"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Samenwerken is niet vrijblijvend meer, maar wezenlijk voor de toekomst van organisaties.”

9789013094879-140x215Leren samenwerken tussen organisaties – allianties – netwerken – ketens – partnerships” van Edwin Kaats en Wilfrid Opheij is gisteren op het Managementboekenbal uitgeroepen tot managementboek van het jaar 2013. Ik ken het boek (nog?) niet maar de deskundige jury zal vast niet lichtvaardig tot dit oordeel zijn gekomen.

Bij sommige workshops die ik geef rond ontwikkelingen rond de flexibilisering van de kenniseconomie haal ik wel eens naar voren wat de de managementboeken van de afgelopen jaren waren. Om aan te geven wat de trends zijn rond het samenwerking tussen organisaties en interim professionals. In 2010 was dat Inkoop van Gerko Rieveld; in Connect! van Menno Lanting en 2012 Gedeeld leiderschap Veerkracht door nieuwe vormen van samenwerken van Jelle Dijkstra en Paul Peter Feld. Voeg daar dan nog even “Leidinggeven aan professionals? Niet doen!” (winnaar 2008) van Mattieu Weggeman aan toe, het je hebt de meest relevante thema’s te pakken als het gaat om de interacties tussen organisaties en interim professionals.

In kan mijn presentatie aanpassen en het boek ‘Leren samenwerken tussen organisaties‘ en aan toevoegen. Het is een mooie aanvulling op die reeks, in een tijd waarin de grenzen van organisaties steeds vager worden worden en interim professionals zich soms (vaak tijdelijk) verenigen in bijvoorbeeld coöperaties om samenwerking aan te gaan met grotere organisaties.

‘Samenwerken is niet vrijblijvend meer, maar wezenlijk voor de toekomst van organisaties.’

De auteurs, Edwin Kaats en Wifrid Opheij, werken bij Twijnstra en Gudde al tien jaar aan het thema ‘samenwerken tussen organisaties’. . Na jaren onderzoek zijn tot de conclusie gekomen dat goed samenwerken draait om vijf sleutelthema’s: belangen, relatie, proces, organisatie en (gedeelde) ambitie. En vooral ook wat de valkuilen ervan zijn. Organisaties die willen samenwerken, doen er goed aan om aandacht aan deze vijf thema’s te besteden.

In een eerder interview gaf Opheij de relevantie van het onderwerp aan: ‘Het thema is natuurlijk superactueel. Een ingewikkeld probleem los je steeds minder vaak in je eentje op. Zonder samenwerking komt er (bijna) niets meer tot stand. Kijk naar de Tweede Maasvlakte. Die is er gekomen omdat veel partijen daar goed hebben samengewerkt. Elkaar wat gunden. In de farmawereld is in de meeste bedrijven de groei grotendeels verbonden met allianties. Open innovatie met meer partners wordt de norm.’ Samenwerken zal veel op overheidsniveau (bijvoorbeeld zorg, onderwijs, openbare orde, veiligheid, infra) voorkomen. In de corporate wereld heeft het vaak de voorkeur om een product in te kopen of een bedrijf helemaal maar in te lijven. Toch zal samenwerken in de toekomst ook in het bedrijfsleven steeds belangrijkere vormen gaan aannemen. In een recent onderzoek van de BCG naar de succesfactoren van organisaties die zich goed weten aan te passen in deze turbulente tijden, stond het kunnen samenwerken met partners in de keten als een van de succesfactoren benoemd.

Dat komt het dus van pas dat dit lijvig boek (500 pagina’s, helemaal tegen de trend in van de steeds maar dunner wordende managementboeken) op de markt is. Een boek dat volgens de jury: “Een heel compleet, gedegen en ondanks de omvang een handzaam en leesbaar boek over een belangrijk onderwerp. Theorie en praktische voorbeelden worden op een functionele wijze gecombineerd. Het boek geeft de lezer veel tools, modellen en checklists om in de eigen organisatie toe te passen. Dit boek zal in de overtuiging van de jury in de toekomst bekend staan als ‘het handboek’ en naar alle waarschijnlijkheid als magnum opus van deze auteurs.”

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts