"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rolf Mol (UWV) en Marktplaats-pionier: ‘Meer dan helft opdrachten gegund aan ZZP’ers’ (interview)

rolf mol

Hoe is UWV Marktplaats ontstaan en wat is jouw rol?

“UWV Marktplaats is ontstaan in 2007, vanuit de constatering dat a) er via 
de traditionele aanbestedingen moeilijk te voorzien was in de 
detacheringsbehoefte (in tijden van hoogconjunctuur krijgen we niet de 
juiste mensen, in tijden van laagconjunctuur betalen we al gauw te veel) en 
b) er veel kwaliteit en innovatiekracht zit bij de zzp’er en dat het 
daardoor interessant is de groeiende zzp-markt rechtstreeks aan te boren en 
zzp’ers ook rechtstreeks te contracteren.

Ik stond als inkoopmanager aan de wieg van UWV Marktplaats en was verantwoordelijk voor de implementatie en verdere ontwikkeling van UWV Marktplaats. Momenteel ben ik als programmacoördinator MVO werkzaam bij Bestuurszaken UWV – deze vragen zal ik dan ook op persoonlijke titel beantwoorden.

Het ging (en gaat) dus in de eerste plaats om de kwaliteit en in de tweede 
plaats om de tarieven, die gemiddeld met zo’n 30% zijn gedaald. De kunst is
 om te kunnen meeveren met de markt en steeds de beste kwaliteit tegen de 
beste (dus reële) prijs uit de markt te halen.”

Wat zijn de voordelen van UWV Marktplaats voor freelancers, zzp’ers en andere eenpitters?

“Dankzij de marktplaatsmethodiek kunnen zij daadwerkelijk concurreren met 
grote bedrijven. Een zzp’er maakt evenveel kans op een opdracht als een 
multinational. In de praktijk wordt ook meer dan de helft gegund aan 
zzp’ers.”

Wat was de grootste uitdaging van de afgelopen jaren bij UWV Marktplaats en (hoe) zijn jullie deze aangegaan?

“De grootste uitdaging was te bewijzen dat het marktplaatsconcept werkt, 
juridisch houdbaar is en toekomstbestendig. Na ruim 5 jaar succesvol 
opereren, het winnen van de Dutch Sourcing Award (2010; voor operational excellence) en tientallen volgers, zijn we daar wel in geslaagd.”

Wat zien jullie bij UWV Marktplaats momenteel als de grootste uitdaging?

“Die vraag zou je aan UWV Inkoop moeten stellen. In z’n algemeenheid: zorgen 
dat je blijft doorontwikkelen. Inzichten en techniek schrijden voort. Speel 
daar op in met marktplaats 2.0, 3.0 enzovoort. Gebruik marktplaats niet alleen 
voor detachering, maar ook als inkoopalternatief voor andersoortige 
inkopen, zoals opleiding en training. UWV heeft daarmee succesvol
 geëxperimenteerd.”

Welke tip heb je voor freelancers en zzp’ers die succesvol willen zijn op UWV Marktplaats?

“Schrijf je in, speel goed in op de eisen. Goed lezen wat er gevraagd wordt. 
Let daarbij op knock-outcriteria! Het is zonde om afgewezen te worden op 
bijvoorbeeld de lengte van het CV of ontbreken van een referentie. Voldoe 
je niet expliciet aan een eis, maar heb je wel vergelijkbare
kennis/ervaring? Vul ‘NEE’ in maak gebruik van de mogelijkheid een 
toelichting te geven.”

Facts:

  • Bestaat sinds november 2007
  • Circa 12.000 gebruikers
  • Circa 500 opdrachten per jaar
  • Gratis gebruik opdrachtnemer mogelijk: ja
  • Maximale kosten opdrachtnemer: geen
  • Belangrijkste branches: 1. Medisch/arbeidskundig; 2. ICT; 3. HRM/management

Meer info? Ga naar www.uwv.nl/marktplaats

Jeroen Sakkers (1987) is oprichter en eigenaar van Victor Mundi het grootste ondernemersplatform in Nederland met diverse gratis cloudtools voor de kleine ondernemer. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de ZZP Barometer - de onafhankelijke, structurele onderzoek voor en over de zzp-markt. Ambitie: een revolutie ontketenen in de arbeidsmarkt. Bekijk alle berichten van Jeroen Sakkers