"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Liefde op het eerste gezicht of een verstandshuwelijk? Het Marktplaats-concept en de nieuwe Aanbestedingswet Deel 2

11637773_s
Dit is deel twee van dit artikel over het marktplaatsconcept (voor inhuur interim professionals) en de nieuwe aanbestedingswet. Deel 1 vindt u hier.

TenderNed

In de aanbestedingswet is opgenomen de verplichting voor alle aanbestedende diensten om hun nationale openbare aanbestedingen te publiceren op TenderNed. TenderNed is een nieuw platform van de overheid met de doelstellingen om in principe alle openbare aanbestedingen te publiceren ten gunste van het bedrijfsleven. In het vorige deel van dit artikel heb ik al aangegeven dat in mijn ogen inhuuropdrachten op een Marktplaats nationale openbare opdrachten zijn.

Geconstateerd moet worden dat de individuele inhuuropdrachten op Marktplaatsen nu meestal niet worden gepubliceerd op TenderNed. Dit lijkt dus strijdig met de publicatieplicht.

In de praktijk tot nu toe werd soms gepubliceerd door een overheidsorganisatie dat men werkte met een Marktplaats-concept en dat leveranciers zich konden inschrijven. Daar nam iedereen genoegen mee. Sinds 1 april dienen in principe alle openbare aanbestedingen apart op TenderNed te worden gepubliceerd en kan men in mijn ogen niet meer volstaan met het enkel kenbaar maken van de systematiek. Het Ministerie van EL&I onderzoekt momenteel dit vraagstuk.

Vermindering administratieve lasten

Zoals gezegd streeft de overheid naar minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven bij het meedoen met aanbestedingen. In dat kader is er nog veel winst te behalen door het mogelijk te maken dat alle marktplaatsen met één en dezelfde registratieprocedure gaan werken. Immers nu moet elke leverancier zich op de meeste marktplaatsen apart inschrijven.

Voor al die duizenden leveranciers is één centrale plaats met álle inhuuropdrachten ook belangrijk omdat zij nu zelf op al die verschillende marktplaatsen moeten bijhouden of er interessante inhuuropdrachten zijn gepubliceerd. Dit levert veel extra werk op wat nu juist in strijd is met het uitgangspunt van de nieuwe wet.

Conclusies

  1. Het wordt tijd voor een proefproces waarbij het juridische karakter van een Marktplaats wordt getoetst door de rechter;
  2. De huidige gang van zaken op veel Marktplaatsen is in elk geval in strijd met de geest van de wet en lijkt ook soms in strijd met de letter;
  3. Hetzelfde geldt voor de regels en richtlijnen mn rondom de motivatie van de gunningsbeslissing;
  4. Publicatie op TenderNed van elke inhuuropdracht apart is verplicht en is voor leveranciers belangrijk;

Sommige leveranciers van de software van Marktplaatsen hebben hun platform al aangepast aan de nieuwe regels waardoor het in elk geval technisch mogelijk is om betere motiveringen te verstrekken aan de bedrijven en leveranciers.

Aangezien de aanbestedende diensten verantwoordelijk zijn voor hun aanbestedingen zullen zij op een aantal fronten hun aanbestedings- of inhuurbeleid moeten aanpassen.

Mijn conclusie is dan ook dat de huidige Marktplaatsen aangepast zullen moeten worden aan de nieuwe regels. Deels gaat het om technische aanpassingen in de software die het mogelijk moet maken om meer en betere terugkoppeling te geven aan de aanbieders en een koppeling met TenderNed, maar vooral in het gebruik door de overheid zelf, waarbij publicatie op TenderNed een zeer belangrijke is.

Ik vind het wel belangrijk dat Marktplaatsen hun plek behouden in het aanbestedingslandschap omdat zij voor kleinere leveranciers veel laagdrempeliger zijn dan gewone aanbestedingen. Maar hiervoor is wel nodig dat er meer rekening wordt gehouden met de uitgangspunten van de nieuwe regels en de belangen van de leveranciers die behoefte hebben aan meer transparantie, motivatie en overzicht van openstaande opdrachten.

Voorlopig is het -helaas- meer een verstandshuwelijk tussen de twee dan liefde op het eerste gezicht….

mr. Mark Bassie (Breda 1960) is sinds 1994 werkzaam als Zelfstandige Interim Professional. Was vroeger als interim-manager en trainer werkzaam. Heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd -onder het label Flex-Beheer- in flexibilisering van organisaties en professionalisering van externe inhuur. Onafhankelijk en deskundig in inhuurplatforms, Marktplaatsen, ZZP-community's en Vendor Managementsystemen. Mark combineert hierbij zijn HRM-deskundigheid met bedrijfsvoerings-expertise en verander- en projectmanagement. Auteur van het handboek 'Scoren op inhuurmarktplaatsen!' van FNV Zelfstandigen (2012). Onderzoeker/co-auteur van diverse Nederlands/Belgische onderzoeksrapporten o.a. over Recruitment Process Outsourcing (RPO) (2016), over Vendor Management Systemen (VMS) (2017) en over Managed Service Providers (MSP) (2018). Zie Flex-Beheer.nl voor de downloadpagina's. Bekijk alle berichten van Mark Bassie