers zijn, professionele autonomie willen, verantwoordelijk willen zijn op resultaten (daarom zijn ze ook zelfstandig geworden ipv in loondienst); maar vervolgens ingehuurd wordt voor capaciteitsvragen met beperkte regelvrijheid en dus ook geen bijpassende ‘beloningstructuur’

   Hugo-Jan