"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nieuw keurmerk moet kwaliteit interim managers transparanter maken.

Zoveel interim-managers, maar waar vind je nou de goede? Een nieuw keurmerk zal daar binnenkort een oplossing voor bieden.

imregister_keurmerk voor interimmanagers

Het IM-Register, het Nederlandse kwaliteitsinstituut voor interim-managers, is de initiatiefnemer voor dit nieuwe keurmerk. Doel is opdrachtgevers voorafgaand aan een interim management opdracht meer zekerheid te bieden over het succes ervan. Samen met marktpartijen worden momenteel kwaliteitsnormen geformuleerd om interim-managers mee te certificeren.

Vanaf 1 januari 2013 krijgen de eerste interim-managers de nieuwe, onderscheidende en beschermde titel RQIM, Registered and Qualified Interim Manager.

Kwaliteit interim managers transparant maken

Lex Helmich, voorzitter van het IM-Register en stuwende kracht achter dit initiatief: “Het IM-Register wil al sinds zijn oprichting in 2000 de professionaliteit van interim-managers transparant maken. In die 12 jaar is het aantal interim-managers fors gestegen. Tegelijkertijd zie je de manier veranderen waarop organisaties interim-managers inhuren. Waar in het verleden bureaus een belangrijke rol vervulden in de kwaliteitsborging, zie je nu dat steeds vaker inhuur plaatsvindt via inkoopafdelingen en elektronische marktplaatsen. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het voor die inkoopmanagers is om goed te selecteren. Het beroep van de interim-manager is immers erg specifiek en wijkt in complexiteit en vereiste competenties behoorlijk af van overige management- en advieswerkzaamheden. Om de kwaliteit van interim managers voor opdrachtgevers transparant te maken, nemen wij het initiatief om – samen met de markt – te komen tot dit nieuwe keurmerk.”

Vrager en aanbieder bepalen samen normen professionaliteit

Het gaat om wat de markt belangrijk vindt, zegt Helmich. “Vrager en aanbieder moeten samen bepalen wat aantoonbare normen zijn voor de professionaliteit van interim-managers. Als onafhankelijk kwaliteitsinstituut zullen wij bewaken dat het gaat om transparante, bewezen en toetsbare criteria betreffende de vakbekwaamheid, conform het door de Europese Unie opgestelde European Qualifications Framework (EQF). Om de onpartijdigheid en deskundigheid van de certificatie- en registratieactiviteiten te waarborgen, zullen die worden opgezet conform de internationale norm ISO/IEC 17024.”

Het IM-Register wil vaart maken met het opstellen van de criteria. Helmich: “We zijn inmiddels rond met het vormen van een onafhankelijk College van Belanghebbenden Keurmerk Interim Manager, dat de nieuwe professionaliteitscriteria gaat opstellen. In het College zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbende partijen in de markt: opdrachtgevers, interim-managers, kaderstellende organisaties zoals opleiders en beroeps- en brancheverenigingen en de certificerende instituten. We krijgen van hen enthousiaste reacties en medewerking.”

De onafhankelijke certificatie-instelling CRP zal de interim-managers op basis van de opgestelde professionaliteitsnormen toetsen. Interim-managers die voldoen aan de criteria krijgen een certificaat en worden opgenomen in een openbaar beroepsregister. “Met deze nieuwe opzet kunnen wij afnemers van interim-managementdiensten transparante en voorspelbare kwaliteit bieden en kunnen interim-managers zich met het verworven nieuwe keurmerk kwalitatief onderscheiden.”

Zie voor meer informatie de website van het IM-Register.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

7 reacties op dit bericht

 1. Ik hoor al 20 jaar lang uit het wereldje van de ‘gevestigde orde’ dat er wordt gewerkt aan een vorm van certificering van interim-managers en/of -bureaus. Al deze jaren is er nooit wat van terecht gekomen. Volgens mij vanwege 2 redenen:
  1 Zolang de opdrachtgevers nooit hebben gehoord van cq overtuigd zijn van de meerwaarde van een ‘erkende im’er’ zal er geen vraag naar deze groep im’ers ontstaan;
  2 Zolang de opdrachtgevers geen voorkeur hebben voor ‘erkende im’ers’ is er geen enkele prikkel voor im’ers om zich te laten erkennen. Zeker niet als er moet worden betaald om zich te laten erkennen.

  Het verhaal hierboven ademt de sfeer van ‘We zijn op weg maar er moet nog veel gebeuren’ hetgeen mij geen vertrouwen geeft dat het deze keer anders zal lopen……..

 2. Interim managers hebben zich de afgelopen jaren veel te weinig zorgen gemaakt over hun professionaliteit. Er is overal wildgroei. Andere beroepsgroepen hebben deze stap al lang gemaakt, of zijn er druk mee bezig (zie ook organisatie=adviseurs). In die zin een nuttige initiatief. Bottumline is inderdaad over opdrachtgevers de nut en noodzaak gaan zien…

 3. Waar we nog steeds aan voorbij gaan is dat Interim-Management zoals we dat lang gekend hebben, op een enkele uitzondering daargelaten, niet meer bestaat. Het is verworden tot een vorm van geflexibiliseerde arbeid. Ik sta volledig achter gedachte van permanente educatie en professionalisering maar laten we nu een onder ogen zien dat de oude instituten waaronder het IM register iconen zijn uit een tijdperk dat voorbij is.

 4. Joop.

  Met alle respect, je overdrijft een beetje. Ik heb net nog even gekeken. Er zijn 91.827 Nederlandse profielen met de term interim-managers.Nee, naar zo veel is inderdaad geen vraag meer. Maar voor een toch flinke groep – kwalitatief goede – interim managers is en blijft behoefte.

 5. Mark,

  onderschrijf je stelling volledig.
  de markt moet vragen.
  Bij het ontstaan van RM heb diverse gevraagd of zij dit als selectiecriterium zouden gaan hanteren.
  Allen gaven een negatief antwoord.

  Zoals ook Joop aangeeft, het gaat om de vent en niet om de tent.

 6. Heren, dank voor reacties en visies.
  De kern van hetr verhaal ligt er in dat in het verleden we ons allemaal teveel vanuit het aanbieders perspectief hebben geprofileerd. En daar zat en zit de opdrachtgever niet op te wachten.
  Dat was ook een reden waarom er nooit om registratie etc. werd gevraagd
  Wat er nu aan het ontwikkelen is, is dat de opdrachtgever samen met andere betrokkenen een actieve bijdrage levert aan het formuleren wat de ware kwaliteitsnormen zouden moeten zijn.
  Dat kan op 1 niveua zijn, dat kan ook tot meerdere niveaus leiden. De markt bepaalt dat, niet de aanbieders.
  Mogelijk zijn die gelijk aan de normen die er nu liggen, maar in ieder geval betekent dat ook een buy-in van opdrachtgevers kant. Dat het verder een kwestie is van het verder profileren waar het keurmerk voor staat is iets wat vanuit de hele beroepsgroep moet gaan gebeuren.