"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Esther Raats (PZO) over het bundelen van de lobbykracht ZZP’ers: ‘Match made in heaven!’

9810154_sMinisters en beleidsbepalers werken samen en delen kennis. Openstellen voor anderen en samenwerken is immers zó 2013!

Na de zesde editie van de Dag van de Zelfstandige op 20 maart 2013 werd het eens te meer duidelijk. Zelfstandige ondernemers zijn here to stay, laten zich niet uit het veld slaan en zijn inmiddels onmiskenbare krachten binnen onze maatschappij geworden. Dit is ook precies de reden dat PZO het steeds heeft over het duurzaam borgen van het zelfstandig ondernemerschap. De zelfstandige ondernemer is goed in wat hij of zij doet, brengt met zijn of haar expertise organisaties naar een hoger niveau en weet bij uitstek de economie uit het slop te trekken.

Het begint er langzamerhand op te lijken dat belanghebbenden dit gaan beseffen. Belangrijke stappen worden gezet om het cirkeltje rond te krijgen. Een alternatief voor de VAR is door ZZP organisaties gepresenteerd aan Kamerleden. Staatssecretaris Klijnsma spreekt in de media en tegenover ZZP organisaties het belang uit van een goede pensioenvoorziening voor zelfstandigen. Een werkgroep gaat in aansluiting hierop op korte termijn plaatsvinden waarbij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belangenorganisaties en andere experts samenkomen. Dit zodat in het voorjaar een concreet plan gepresenteerd kan worden in het belang van de zelfstandige ondernemer. Er wordt gesleuteld aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Producten en diensten die aansluiten op de wensen van zelfstandige ondernemers zijn inmiddels onmisbare elementen geworden in het speelveld van de verzekeringstak.

Commerciële derden zijn geïnteresseerd in hetgeen de zelfstandige ondernemer beweegt. Niet alleen om hun proposities op de doelgroep in te richten, maar vooral omdat men inziet dat de zelfstandige ondernemer de motor van de economie is.

Samenwerken op belangrijke lobbydossiers loont

Samenwerken op belangrijke lobbydossiers loont voor de zelfstandige ondernemer. Belangenbehartigers overlappen in 80% van de gevallen daar waar het pensioen, fiscale voorzieningen en arbeidsongeschiktheid betreft. Belangrijke eenduidige informatie komt hieruit voort voor beleidsbepalers. Nederland samen een stuk beter maken is toch waar het uiteindelijk om gaat. PZO initieert graag samenwerken met anderen in het belang van de zelfstandige ondernemer. Ik zeg een match made in heaven!

Een goed voorbeeld hiervan is het gepresenteerde Bewijs van Ondernemerschap. De krachten bundelen op een zeer essentieel dossier om vooruitstrevende resultaten te kunnen behalen. Een plan dat de VAR problematiek opzij zal schuiven en zekerheid vooraf gaat bieden over de fiscaal-rechtelijke en sociaal-verzekeringsrechtelijke status van de ondernemer.

Wij hebben het pad naar de match made in heaven al uitgestippeld en zien de stip aan de horizon. We zijn er nog niet, maar er zijn goede ontwikkelingen gaande. Dus beste zelfstandige ondernemers, onthoud dat het jullie tijd is om te excelleren. Blijf die oerkracht en passie vasthouden dan kunnen beleidsbepalers en belangenbehartigers voor u aan de slag. Laten wij er samen voor zorgen dat het cirkeltje rond komt.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO