"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Column: De sleutel van het zelfstandig ondernemerschap

Waar draait het nou eigenlijk om bij het zelfstandig ondernemerschap? Daar waar politiek Den Haag zich vooral druk maakt om schijnconstructies en de onterechte voordelen die men lijk te genieten van het zelfstandig ondernemerschap, legt PZO juist de nadruk op de oerkracht van de bewust economisch zelfstandigen. Zij die doelbewust voor eigen rekening en risico hun arbeidzame leven invullen met alle verantwoordelijkheden van dien. Zij die vanuit hun hart een passie uitoefenen. Zij die doorpakken ook wanneer het tegen zit. En zij die het liefst tot nu 75ste willen blijven werken. Geen geneuzel en gezeur, maar ondernemen!

Een unieke groep, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik kan me dan ook mateloos irriteren aan wet- en regelgeving die volledig voorbij gaat aan de groep zzp’ers of hen in een hokje drukt en waarbij men klakkeloos uitgaat van de positie van werkgevers en werknemers. Denk eens aan de cao Besloten Busvervoer. PZO voert keiharde lobby, samen met belanghebbenden, om tot een constructieve oplossing te komen. Hoe is het toch mogelijk dat organisaties van werkgevers en werknemers beslissingen nemen over zzp’ers? Bij een gebrek aan kennis over het zelfstandig ondernemerschap kunnen het toch niet dit soort partijen zijn die beslissingen nemen over de positie van zzp’ers?

Tijd dat zaken structureel veranderen

Wanneer ik met het team van PZO schakel, zijn wij het altijd met elkaar eens; het is tijd dat zaken structureel gaan veranderen, dat er een definitie voor zelfstandige ondernemers komt en er een oplossing komt voor de VAR, pensioen, AOV en fiscale zaken. Eerste resultaten liggen in het verschiet en oplossingen liggen op de plank. Klaar om gepresenteerd te worden.

Nog vlak voor het zomerreces vindt een fikse eindsprint plaats. De pensioenwerkgroep verloopt voorspoedig, de Stichting van Arbeid en Kamerleden scharen zich achter de plannen van ZZP organisaties en het Ministerie van SZW brengt een positief advies uit richting de Minister over de input van PZO inzake het Waadi dossier; (dga)zzp’ers moeten buiten de registratieplicht worden gehouden. Krachtige stappen vooruit!

Mooi is ook om te zien dat de geleverde input op het sociaal akkoord over de bewust economisch zelfstandigen zijn weg baant door politiek Den Haag. Een doeltreffend onderscheid maken tussen de groep die zich daadwerkelijk zelfstandige ondernemer kan noemen en malafide praktijken zal de positie van echte zzp’ers ten goede komen. Deze groep verdient het om serieus genomen te worden. Het imago van de echte groep zzp’ers verdient het om nieuw leven ingeblazen te worden. Stop met verbanden leggen tussen echte zzp’ers en schijnconstructies en leg de focus op de bewust economisch zelfstandigen.

Wetenschappelijk onderzoek kan hier bij uitstek bijdragen. Mede dankzij PZO en haar partners is het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO) van start gegaan met het platform ECHTZZP. Het platform biedt de echte zzp’er dé mogelijkheid om met andere collega zzp’ers te connecten, discussies te voeren, samenwerkingsverbanden aan te gaan, maar vooral om een constructieve bijdrage te leveren aan gevalideerd wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat ondersteuning zal bieden bij de lobby en richting beleidsmakers. Dus echte zzp’ers, laat je stem horen. Jij bent degene om wie het draait! Jij kan het verschil maken door input te leveren zodat PZO en politiek Den Haag nog sneller stappen vooruit kunnen zetten.

Een ongekende passie, de intrinsieke drijfveer, het bewust voor eigen rekening en risico werken en de vrijheid van het ondernemerschap accepteren met alle risico’s van dien zijn de sleutelelementen die het zelfstandig ondernemerschap onderscheiden van de rest. Beleidsmakers, erken dit fenomeen en geloof mij, sprongen vooruit zullen plaatsvinden. Iets waar heel Nederland op wacht.

Esther Raats-Coster, Voorzitter PZO

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

3 reacties op dit bericht

  1. Inderdaad dekt ‘ZZP’ de lading niet meer van de steeds groter groeiende groep ‘eenpitters’ in Nederland. Vanuit ZIP | vrij en zorgeloos ondernemen hanteren wij de volgende indeling. Er zijn werkgevers, werknemers en ondernemers. Bij de werkgevers en werknemers heb je hiërarchie en functies. Dat hebben ondernemers niet, die werken alleen en voor eigen rekening en risico. Als we dan toch een indeling zouden moeten maken voor de ondernemers van Nederland. Je hebt Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s), die vanuit hun persoonlijke onderneming een bedrijf runnen met medewerkers en je hebt ondernemers die zelfstandig werken met hun hoofd of met hun handen. That’s it, toch?