"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nyenrode en InterExcellent richten register voor interim-managers op. *UPDATE*

Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent hebben samen een nieuwe stichting opgericht: Register Executive Interim Management. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategic Talent Management op Nyenrode, en Geert-Jan Poorthuis, partner bij InterExcellent, maken dit bekend. De stichting gaat officieel van start op 1 januari 2013. Het doel van de stichting is dat interim-managers zich beter kunnen onderscheiden in de markt. Daarnaast biedt het register opdrachtgevers de kans een kwaliteitskeuze te maken uit het groeiende aanbod interim-managers. Er bestaat op dit moment geen vergelijkbaar register.

Het bestuur van de stichting zal later dit jaar de criteria bekendmaken die zullen gelden om als interim-professional in aanmerking te komen voor opname in het register. Belangrijk zullen zijn de economische zelfstandigheid als interim-manager, aantoonbaar succes met hoogwaardige interim-opdrachten, de titel Certified Executive Interim Manager zoals behaald met het voltooien van het NICP, aangevuld met de benodigde jaarlijkse punten via een PE-programma.

Lidewey van der Sluis lichten toe wat het belang is van Permanente Educatie (PE) voor interim-managers. “Zonder je te ontwikkelen, blijft je arbeidskracht zo’n vier à vijf jaar houdbaar”, zegt professor Van der Sluis. “Net als andere arbeidskrachten kunnen interim-managers zichzelf blijven ontwikkelen door bewust uit de eigen comfortzone te stappen. Dat kan door op veel verschillende plekken te werken, door met en van anderen te leren, en door te blijven leren van experts via scholing.”

Interim-management staat onder druk

Het begrip ‘interim-management’ is de afgelopen 15 jaar behoorlijk geërodeerd. Door de instroom van vele interim professionals, maar zeker ook omdat interim-managers zich – als beroepsgroep – zich maar beperkt hebben weten te profileren en vooral te ontwikkelen. Door dat laatste lijkt het onderscheid met ‘vaste managers’ steeds kleiner geworden. Een logische stap dus van deze Nyenrode en Interim Excellent om dit register op te zetten.  Al zijn hier natuurlijk al eerdere pogingen toe gedaan.  Los van het lovenswaardig streven een impuls te geven aan het opleidingsniveau van interim-managers is het wel de vraag of opdrachtgevers hier op zitten te wachten. Dat het register aan een enkel interim bureau gekoppeld is, is gezien hun positie wel verklaarbaar, of het daarmee het algemene imago van ‘interim-management’ zal verbeteren valt te bezien.

UPDATE 11 okt.:

Het FD meldt dat dit initiatief niet goed is gevallen bij andere RIM bureaus. Jan-Willem van Stijn, bestuurslid van de RIM en directeur van Rijnconsult, zegt dat er onder leden wordt gesproken over ‘een boycot’ van het nieuwe keurmerk. Lex Helmich van het IM register:  ‘Er is al een keurmerk. En als je toch een nieuw keurmerk wilt oprichten, dan slaan Interexcellent en Nyenrode de plank compleet mis. Ze proberen hun eigen aanpak op te leggen als standaard voor de branche. Dat dient slechts het commerciële doel van één bureau en één opleidingsinstituut.’  Interexcellent stelt ondertussen dat de doelstelling is dat ook andere bureaus en opleidingen zich bij ‘zijn’ keurmerk kunnen aansluiten.

Zo lijkt een poging om een sterk (keur)merk neer te zetten in een tanend marktsegment bij voorbaat al weinig succes te hebben.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. “geen vergelijkbaar register”?
    We hebben sinds jaar en dag al gerenommeerde fenomenen als SIOO, Ooa, NVIM, IM-register, etc.

    Verder niets mis met Nyenrode, maar deze beeldvorming en argumenten kloppen niet.

  2. Ik ben het eens met Peter Westerhof. Ik denk dat er zeker behoefte is aan kwaliteit en professionalisering. Maar er is nog meer behoefte aan eenduidigheid en samenwerking tussen alle partijen. Dit initiatief verstrekt juist het beeld van een gefragmenteerd landschap. Hoewel ik niet twijfel aan de intenties en integriteit van de initiatiefnemers, overheerst de vraag hoe het precies zit. In dit bericht wordt i.i.g. niet duidelijk wie het bestuur gaan vormen en hoe de relatie is tot de initiatiefnemers.