"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Onder ‘moeders’ paraplu of heft in eigen hand? Is ‘Eigen Risico Dragen Ziektewet’ een HR best practice?

Ga je als werkgever mee in de stroom of zoek je naar mogelijkheden om proactief kosten te managen? Bijvoorbeeld op het gebied van Sociale Zekerheid. In mijn zoektocht naar mooie best practices liep ik onverwacht op tegen een nog voor vele werkgevers onbekende winstpakker. De komende maanden neem ik jullie mee in mijn zoektocht naar de mooiste best practices in HR land. Aan de hand van een 6-tal criteria probeer ik uit te vinden of er sprake is van een best practice. Om uiteindelijk te komen tot een Finest 50 lijst met elkaar onder de titel HR op volle toeren.

Even een recap: wat is ook al weer een best practice?

In mijn ogen is een best practice een bewezen succesformule bij organisatie x die ook succesvol kan zijn bij organisatie y. Zodoende hoef je als organisatie y niet weer het wiel opnieuw uit te vinden. De kinderziektes zijn eruit en dus succes verzekerd. Risicoloos delen en vermenigvuldigen. Er ligt een wereld open.

Vandaag wil ik het hebben over het Eigen Risico Dragerschap voor de Ziektewet (ERD). Sinds een aantal jaren het overwegen waard. Is hier sprake van een best practice of niet?

Wat is Eigen Risico Dragen Ziektewet eigenlijk?

Wat we weten is dat de overheid de (financiële) verantwoordelijkheid voor zieke (ex)werknemers steeds meer bij de werkgevers legt. Door deze verantwoordelijkheid te geven worden werkgevers veel meer gestimuleerd maatregelen te nemen om werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen en te houden. Vanuit deze visie betaalt de werkgever mee aan de ZW  uitkeringen van (ex)werknemers. De hoogte van een deel van deze premie is namelijk afhankelijk van de instroom van zieke werknemers in de ZW. Het gemiddelde ervan bepaald de premie. Wat als je qua verzuim beter presteert als werkgever dan de gemiddelde werkgever?

Dan is het dus erg interessant om eigenrisicodrager te worden.

Sinds 1 januari 2003 kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden en dit risico bij een private verzekeraar onder brengen. Werkgevers worden dus feitelijk zelf ‘uitvoerder’ van de Ziektewet. Uit cijfers blijkt dat deze werkgevers het op dit vlak vaak veel beter doen dan de publieke uitvoerder, UWV. De gemiddelde ziekteduur daalt fors met meer dan 50% en de instroom in de WGA is substantieel lager. De komende jaren zal de overheid steeds meer kosten afwentelen op de werkgevers en is het dus het overwegen waard om ERD te worden en het heft in eigen hand te nemen. Klaar voor de toekomst.

Wat zijn de voordelen

 • Boter bij de vis; lager gerealiseerd verzuim dan ook lagere kosten verzuim.
 • Transparantie en inzicht in alle voortgangsactiviteiten rond de verzuimbegeleiding
 • Meer regie en invloed op duur en hoogte van het verzuim
 • Lagere instroom in de WGA

Is hier sprake van een best practice?

De criteria op een rijtje

Op het gebied van HR is onderstaand lijstje m.i. een goede graadmeter voor succes:

 1. Gerelateerd aan de HR trend
 2. Award winning
 3. Trending topic (gevestigd of in wording)
 4. Eventueel wetenschappelijk bewezen
 5. Kosten verlagend of performance verhogend
 6. HR directeur c.q. owner/sponsor is een veelgevraagde spreker hierover

Willen we kunnen spreken van een échte best practice dan moet aan minimaal 5 van deze 6 criteria voldaan worden. Hieronder de test.

1.    Gerelateerd aan de HR trend *

Er zijn verschillende trends in HR anno 2012. We zien trends zoals de wel bekende vergrijzing, de komst van generatie Y (in sommige bedrijven al meer dan 50% van de workforce) en het bewust inzetten van sociale media voor bijvoorbeeld arbeidsmarkt communicatie. Daarnaast is efficiency een steeds belangrijker drijfveer ook in HR land. Om deze efficiency te kunnen meten heb je inzicht in de cijfers nodig. Ofwel HR analytics. De cijfers spreken bij ERD voor zich, het loont de moeite. Dus in lijn met de trend. Eén ster.

2.    Award winning

Ik heb nog geen bedrijf/werkgever gevonden welke door het verschaffen van een eigen risicodragerschap in de prijzen is gevallen. Er is geen Award op dit gebied nog vergeven, misschien een goede reden om hier eens wat aan te veranderen. Geen ster.

3.    Trending Topic

Er is weinig tot geen publiciteit over het Eigen Risico Dragerschap op social media. Recente zoektochten op #ziektewet #ERD en #uitvoering leverde weinig tot geen tweets op. Met recht een onterechte onbekendheid. Geen ster.

4.    Wetenschappelijk onderzoek

Er is weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek of bewijsvoering inzake ERD ZW. Wel bestaat er een onderzoek uit 2009 van de SEO (Economisch Onderzoek Amsterdam) welk instituut is gelieerd aan de UvA met de volgende conclusie voor de sectoren overheid en onderwijs op het gebied van de WerkeloosheidsWet. Het eigenrisicodragerschap WW, al dan niet in combinatie met het ambtelijk ontslagrecht, vormt geen belemmering voor het aannemen van oudere werknemers bij de overheid en in het onderwijs. Ook lijkt het een efficiënt, doelmatig, flexibel en slagvaardig functioneren van overheids- en onderwijsorganisaties als werkgever niet belangrijk in de weg te staan. Alleen op het aannemen van werklozen heeft het eigenrisicodragerschap WW mogelijk een drukkend effect. Niet wetenschappelijk bewezen. Geen ster.

5.    Kostenverlagend en/of performanceverhogend*

Het loont de moeite! Dus op dit criterium wordt ruim gescoord. Met een daling van gemiddeld 50% in de verzuimcijfers zou iedere werkgever, groot of klein, dit in overweging moeten nemen. Natuurlijk zijn er situaties waarin het wellicht geen goed idee is om eigen risico drager te worden.

Echter we gaan in deze test uit van de gemiddelden en voor de gemiddelde werkgever werkt ERD uitstekend. Eén ster.

6.   HR directeur is een veelgevraagde spreker hierover*

Een bedrijf dat sinds 2 jaar ERD ZW heeft ingevoerd is Olympia Uitzendbureau. Ik spreek hierover met Paul Verdiesen, verantwoordelijk voor de Backoffice van Olympia. Paul geeft 2 redenen aan waarom Olympia hiervoor heeft gekozen. Ten eerste is het inderdaad financieel een stuk aantrekkelijker doordat er nu minder premie wordt betaald. Ten tweede is de winst met name dat Olympia veel meer grip heeft op haar zieke uitzendkrachten. Het gemiddelde verzuim van hun uitzendkrachten is gedaald van 30/35 dagen naar 5/6 dagen. Dat is een majore verbetering en daarmee ook onderscheidend naar hun klanten. Uitzendkrachten via Olympia zijn veel minder vaak/lang ziek. Voorlopig nog een mooi concurrentie voordeel dat door ERD is bereikt. Paul geeft aan dat hij frequent wordt geraadpleegd door bedrijven in de uitzendbranche (daar speelt dit het meest) over deze businesscase. Met de ERD voor de WGA op stapel wint het onderwerp aan populariteit, echter alleen in deze specifieke branche. Daarom 1/2 ster.

Eind conclusie 2,5 sterren

Het eigen risicodragerschap ZW is tot op heden geen best practice te noemen. Het heeft op belangrijke criteria (nog) geen ster weten te scoren. Wanneer ERD meer publiciteit gaat krijgen bij een bredere doelgroep (meerdere branches) kan dit snel veranderen. ERD heeft het in zich een échte best practice te worden. Er valt veel te winnen voor bedrijven die op dit terrein de eigen performance (nog) niet kennen. Klakkeloos onder de paraplu van het rijk blijven is geen optie lijkt me. Daarnaast staan de ontwikkelingen op dit terrein niet stil dus maak je klaar voor de toekomst. Het eigenrisicodragerschap kun je jaarlijks op 1 januari of 1 juli laten beginnen en aanvragen via de Belastingdienst. Wie durft?

Sjoukje Wynia is econoom en heeft sinds begin 2011 haar eigen strategisch adviesbureau WYNIA & CO. WYNIA & CO voegt waarde toe op het snijvlak van HR en Inkoop. Haar klanten bevinden zich vooral in de financiële en zakelijke dienstverlening en in de zorg. Daarnaast is zij een van de ondernemers achter WeShareTalent, het B2B netwerk voor de uitwisseling van kennis en talent tussen organisaties. Bekijk alle berichten van Sjoukje Wynia

3 reacties op dit bericht

 1. Eh, in principe zijn toch alle werkgevers ‘eigen risicodrager’ voor loondoorbetaling bij ziekte? Werkgevers kunnen zich (privaat) verzekeren bij een commerciële verzekeraar of het risico zelf dragen.
  Alleen voor de zgn. ‘vangnetters’ (bv. tijdelijke krachten waarvan het contract is afgelopen) vallen nog onder de Ziektewet die door het UWV wordt uitgevoerd.
  Dus dit is geen ‘best practice’ maar ‘common practice’

 2. @Ronald, Werkgevers zijn inderdaad al eigenrisicodrager voor het vaste personeel doordat er sprake is van de plicht tot loondoorbetaling bij ziekte.

  Een onbekend fenomeen daarentegen is het eigenrisicodragen voor de Ziektewet dat geldt voor de vangnetters, iedereen die ziek is maar geen werkgever (meer) heeft.

  Dit ERD ZW wordt steeds meer toegepast, idd momenteel vooral in de uitzendsector, maar is ook interessant voor andere werkgevers met veel “tijdelijke” contractanten. Dit aantal zal naar verwachting blijven groeien. Momenteel staat de teller op ca. 368.000 “tijdelijke” contractanten in Nederland t.o.v. 225.000 vorig jaar. Daarnaast is de tendens bij de Overheid dat steeds meer financiële prikkels bij de werkgevers zullen worden gelegd op het terrein van ziekte en WW.

  M.i. zeker geen common practise, maar eerder onbekend maakt onbemind en op de nominatie om best practice te worden. Met name ook gezien de resultaten die private partijen tot nu toe hebben geboekt met de reductie van dit ziekteverzuim in duur en aantallen.