"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Personal branding & interim managers: “Meer zelfinzicht in een Nieuwe Tijd”

De markt verandert, meeveranderen is een must! Maar hoe doet u dat?

Dat is de centrale vraag tijdens de 4de professionaliseringsavond van de NVIM in een serie van vier overDe Markt‘ (zie hier verslagen over de avonden waarin de bureaus hun visie gaven over de markt, de opdrachtgevers aan het woord kwamen en de avond over de invloed van inkoop op de markt).  

Iedere interim manager wil succesvol zijn en daarvoor worden gewaardeerd. Maar gaat succesvol zijn u in deze roerige tijden gemakkelijk af? Voldoet u nog aan de eisen die deze nieuwe tijd aan u als leidinggevende stelt? En… Hoe goed kent u uzelf? Indringende vragen waar de zaal met interim managers direct mee wordt geconfronteerd.

Jan van Veen, mede eigenaar van Imagomatch, neemt zijn gehoor mee in de wereld van het Nieuwe Tijds Management. Hij schetst wat het is maar ook heel nadrukkelijk wat het van een leidinggevende vraagt om in deze Nieuwe Tijd succesvol te zijn en te blijven. Kennis is niet langer voldoende, authenticiteit bepaalt mede het succes!

Nieuwe Tijds Management, wat is het?

We ervaren het allemaal; de huidige medewerkers van 35 jaar en jonger staan anders in hun werk. Zij zijn over het algemeen goed opgeleid en zijn gewend om belangrijke keuzes te maken in hun leven. Zelfontplooiing en betekenisvol zijn in het leven vinden zij vele malen belangrijker dan een 40 jarig jubileum, dat zien zij eerder als een brevet van onvermogen. Het op ieder moment kunnen beschikken over de juiste informatie is voor hen geen enkel issue. Deze generatie zet de stap van kennis- naar belevingseconomie.

Het aansturen van deze medewerkers betekent dat u, als interim manager, hen faciliteert om hun talenten optimaal in te zetten. Nieuwe Tijds Management vraagt om dienend leiderschap. Een type leiderschap dat medewerkers inspireert u als leider te volgen. De nieuwe tijds medewerker volgt u namelijk niet omdat u nu eenmaal de leider bent, nee de nieuwe tijds medewerker kiest er zelf voor u te volgen!

Hoe goed past u in dit plaatje van de Nieuwe Tijds Manager?

Of concreter: “hoe goed kent u uzelf?” Weet u waar uw talenten liggen? En uw passie? Hoe authentiek bent u?

Geen eenvoudige vragen zo blijkt. Maar de aanwezigen zijn geinteresseerd hier achter te komen. De korte beschrijving van de 9 verschillende persoonlijkheidstyperingen die het enneagram onderkent, roepen herkenning op. De interim manager herkent zich in gedragsbeschrijvingen van verschillende types. Niet zo vreemd, de verschillende typen kunnen ook hetzelfde gedrag vertonen.

Maar ieder type staat anders in het leven met andere woorden de drijfveren waarom ze een specifiek gedrag vertonen verschillen.

Hoe komt u nu achter uw type?

Er zijn vragenlijsten op internet beschikbaar. Enneagramcoaches adviseren om een type interview af te laten nemen. De coach is hierin opgeleid en ondersteunt u door alle 9 typeringen gericht te bevragen. Soms lijken er meerdere typeringen te passen. Door uitsluitende vragen te stellen blijft er uiteindelijk één typering over waar u zich als “deskundige van uw eigen innerlijke wereld” in herkent.

Het enneagram is dus nuttig om uw zelfkennis te vergroten maar het biedt u ook een helder inzicht in hoe u relaties met anderen vormgeeft. Dit “weten” is niet onbelangrijk, zo is ons inmiddels bekend. Het biedt u de handvatten mee te bewegen met de eisen die de veranderende markt aan u stelt, op een manier die bij uw persoonlijkheid past! ” Meer zelfinzicht in een nieuwe tijd is een must voor iedere interim manager.”

Wilt u meer weten; neem dan contact op met Jan van Veen van ImagoMatch

Dit gastblog is geschreven door Lous van Haarst. Lous coacht directeuren, managers en professionals. Zowel op individuele basis als in teamverband. Ook verzorgt ze begeleide intervisie.

Sociëteit Quintessence (het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers) is het platform waar vakgenoten hun informatie en hun ervaring met elkaar delen. SQ is een voortzetting van de NVIM, de Nederlands Vereniging van Interim Managers Bekijk alle berichten van Societeit Quintessence