"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vier redenen waarom de term ‘Flexibele schil’ uit het HR woordenboek moet.

Dat flexibiliteit hoog op de HR agenda moet staan, dat behoeft hier geen betoog. Organisaties moeten snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Op-, bij- en afschalen in capaciteit en kwaliteit. Zeker een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking werkt op een of andere manier op tijdelijke basis bij een organisatie.

Wanneer we het over deze groep medewerkers hebben dan valt al snel het woord ‘flexibele schil’. Die term levert 53.200 zoekresultaten op in Google. Toch lijkt me de term flexibele schil niet meer van deze tijd. Hoogtijd dat die term definitief uit het (HR)woordenboek wordt geschrapt.

Vier argumenten:

1. De ‘schil’ maakt onderdeel uit van je organisatie

Een schil suggereert dat het gaat om een groep mensen die buiten je organisatie staat. Die dus geen onderdeel vormt van het ‘systeem’ dat je organisatie is. Dat is natuurlijk niet zo. In alles maken de flex-medewerkers, in welke vorm dan ook, onderdeel uit van je organisatie. Ze zijn onderdeel van je cultuur,van de identiteit en imago van je organisaties. Alle reden dus om bijvoorbeeld geen al te grote verschillen te maken in het (HR)beleid tussen de flex medewerkers en de medewerkers in vaste dienst.

2.  Flexibiliteit wordt van iedereen verwacht, niet alleen van de ‘schil’

Flexibiliteit is tegenwoordig niet iets wat alleen van medewerkers in de (externe) flex schil verwacht wordt. Slimme organisaties zorgen er al lang voor dat ook de vaste medewerkers flexibel ingezet kunnen worden. Dat het interne talent goed in kaart gebracht is, er flexibiliteit is ingebouwd in de vaste contracten. Dat medewerkers gemakkelijk bij andere afdelingen, of zelfs bij andere organisaties (bijvoorbeeld tijdelijk bij leveranciers), ingezet kunnen worden. Als je ergens moet beginnen met verhogen van de flexibiliteit, dan is dat niet met een ‘schil’, maar intern.

3. Interim wordt vaster, vast wordt losser

De tijd dat iemand òf koos voor een vast contract òf voor een interim carrière ligt achter ons. Een behoorlijk deel van de ZZP’ers en andere flex medewerkers kiest voor een vast dienstverband als hij/zij daar de kans toe krijgt, en vice versa. Het aantal mensen dat met hybride arbeidsrelaties (deel in vaste dienst, deel als zelfstandige) groeit. Het kabinet wil de mogelijkheden voor tijdelijke contracten verruimen tot zeven of tien jaar, een voorstel waar menig werkgever graag gebruik van zal willen maken. Daarnaast geldt ook nog de economische realiteit dat een vast dienstverband al lang geen zekerheid meer biedt.

Er zijn genoeg interimmers die regelmatig werken voor dezelfde organisatie. Dat is niet altijd verstandig, echter terugkerende interimmers (near employees) hebben zo hun voordelen. Ze kennen de organisatie, zijn snel ingewerkt en kunnen een prima schakel zijn tussen kennis in de buitenwereld en de organisatie.

Terwijl de gemiddelde tijd dat medewerkers met een vast contract bij een werkgever werkt sterkt daalt, wordt de relatie tussen interimmers en organisaties bij diverse organisaties juist hechter.  Het verschil tussen deze twee groepen vervaagt meer en meer.

4. Schil suggereert afval.

Een schil is de eerste beschermingslaag tegen het ‘kwaad’ van buiten (lees: daling vraag), het suggereert ook dat het verder bij het ‘afval’ hoort. Iets waar je verder weinig aandacht aan hoeft te besteden. Een vergissing. Zeker in tijden dat het talent weer schaarser wordt, en in sommige beroepsgroepen is dat al gaande, zit een deel van het talent dat je als organisatie nodig hebt, in die groep externe medewerkers. Wil je toegang hebben tot die groep talent, dan zal je ze met zorg en aandacht moeten behandelen. Employer branding is niet alleen nodig voor medewerkers die je in vaste dienst wil nemen; ook voor interimmers. En die voelen zich weinig aangetrokken tot de term ‘flex schil’.

Suggesties voor nieuwe term?

Vier argumenten, u weet er vast nog wel een paar. Laten we de term ‘flexibele schil’ dus in de prullenbak gooien. Vervangen door een meer respectvollere term, die recht doet aan de waarde die deze groep medewerkers de organisatie oplevert. Suggesties voor zo’n nieuwe term zijn meer dan welkom!

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

  1. Waarom niet ‘professionals’? Dat benadrukt meteen ook het individu, in plaats van dat er weer een abstract soort ‘lichaam’ bestaat, net als ‘de organisatie’.
    ‘Flexibele schil’ suggereert m.i. ook hiërarchie – en dan is de schil uiteraard lager dan de eigenlijke organisatie. Terwijl het nu juist die organisatie is die zich in de toekomst zal moeten bewijzen tegenover die professional (anders gaat ie ergens anders naartoe).

  2. Het woord ‘schil’ staat mij ook niet aan. Ik zou ipv schil, spil gebruiken.
    Flexibel spil.