"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP-organisaties ontwikkelen alternatief voor VAR: “Bewijs Van Ondernemerschap”. (UPDATE)

ZZP-VAR“Bewijs Van Ondernemerschap” zorgt voor meer duidelijkheid voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers”

De ZZP-organisaties FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO) hebben samen een alternatief ontwikkeld voor het huidige VARsysteem. Het alternatief heet “Bewijs Van Ondernemerschap” (BVO) en is ontwikkeld uit onvrede met de huidige VAR-procedure. Ook de door de Minister voorgestelde nieuwe VAR Webmodule voldoet volgens de zzp-organisaties onvoldoende. Het nieuwe voorstel is gedeeld met de Minister van F inanciën. Aanstaande donderdag, 14 maart, geven de zzp-organisaties een toelichting over het voorstel aan de  Kamerleden.

De zzp-organisaties zijn van mening dat het huidige VAR-systeem ondernemerschap onvoldoende stimuleert en te weinig doet om schijnzelfstandigheid te voorkomen. De plannen om het huidige vragenformulier te vervangen door een VAR Webmodule zal hierin waarschijnlijk geen verandering brengen omdat alle bestaande nadelen blijven bestaan. Met name het ontbreken van een preventieve toets leidt tot ongewenste effecten. Zo wordt de VAR nu ingevuld op basis van verwachtingen maar vindt controle achteraf plaats, waardoor verwachtingen en werkelijkheid op het VAR-formulier soms niet met elkaar overeenstemmen. Ook is er een gebrek aan gerichte handhaving waardoor in een aantal sectoren misbruik plaatsvindt, met schijnzelfstandigheid en uitbuiting van zelfstandig ondernemers tot gevolg.

Het BVO dat nu is ontwikkeld door de vier zzp-organisaties maakt een einde aan deze nadelen. Het behelst de volgende krachtige elementen:

 • er komt één bewijs van ondernemerschap; de vier VAR-verklaringen worden overbodig
 • beoordeling en zekerheid vooraf over het ondernemerschap
 • bestrijding van schijnzelfstandigheid
 • adequate voorlichting aan startende zelfstandig ondernemers

FNV Zelfstandigen, PZO, stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw zijn ervan overtuigd dat door selectie aan de poort schijnzelfstandigheid kan worden voorkomen en meer zekerheid ontstaat voor zowel opdrachtgever als ondernemer. Met één bewijs kunnen ondernemers bewijzen dat ze echt zelfstandig ondernemer zijn. Het alternatieve VAR-systeem is door de zzp-organisaties aangeboden aan minister Dijsselbloem

(persbericht)

UPDATE 15-03-2012 (via PZO):

De bovengenoemde organisaties hebben op 14 maart hun alternatief voor de VAR gepresenteerd aan Kamerleden in Nieuwspoort Den Haag. Ze pleiten voor een Expertisecentrum Zelfstandig Ondernemerschap (EZO). Het EZO is erop gericht trends te analyseren rondom het zelfstandig ondernemerschap, voorlichting te verstrekken, te adviseren rondom beleid alsmede de uitgifte van het Bewijs van Ondernemerschap (BVO) te realiseren. Daarnaast zullen eenduidige criteria voor het zelfstandig ondernemerschap worden vastgelegd. Zo verkrijgt de zelfstandige ondernemer zekerheid vooraf over zijn fiscale en sociaal-verzekeringsrechtelijke status.

Bewustwording van startende ondernemers vormt een belangrijk onderdeel binnen het alternatief voor de VAR. Selectie aan de poort, zodat zelfstandige ondernemers met vertrouwen en doelbewust kunnen gaan ondernemen.

De vier VAR verklaringen zullen verdwijnen en er wordt maar één soort BVO afgegeven. Wanneer men de BVO heeft verkregen, is het niet meer mogelijk sancties met terugwerkende kracht op te leggen, zoals met het huidige systeem wel het geval is. De BVO vrijwaart dus niet alleen de opdrachtgever maar vooral de zelfstandige ondernemer.

De BVO moet het zelfstandig ondernemerschap weer gaan stimuleren. Door goede selectie aan de poort kan schijnzelfstandigheid flink gereduceerd worden waardoor de zelfstandige ondernemers pur sang zonder onnodige belemmeringen kunnen ondernemen.

De aanwezige Kamerleden hebben hun lof uitgesproken over het plan alsmede het feit dat de ZZP organisaties op zo’n essentieel dossier hun krachten gebundeld hebben. Er zullen vervolggesprekken gaan plaatsvinden met onder andere het Ministerie van Financiën en Staatssecretaris Weekers over de problematiek rondom de huidige VAR en de BVO.

Wilt u het plan zelf lezen, klik dan hier.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

3 reacties op dit bericht

 1. Het probleem is in de kern dat er voor de fiscus en vooral voor de sociale zekerheid een zeer groot verschil is tussen een werknemer en een zelfstandige ondernemer. Dus op het grensvlak bestaat de kans op creatief gedrag, misbruik door schijnconstructies met uitbuiting als gevolg, plus de vrees voor uitholling van het stelsel voor sociale zekerheid.
  Mijn fundamentele opmerking is dat je dat verschil moet verkleinen of opheffen.
  Helaas, de tijd is niet rijp voor echte oplossingen.

  Dus we bedenken een instrument, we gaan dat hanteren met de daarbij behorende administratieve lasten , toetsen en controles.
  Voor het onderhavige probleem zijn inmiddels drie instrumenten bedacht, de al jaren in gebruik zijnde VAR, de door staatssecretaris Weekers aangekondigde Webmodule en nu dan het BvO (Bewijs van Ondernemerschap).
  Bij alle drie de instrumenten is een belangrijk onderdeel een aantal door de zelfstandige te beantwoorden vragen. De vragen bij VAR en nu ook bij het BvO doen me sterk denken aan de vragen die veiligheidsautoriteiten je stellen na aankomst per vliegtuig in bijv. de USA. Buitengewoon irritante vragen voor een goedwillende reiziger, maar als je die irritatie laat blijken kom je in de problemen. Een echte terrorist is natuurlijk goed getraind om deze te toets te doorstaan!
  Anders gezegd – de gestelde vragen zullen met name bij echte kwaadwillenden niet helpen om de schijnzelfstandigheid te voorkomen!

  Dan de vraag waar de administratieve lasten terecht komen en of die een beetje beperkt kunnen blijven.
  Voor de VAR begon dat heel simpel. De zelfstandige moet zo nu en dan irritante vragen beantwoorden en de Belastingdienst geeft, afhankelijk van de antwoorden, een VAR. Nu de vermoedens van schijnzelfstandigheid in bepaalde delen van de markt erg groot zijn, is ineens controle achteraf nodig. Dat is veel werk voor de Belastingdienst. Met kans sancties achteraf voor de zelfstandige en soms ook voor de opdrachtgever, als die iets hand kunnen vermoeden. Een afgegeven VAR is dus ineens niet meer betrouwbaar!
  Een ander punt is dat sommige opdrachtgevers om zich stevig in te dekken, nu ook een VAR gaan vragen voor kleine opdrachten (bijv. gastlessen), waar dat vroeger niet aan de orde was. Er moeten dus vaker een VAR aangevraagd, overlegd en gearchiveerd worden.
  Bij de Webmodule moeten zelfstandige en opdrachtgever per opdracht van alles doen. Dus niet alleen irritante vragen als je uit het vliegtuig stapt, maar ook uit elke bus en trein! Dat zal opdrachtgevers bijzonder tegen gaan staan en effect hebben op het aantal opdrachten!
  De Webmodule wordt geplaatst bij de Kamer van Koophandel, maar vermoedelijk betekent dat niet veel aan lasten. Die liggen per opdracht bij zelfstandige en opdrachtgever.
  Het is de vraag of behoefte aan controle door de belastingdienst afneemt.

  Voor het BvO wordt veel werk neer gelegd bij de Kamers van Koophandel. Zij doen de begintoets en herhaaltoetsen in de eerste jaren. Ongetwijfeld volgt na verloop van tijd hertoetsing. Het principe van de toets lijkt me prima, maar maak dat niet te diepgaand. Kost tijd en werkt niet!
  Bij dit nieuwe instrument wordt ook nog een echt polderorgaan ingesteld, het EZO (Expertisecentrum Zelfstandig Ondernemerschap), om te helpen tot betere toetsing te komen en op te sporen waar schijnzelfstandigheid het meest op de loer ligt. moeten we dat echt willen….?
  Ook bij de BvO is het de vraag of behoefte aan controle door de belastingdienst afneemt.

  Kortom, de BvO is niet zo desastreus als de Webmodule, maar lost de problemen niet echt op!

  • Reyer, hét preventieve instrument dat alle nep-ondernemers gaat tegenhouden, bestaat natuurlijk niet. Dat geldt voor elke regeling. Maar met deze opzet maak je wel nieuwe ondernemers bewust van een aantal zaken en verantwoordelijk voor de gevolgen als men zich in schijnconstructies beweegt. Het lijkt mij dan ook een prima opzet, al zal ik me -net als jij- jaarlijks ergeren om die irritante vragen.
   Misschien moet het plan op dit punt nog worden uitgewerkt door voor bepaalde ondernemers minder vaak dan jaarlijks het bezoek aan de KvK te verplichten. En andersom, voor bepaalde risico-branches, de verplichting uit te breiden.

   Ik zie wel een belangrijke rol voor zo’n nieuwe EZO: Zolang er nog zoveel mis gaat voor ZZP’ers in regelgeving, overleg en krachtenveld, is een instantie met de nodige power geen overbodige luxe. Denk aan overheidsaanbestedingen waar ZZP’ers van uitgesloten worden, aan CAO’s met idiote beperkingen tav de inzet van ZZP’ers en het gedoe rondom de inzet van ZZP’ers in de zorg.

   En last but not least: die EZO kan als eerste dat rare begrip ‘ZZP’ers’ opheffen. We hebben het straks alleen nog maar over ondernemers en werknemers……..