"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Liveblog #4. Kleinschaligheidsrevolutie. Leen de Waal over de nieuwe ordening in de economie.

Econoom en filosoof Leen de Waal aan het woord. In veel verhalen is vandaag de term Globalisering gevallen. De Waal zet daar iets heel anders tegen over. De economie is volgens hem te complex te worden. Die is dus niet meer besturen of te reguleren. Om zelfregulering tot stand te brengen, rekening te blijven houden met elkaar, collectief en individueel belangen te verenigen, moeten we naar kleinschaligheid. De Waal gebruikt hierbij de vergelijking met een zwerm zwaluwen, die zonder duidelijke leider colllectief samenwerken. Waarbij eigenbelang en groepsbelang schijnbaar probleemloos samengaan.

Aan de hand van een paar grote filosofen schets De Waal de kern van het probleem: vervreemding van het werk en organisaties, een overheid die te regulerend wil werken en een op krediet gebaseerd groeisysteem. De richting waar het volgens De Waal naar toe moet is zelfrespect en (eigen) meesterschap. Geen baan meer, maar persoonlijke passie en meesterschap; relaties gebaseerd op wederzijds eigenbelang; schaalgrootte als in een zwerm;  wees trots, geloof in jezelf. Hou daarbij financiering beperkt;  hou overheidsingrijpen beperkt (regulering werkt niet) en richt je niet louter op winstbejag.

Nu goed, een inspirerend verhaal,  vol feiten en verwijzingen en een wat andere toon dan je op Nyenrode zou verwachten. Wat dan natuurlijk ook weer mooi is dat dat geluid toch ook te horen is. Meer is te lezen op het eigen blog van De Waal: http://mansanics.blogspot.com/

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht