"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP bashing…. Kabinet moet andere keuzes maken.

15626955_sDe Nederlandse arbeidsmarkt en economie zijn enorm veranderd. Het nieuwe werken is al lang niet meer nieuw en heeft zijn intrede ruimschoots gedaan. De ruim 750.000 zzp’ers die Nederland rijk is, staan garant voor flexibiliteit. Tot zover het goede nieuws.

Het merendeel van de zzp’ers ziet zich als zelfstandig ondernemer en wil zijn of haar arbeidzame leven voor eigen rekening en risico inzetten. Deze groep is gebaat bij een faciliterende overheid welke de ondernemer steunt en aanmoedigt om zich in zijn of haar onzekere bestaan duurzaam in te zetten. Geen gemakkelijke opgave om in tijden van economische recessie nieuwe klussen te vinden, uurtarief overeind te houden en de expertise op hoog niveau te houden.

Zelfstandigheidsaftrek van de baan?

Uitlatingen dat zzp’ers in een nieuwe bezuinigingsronde hun zelfstandigenaftrek kwijt zouden raken helpen dan niet. Natuurlijk begrijpt PZO heel goed dat de bezuinigingen door alle Nederlanders gevoeld en gedragen moeten worden. Tegelijkertijd zijn we dagelijks op zoek naar maatregelen die hout snijden en uitlegbaar zijn naar onze achterban. U weet wel die ondernemers die dagelijks met hun benen in de modder staan.

Aanpassing van fiscaliteit is niet prettig maar acceptabel zolang deze de zzp’er stimuleert en niet pakt op zijn of haar imago en direct is terug te voeren op de bedrijfsvoering. Bezuinigen via de zelfstandigenaftrek heeft geen effect, draagt niets bij en geeft uiteindelijk niet het rendement waar dit Kabinet duidelijk behoefte aan heeft. Ik heb er vertrouwen in dat mede in gegeven door het tumult dat door PZO en de andere ZZP organisaties is ontstaan deze maatregel minder strikt en zelfs wellicht van de baan gaat in de nieuwe begroting.

Wat is er wel aan de hand? Beleidsmakers in het Haagse maken zich dagelijks enorm bezorgd over de zzp’er. Niet om hem of haar aan te moedigen maar om te voorkomen dat zzp’ers wellicht schijnzelfstandigen zijn. Een buitengewoon delicate discussie!

Stimuleer werknemerschap en ondernemerschap

Zonder twijfel zijn er zzp’ers die tegen heug en meug ineens gedwongen worden door hun voormalig werkgever zich nu te verhuren als zzp’er. De werkgever heeft dan veel meer lusten dan lasten. Degene die het betreft blijft aan het werk en heeft met zijn of haar rug tegen de muur moeten kiezen voor ondernemerschap. Geen prettige situatie voor hen die het betreft. Ondernemen is immers een vak en moet wel bij je passen. Sommige mensen zijn nu eenmaal beter af in loondienst.

De vraag die boven deze hele nare gang van zaken ligt is de volgende; waarom doen inhuurders dit nu precies? Is het nu niet juist het ontslagrecht dat versoepeld moet worden waardoor Nederlandse bedrijven en organisaties zich niet tot “nasty” constructies hoeven te wenden? Wordt het niet eens tijd dat we Nederland moderniseren en stringente maatregelen durven te nemen? Waarom zijn de loonkosten in Nederland de afgelopen 5 jaar met 36% gestegen terwijl het buurland Duitsland dit heeft weten te beperken tot een fors lager percentage.

Mijn oproep aan politiek Den Haag, richt je op de hoofddiscussie, namelijk attractieve voorwaarden creëren voor ondernemers om medewerkers aan te nemen! Zorgen dat pensioen en fiscaliteit toegankelijk zijn voor de grote groep echte ondernemers waardoor ieder doet waar hij of zij goed in is. De schatkist wordt er door belastingbetaling uiteindelijk beter van als mensen in hun kracht staan. En oh ja, blijf vooral van ontmoedigende verwijdering van de zelfstandigenaftrek af. Maar zoals gezegd vertrouwen in Den Haag moeten we ook proberen te hebben….de soep wordt vast niet zo heet gegeten als opgediend.

Uw steun als zzp’er is natuurlijk hard nodig om de actie van de ZZP organisaties kracht bij te zetten. Ik vraag u daarom om de petitie ‘de zelfstandigenaftrek moet blijven’ te ondertekenen, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Esther Raats-Coster
Voorzitter PZO

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

Eén reactie op dit bericht

  1. Ben erg benieuwd of de petitie zin heeft gehad, laten we hopen dat het kabinet tijdens Prinsjesdag aangeeft dat deze zelfstandigenaftrek in stand houdt. Het bezuinigen op deze aftrek kan een grote strop worden voor een heel groot deel van het groeiende aantal ZZP’ers.