"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Lente in je bol! Hoe in sociaal akkoord een paragraaf over zelfstandig ondernemerschap kwam.

Eindelijk lente!  Mijn favoriete seizoen. Het zonnetje begint te schijnen, alles staat weer in bloei en het is ook dé tijd om nieuwe zaken te planten en uit te werken. Ik geef u via deze column graag een kijkje in de keuken. Langdurig voeren van lobby werpt zijn vruchten af.

Concept zonder ZZP’ers

Historisch resultaat! Een sociaal akkoord met een paragraaf over het zelfstandig ondernemerschap. Eindelijk de erkenning van zelfstandige ondernemers in het maatschappelijk speelveld. Geweldig toch!? We hebben veel moeten praten, input leveren en bijschrijven om uiteindelijk de zzp paragraaf voor elkaar te krijgen. Geweldig is vooral dat dit lukt via mensen die uitgaan van ‘nieuw denken’ en inzien dat deze vorm van ondernemerschap heel belangrijk is. Hoe gaat zo iets, heb ik me altijd afgevraagd. Ik zal mijn ervaring met u delen. Allereerst moet je als belangenbehartiger op het vinkentouw zitten. Kranten stonden bol van aankondiging over sociaal akkoord maar niets voor zzp’ers. Via een bevriende relatie heb ik één van de concept versies gelezen en zocht knarsing naar de term zzp’er, NIETS!!!!!

Het toeval wilde dat ik aan tafel terecht kwam bij één van de makers van het sociaal akkoord. Ik wees op de omissie in het akkoord en gaf aan dat een sociaal akkoord pas echt sociaal is wanneer de zzp’er een eigen plek in het stelsel krijgt. Na veel omwegen, input leveren in het weekend en ’s avonds laat en na overleg met collega’s is het gelukt: zzp’ers worden genoemd!

Mooi en historisch, even genieten van het moment en nu doorpakken. Want ja een zinsnede is een mooie opstap. Nu gaan we verder praten om door te gaan met de positionering van de zzp’er. U hoort het mij vaak zeggen, de zzp’er is nimmer relevanter geweest dan nu.

ZZP schap in Den Haag op de kaart

Politiek en beleidsmakers staan welwillend tegenover het “nieuwe” fenomeen zzp schap. Zo is er onlangs een belangrijke afspraak gemaakt welke van invloed is op alle Nederlanders. Na langdurige lobby vanuit onder andere Branchevereniging VHG bijvoorbeeld. Na een dringend verzoek vorige week aan het adres van Minister Blok en Staatssecretaris Weekers is er een akkoord gesloten; het tijdelijk lagere BTW-tarief voor arbeidskosten hoveniers gaat nu gelden voor het aanleggen en onderhouden van de tuin. Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het akkoord over de verlaging van het BTW-tarief biedt een unieke kans om meer te ‘vergroenen’ in Nederland. Sluit mooi aan bij de lentegedachtes in ons hoofd vindt u niet?

Goed voor Nederland. Tuinaanleg en onderhoud is betaalbaarder geworden. Goed voor werkgelegenheid bij hoveniers waar ook veel zzp’ers actief zijn. Mooi aansluitend bij de oproep van onze Minister President om weer geld uit te gaan geven. Voorzichtigheid is geboden, toch kan er weloverwogen geïnvesteerd worden in buitendelen van de Nederlandse woning.

Steuntje in de rug voor de huizen verkoop wellicht. Een leuke omgeving verkoopt net wat makkelijker. Goed voor het welzijn. Groen en lentekriebels gaan immers uitstekend samen.

PZO gaat door, voor en met zzp’ers. Ik wens u een prachtige incidentvrije Koninginnedag. De abdicatie ga ik in ieder geval volgen.

Esther Raats-Coster
Voorzitter Platform Zelfstandige Ondernemers

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO