"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP inkomen onder druk door advies commissie Van Dijkhuizen over nieuw belastingstelsel.

com-dijkhuizen-400pxBinnen acht jaar gaat de zelfstandigenaftrek eraan en eerder al de (extra) startersaftrek, de stakingsaftrek en de meewerk- en scholingsaftrek. Dat bepleit de “commissie Van Dijkhuizen” in het rapport Naar een activerend belastingstelsel. De commissie schuwt forse maatregelen niet en ziet mogelijkheden om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen, meer werk te creëren (140.000 banen) en op termijn de huizenmarkt weer op gang te brengen. Dat kan door de opbrengsten van lastenverzwarende maatregelen terug te geven in de vorm van tariefverlaging. En dat is weer mogelijk omdat allerlei aftrekposten geschrapt worden. Ook die van en voor zelfstandigen.

Andere accenten

De commissie legt andere accenten. Ze heeft voorkeur voor fiscale tegemoetkomingen die toenemen bij groeiende winst, zoals de MKB-winstvrijstelling. De zelfstandigenaftrek, aldus het advies, bevordert de doorgroei van ondernemers niet. Doordat de aftrek een vast bedrag is, ontstaat vooral bij lage inkomens een groot verschil tussen de belasting op het looninkomen van een werknemer en die op het winstinkomen van een ondernemer. Dat vindt de commissie ongewenst.

Alle aftrekposten sneuvelen

Ook de meewerkaftrek sneuvelt in de voorstellen van de commissie. Alleen al het feit dat de aftrek afhangt van het aantal aan de onderneming van de partner bestede uren maakt de regeling moeilijk controleerbaar en fraudegevoelig, aldus de commissie. De commissie wil oneigenlijk gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR) bestraffen. Er komt een sanctie als de reserve niet wordt gebruikt voor de aankoop van een lijfrente.

VVZP: effecten voor (met name kleine) zelfstandigen zijn groot

De VZZP vreest dat de voorstellen grote invloed zullen hebben op het inkomen van zelfstandigen. Uit berekeningen van de VZZP zelf blijkt, dat een startende onderneemster die een resultaat behaald heeft van 20.000 euro, bijna 2.300 euro meer belasting gaat betalen. Volgens VZZP gaat een zelfstandige schilder met 40.000 euro gaat per maand ruim 400 euro op achteruit, een interim-manager met 60.000 euro, ruim 330 euro en een bedrijfsadviseur met 80.000 euro zo’n 300 euro per maand. Niet alleen het inkomen staat daardoor onderdruk, maar ook het zelfstandig ondernemerschap als zodanig.

PZO: Voorstellen haaks op stimulering ondernemerschap

PZO, het Platform Zelfstandig Ondernemers, voegt hier aan toe dat directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zichzelf een ‘gebruikelijk loon’ moeten geven voor de inkomstenbelasting. Daar mogen ze nu 30 procent op korten, maar dat wordt beperkt tot 10 procent. Dat levert de schatkist 1 miljard euro extra op. Het in de onderneming opgebouwde vermogen wordt ook belast in box 2, conform de regels voor box 3, als een voorheffing op de uiteindelijke fiscale afrekening bij beëindiging van een bedrijf. Dit kost dga’s 200 miljoen euro per jaar. Het betreft hier in veel gevallen ook dga-zzp’er hetgeen PZO zorgen baart.

“Het afschaffen van ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek zal zzp’ers onterecht raken met alle gevolgen van dien. Een zzp’er is niet te vergelijken met een werknemer, werkt geheel voor eigen rekening en risico, geeft de economie de nodige stimulans en voorziet zelf in pensioen en arbeidsongeschiktheid. Invoering van de winstbox zal de positie van de IB ondernemer verslechteren zowel direct (minder besteedbaar inkomen / vermindering werkkapitaal) als ook op termijn (pensioen / sparen / vangnet). Ook dient rekening te worden gehouden met de belangen van hybride zzp’ers”, aldus PZO. “De Commissie van Dijkhuizen is van mening dat de winstbox ondernemers uit zou moeten dagen om te groeien en te vernieuwen. Inbreuk maken op de ondernemersfaciliteiten staat echter haaks op het standpunt om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren.”

Belangenorganisaties voor zzp’ers als VZZP en PZO staat klaar om hun bezwaren kenbaar te maken in het Haagse.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. De ideeën zullen niet voor elke partij goed uit pakken, vooral de ZZP’ers lijken er weer slecht af te komen. Verder denk ik dat dit rapport op de grote stapel zal verdwijnen, doordat het nog door het vorige kabinet is aangevraagd.