"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uurtarief zzp-er in vrije val.

Interimpuls onderzoekt elk half jaar de situatie van de interim-markt. In het onderzoek wordt gekeken naar de omvang van de opdrachtenportefeuille, de hoogte van de tarieven en bronnen van opdrachten van de hoogopgeleide zzp-ers.

Naast deze vaste elementen wordt er elk half jaar ook aandacht besteed aan een ander thema binnen de interim-markt. Zo is er in 2010 onderzoek gedaan naar de tijd die zzp-ers besteden aan opleidingen, begin 2011 naar de marges die intermediairs hanteren en nu naar de financiële buffers en de politieke vertegenwoordiging van de zzp-er.

Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de terugblik over de 2e helft van 2011 en de verwachtingen voor 1e helft 2012.

Groei in opdrachten teruggelopen; verwachting nog wel positief

 

1. Opdrachtenportefeuille groeit licht maar uurtarief daalt fors: omzet daalt

De omvang van de opdrachtenportefeuille van de interim professional is in de 2ehelft van 2011 met 3,5 % gegroeid. Ruim de helft van de tijd (59 %) had de interim professional een betaalde opdracht. De echte groei lijkt er uit – vorig half jaar was de groei nog 15 %.

De (lichte) groei gaat deze periode echter wel samen met een verlaagd uurtarief. Per saldo is de omzet gedaald. De tarieven zijn in het 2e helft van 2011 namelijk fors gedaald met 9 %. De tarieven zijn daarmee op het laagste niveau in 2 jaar. Verwachting is dat de tarieven komende periode verder licht zullen dalen.

2. Verwachting opdrachtportefeuille en uurtarief negatief

De geënquêteerde zelfstandigen verwachten, voor het eerst in twee jaar, een lichte daling van de opdrachtenportefeuille (van 59 % naar 57 %). In combinatie met een verdere verwachte tariefsdaling zal de omzet nog verder dalen.

3. Terugtredende overheid

De publieke sector is duidelijk teruggetreden als grootste opdrachtgever voor de zelfstandige professional. Was de publieke sector eerst nog de grootste opdrachtgever, nu is zij de kleinste.

4. Eigen netwerk nog veruit grootste opdrachtgever

De zzp-er regelt zijn opdrachten voornamelijk via het eigen netwerk. 63 % van de opdrachten komt via het eigen netwerk. Interimvacature-sites spelen nog een beperkte rol . Intermediairs zijn goed voor 26 %.

5. Vast dienstverband lonkt

35 % overwoog het afgelopen half jaar een vast dienstverband, een stijging van 16 %. Ongeveer 7 % heeft een parttime dienstverband naast de zzp-werkzaamheden.

6, Financiële buffers beperkt

De zzp-er heeft gemiddeld een financiële buffer van ruim 8 maanden. Een kwart heeft slechts een financiële buffer van maximaal 3 maanden.

7. Grote leegte in politieke vertegenwoordiging van zzp-ers

37% van de zelfstandige interim professionals is van mening dat er geen partij is die het beste opkomt voor hun belangen. 46 % is van mening dat de VVD hun belangen het best vertegenwoordigd.

Verdere details en achtergrondinformatie zijn terug te vinden in het volledige rapport (hier te downloaden).

Marc van Heese is mede-oprichter van Interimpuls, een initiatief waarmee opdrachtgevers en zelfstandige interim professionals rechtstreeks zaken met elkaar kunnen doen en waarin Interimpuls administratief kan ondersteunen. Op basis van opgedane ervaring heeft hij een duidelijke visie ontwikkeld over welke kant de interim-markt opgaat en zou moeten opgaan. Bekijk alle berichten van Marc van Heese