"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zelfstandig Ondernemerschap:”“No guts no glory”, maar wel graag weloverwogen.

guts‘Zelfstandigen zonder onderneming’, ‘zelfstandigen zonder pensioen’, ‘zelfstandigen in zwaar weer’, ‘meer zelfstandigen stoppen door de crisis’, even een kort overzicht van de koppen die de afgelopen weken de kranten en online media domineerden. Het lijkt erop dat de media hard inzet om de beeldvorming rondom de zzp’er negatief te beïnvloeden. Een onjuist beeld naar mijn idee. Als voorzitter van PZO raakt me deze negatieve beeldvorming enorm. De kracht van het zelfstandig ondernemerschap wil ik daarom graag belichten.

Even voor de duidelijkheid; net als andere ondernemers in Nederland gaat het lang niet alle zzp’ers voor de wind. Sommige sectoren worden hard en zwaar getroffen door de economische crisis. Zzp’ers ervaren dagelijks de noodzaak om hun propositie stevig in te zetten. De periode tussen opdrachten is soms langer, betalingen van opdrachtgevers lopen vaak achter, acquisitie vergt meer inspanning. Daarnaast is innovativiteit en investeren in het up-tot-date houden van vakkennis nog belangrijker. Typische zaken die het ondernemerschap kenmerken. De echte zzp’er is zich bewust van de noodzaak om expertise en ondernemerschap samen te brengen. Slim zeilen bij zetten, samenwerken en onderscheidend zijn ten opzichte van anderen zijn sleutelwoorden. En dit is nu juist waar hij of zij zich onderscheidt van werkgevers en werknemers; een ongekende oerkracht en doorzettingsvermogen.

Het kaf scheidt zich van het koren

Precies het verschil tussen de zzp’er, die bij gebrek aan arbeidsovereenkomst, zijn toevlucht zoekt tot ondernemerschap en de zzp’er die actief kiest voor het voor eigen rekening en risico inzetten van zijn of haar werkzame leven. Het kaf scheidt zich van het koren. In sommige gevallen met harde en verregaande gevolgen. Een pseudo ondernemer krabt zich in minder goede tijden achter de oren en realiseert zich dat ondernemen een vak is. Soms met de conclusie, al dan niet gedwongen, dat werknemerschap veel beter past. Met de teleurstelling van ‘het ondernemerschap past niet bij mij’, tegelijkertijd een ervaring rijker.

De zzp’er die actief gekozen heeft, weet dat het soms goed tegen kan zitten. Baalt als een stekker wanneer zaken niet lopen zoals voorzien. Gaat terug naar de tekentafel en bedenkt een nieuwe aanpak voor zijn propositie. Mooi voorbeeld vind ik de zzp’er die zich realiseert dat samen sterker is, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met anderen. Acquisitie wordt gezamenlijk krachtiger. Synergie bij uitstek. Goed voor de zzp’er, goed voor de economie. Er zijn hier genoeg mooie voorbeelden van.

De zzp’er ziet kansen in plaats van bedreigingen. Geluk geeft immers de voorkeur aan zij die durven. Zzp’ers gaan niet bij de pakken neerzitten. Een jaarlijkse analyse maken, is voor hen essentieel om alle risico’s en kansen in kaart te brengen. Denk hierbij aan vragen zoals wat het plan van aanpak is om de portefeuille gevuld te krijgen. Kan ik bij eventuele terugloop van opdrachten het financieel opvangen? Deze aanpak voorkomt de ellende waar de media van smult. Negatieve krantenkoppen verkopen immers beter!

De achterban van PZO is niet zielig en gaat juist door met ondernemen waar anderen, mijns inziens soms terecht, de handdoek in de ring gooien. Geen halleluja verhaal pur sang. Het is aanpoten en knokken. Zeker is dat de werkelijke zzp’er beschadigd wordt door de negatieve beeldvorming. En daar is niemand mee gediend.

Esther Raats-Coster, Voorzitter PZO

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO