"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

What’s in a name? Tijd dat ZZP’ers duidelijkheid krijgen.

Sinds mijn aantreden als voorzitter bij Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) is één ding duidelijk; men blijft worstelen met de vraag wat nou de definitie is van de ZZP’er! Politiek, ambtenaren en inhuurders ploeteren voort om duidelijkheid te verkrijgen over wie nu wel ZZP’er is en wie niet.

Is de ZZP’er een verkapte werknemer die via slinkse constructies ingehuurd wordt bij een opdrachtgever? Of is de ZZP’er, zoals PZO meent, een professional die zeer bewust heeft gekozen voor het ondernemerschap, met alle risico’s en verantwoordelijkheden die daar bij komen kijken?

Met een nieuw kabinet in het vooruitzicht en alle onderwerpen, zoals de VAR / webmodule, schijnzelfstandigheid en de zelfstandigenaftrek, die zelfstandige ondernemers raken, staat eens te meer de vraag centraal of men niet één definitie op zou kunnen stellen voor de ZZP’er.

Even een lesje theorie; wanneer men naar zelfstandige ondernemers kijkt, zijn er enkele homogene kenmerken waar te nemen zoals het feit dat het een zelfstandige ondernemer betreft die zonder personeel werkt, zijn eigen werk bepaalt, flexibele uren draait, zijn eigen opdrachten binnenhaalt en voor eigen rekening en risico opereert.

Maar nu de ondernemer in de praktijk. Deze zit vol passie en weet zijn (of haar) zeilen aan te passen aan het lome windje of de orkaan die voorbij raast. De echte zelfstandige ondernemer weet zijn roer om te gooien wanneer nodig en zorgt voor duurzaamheid, innovatie en veerkracht. Maar uiteindelijk is er maar één conclusie te trekken uit zowel de theorie als de praktijk; de hoeveelheid winst die een ondernemer behaalt en de hoeveelheid belasting die een ondernemer betaalt, zijn bepalend voor het succes van de onderneming.

Freelancers, ZZP’ers, ZP’ers…

Termen als ZZP’er, freelancer en ZP’er worden de afgelopen tijd ook steeds vaker door elkaar gebruikt. De term freelancer bestaat al jaren. Vroeger waren het vrije ridders (lancer) die zich verhuurden om werkzaamheden te verrichten voor verschillende landheren. Toen was er dus al sprake van ondernemerschap! Tegenwoordig ziet men steeds vaker de term ZP’er de revue passeren. ZP staat voor Zelfstandige Professional.  Ook bij de ZP’er gaat het om zelfstandig ondernemerschap.

De drie termen verschillen dus niet zo veel van elkaar. Zij geven immers alle drie aan dat het om zelfstandige ondernemers gaat die voor eigen rekening en risico werken.

Wat PZO betreft is het tijd om op te houden met het onnodig tijd verliezen aan de discussie over de term die men zou moeten gebruiken voor een zelfstandige ondernemer. Het betreft hier een ondernemer die zelfstandig werkt en voor eigen rekening en risico dag in dag uit aan de slag is. En dit alles voorzien van een dikke laag passie. PZO blijft deze ondernemer voorlopig dan ook gewoon ZZP’er noemen.

Veel belangrijker is dat men in gaat zien dat zonder ZZP’ers de Nederlandse economie er veel minder florissant voor zou staan. Inhuurders zouden hun flexibele schil kwijt zijn, met alle nadelige gevolgen van dien.

De oproep van PZO is dus; stop met het voeren van deeldiscussies. Zorg nu eindelijk eens dat er een derde pijler in het systeem komt (werkgever-werknemer-ZZP’er) en dat ZZP’ers duidelijkheid verkrijgen over waar zij aan toe zijn.

De kracht ligt hem dus in het overtuigen van de politiek over de veerkracht die ZZP’ers onze economie geven en PZO zal dit ook steeds blijven benadrukken. Dit zodat de echte zelfstandige ondernemer eindelijk de vrijheid krijgt om met volle overtuiging te kunnen ondernemen zonder gedoe over VAR verklaringen en betuttelende politici die allerlei verplichtstellingen op deze groep  ondernemers willen loslaten. Je bent ondernemer of niet en dit zou het belangrijkste onderscheidende element moeten zijn!

Esther Raats-Coster, voorzitter PZO 

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO