"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interim management als complex systeem bezien.

Als een organisatie een interim-manager inhuurt voor een complex organisatievraagstuk, dan komt deze manager er veelal gaandeweg achter dat het probleem anders in elkaar steekt dan gecommuniceerd. Hoewel deze informatie helder op tafel zou moeten komen, komt het hier meestal niet van. In de ogen van interim-manager Ary van Baalen gaat het om een structureel probleem waardoor meestal wel het ‘symptoom’ wordt aangepakt, maar zelden de ‘oorzaak’.

Van Baalen heeft deze kwestie onderzocht en ontdekt hoe het verschijnsel wordt veroorzaakt en heeft er ook een oplossing voor gevonden. Deze oplossing heeft inhoudelijk een aantal grote voordelen. En bespaart ook veel geld. Voordat hij met zijn onderzoek startte, keek Van Baalen langdurig in de spiegel . “Ik ben meer dan vijftien jaar uitvoerend interim-manager geweest en heb me altijd verbaasd over het verschijnsel, maar kreeg er geen vat op. In mijn optiek zijn er die hoofdrolspelers ‘de opdrachtgever’, ‘de intermediair’ en ‘de interim-manager’. Vanwege mijn betrokkenheid had ik eerst niet voldoende distantie en oog voor het geheel en de invloed van alle factoren in de wijdere context van interim-management. Pas nadat ik kritisch naar mijn eigen keuzes en gedrag had gekeken kon ik objectiever naar de rol en de invloed van de ‘de opdrachtgever’ en ‘de intermediair’ kijken”.

Innovatieve oplossing

Vanwege de lange historie en de frequentie van het verschijnsel, plaatste en onderzocht hij het vraagstuk in de wijdere context van interim-management en bekeek hij interim-management als een ‘groter systeem’. Vanuit dit perspectief ontstond al snel een totaal ander beeld en kreeg het een andere betekenis. Van Baalen ontdekte hoe het verschijnsel in de loop van de tijd door een veelheid van factoren (onbedoeld) is ontstaan en nog steeds bestaat. “Maar belangrijker is dat ik na het opsporen van de oorzaak ook een innovatieve oplossing heb gevonden om af te rekenen met dit verschijnsel. En als mijn idee in goede aarde valt kan het zeker van betekenis zijn”. Tot op heden hebben de ‘hoofdrolspelers’ bijna uitsluitend vanuit hun eigen ‘rol’ en perspectief naar interim-oplossingen en het verschijnsel gekeken en hebben geen oog gehad voor de invloed van alle factoren (in samenhang) in de wijdere context van interim-management op het verschijnsel.

Delen van kennis en inzichten

Van Baalen’s oplossing begint met het delen en verspreiden van kennis en inzichten. “Nu heeft het ‘verschijnsel’ een belemmerende uitwerking op een effectieve aanpak van complexe vraagstukken. Bovendien zorgt de aanwezigheid van het verschijnsel voor stagnatie in de ontwikkeling en vernieuwing van nieuwe methoden om complexe vraagstukken aan te pakken. Maar door te laten zien hoe het verschijnsel in elkaar steekt, kunnen niet effectieve patronen worden doorbreken en ontstaat er ruimte voor ontwikkeling en innovatie”. De interim-manager ontwikkelde ook een onderzoeksmethode om in korte tijd samen met een organisatie eerst de oorzaak van een complexe probleem in beeld te brengen. Dit stelt organisaties in staat om op basis van een adequate diagnose te beslissen over de aanpak en het eigen potentieel optimaal te benutten bij het oplossen van problemen.

Geld besparen

Van Baalen is er van overtuigd dat het huidige model van interim-management alle kenmerken heeft van een zelf-organiserend systeem. “Dit soort grotere systemen zijn open systemen en hebben geen eigenaar, hebben geen top-down structuur, geen hiërarchie en zijn niet gekoppeld aan een organisatie. Bovendien zijn er binnen dit grotere systeem ook ontelbare subsystemen. Het geheel wordt bij elkaar gehouden door een of meerdere bindende krachten en door ongeschreven regels, codes en gewoontes. Het verschijnsel wat ik heb onderzocht is ontstaan door vaste reacties op vergelijkbare gebeurtenissen in de meeste interim-cases. Door een herhaling van zetten in het ‘systeem’ is het belemmerende verschijnsel ontstaan en is het een emergente eigenschap geworden. Het gevolg hiervan is, dat er steeds een vermijdende reactie volgt op het moment dat duidelijk wordt dat het aangereikte probleem anders in elkaar steekt.”
In dit ‘grotere systeem’ zijn er drie ‘hoofdrolspelers’ te identificeren. ‘De opdrachtgever’, ‘de intermediair’ en ‘de interim-manager’. Alle drie hebben ze een deel van het ‘probleem’ in handen. “Mijn oplossing bespaart veel geld. Daarom ben ik er van overtuigd deze oplossing vooral in het belang is van opdrachtgevers. Zij stellen immers de eerste vraag en betalen aan het eind van de rit de rekening,” zo besluit Van Baalen.

Ary van Baalen heeft een e-book geschreven over dit onderwerp. Dat boek is te bestellen op zijn site (en is toch 1 mei gratis). 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie