"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De HR ondernemer in 2020.

11820029_sWoensdag 27 maart was ik te gast in het prachtige kantoorgebouw van Raet bij de ronde tafel: HR ondernemen in 2020 georganiseerd door NVP. Met het oog op mijn nog te schrijven e-book over het binden en boeien van de flexibele was deze avond zeer waardevol van mij. Mijn doel was helder: zoveel mogelijk informatie verzamelen over dit onderwerp. Deze blog is het resultaat van mijn notities zodat jullie ook inzicht krijgen in deze voor HR professionals belangrijke materie. `

Raet over Human Capital Management

John Cöhrs, de auteur van het HR benchmark onderzoek, was de eerste spreker en hij schetst een aantal tendensen: IT enables change and technology, de belangrijkheid van Human Capital Management, de ontwikkeling van een nieuw HR ecosysteem en diegene die me het meest is bijgebleven is de paradox van ‘War for Talent’. Aan de ene kant is er te weinig talent om alle kennis en technische beroepen uit te voeren. Langs de andere kant is de werkloosheid nooit zo hoog geweest. Hoezo een ‘War on Talent’?

Camiel van Damme over de rol van HR in 2020

Camiel van Damme was de hoofdact en hij begon zijn verhaal met een aantal interessante stellingen. Een van de stellingen was: is een callcenter een cost of profit center? (reacties kom er maar in!) Een HR professional ziet dit vaak niet als cost, maar de rest van een organisatie vaak wel. Dit komt o.a. doordat veel HR professionals niet in de directieraad zetelen. Daarnaast biedt HR nog vaak te weinig meerwaarde in economisch perspectief. HR moet zichzelf opnieuw uitvinden en nagaan wat zij doen om de volgende dag nog zoveel waard te zijn? En weet HR wat de prijs is van een medewerker? Behalve kansen op HR Analytics vlak liggen er ook kansen op de perceptie van HR naar flexwerkers.

Alleen op basis van deze voorbeelden is het duidelijk dat er veel kansen liggen, en dus een grote toekomst, voor HR (ook in 2020). HR moet de Human Architect worden waarbij ze meerwaarde creëren voor de maatschappij alsook economische waarde. Wanneer HR hier aan gaat werken moet betrokkenheid centraal staan op basis van persoonlijk leiderschap en verbondenheid.

Ronde Tafel gesprekken

Tijdens de Ronde Tafel gesprekken werd er verder in gegaan op de presentaties van John en Camiel aan de hand van 4 vragen. Uiteraard hadden alle vragen HR ondernemen in 2020 in combinatie met de flexibele schil als uitgangspunt. De participanten verdeelden zich over de vragen en gingen met elkaar de discussie aan. Aan diegene met het meest innovatieve idee zou een prijs krijgen. Uiteindelijk werd er niet beoordeeld op de inhoud van de ideeën, maar op HR competenties als elkaar ondersteunen en uitdagen van de ideeën. Uiteindelijk leverde dit twee winnaars op: Gideon Boekenoogen en Anique van der Meijden. Proficiat.

De belangrijkste conclusie: Personal Branding

De verkregen inhoudelijke input uit deze ronde tafelgesprekken gaat worden verwerkt in het nog te schrijven e-book. Hetgeen me het meest is bijgebleven is dat expertise centraal moet staan. In vrijwel alle Ronde Tafel gesprekken stond het hebben van expertise en die expertise uitdragen centraal. Op deze manier kan een HR professional die tot de flexibele schil behoort enerzijds zelf aan nieuwe opdrachten komen. Anderzijds kijkt diezelfde HR professional naar de expertise van zijn of haar flexibele collega’s. Dus jouw expertise bepaalt of je de volgende opdracht krijg al dan niet. Binnen deze expertise zitten natuurlijk veel deelelementen verborgen.

Wat maakt dat jij expertise hebt over iets? Hoe draag jij die expertise uit en hoe zorg jij voor nieuwe opdrachten? En welke HR-onderwerpen zijn volgens jou belangrijk in 2020?

Hallo, ik ben Lodi en ik doe elke dag datgene wat ik het liefste doe. Als Digital Nomad reis ik de wereld over terwijl ik leuk werk doe. Zo help ik freelancers aan een nieuwe website en leer ik hen hoe zij zichzelf naar nieuwe klanten kunnen bloggen. Lees meer over mij. Bekijk alle berichten van Lodi Planting