"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Meer flex in de zorg: maar dan wel anders!

De uitdagingen in de zorg zijn evident. Ook in de recente sectoranalyse van Professionals in Flex wordt de problematiek nog eens grondig met cijfers onderbouwd. De dubbele vergrijzing, bij personeel én bij cliënten, vraagt om onorthodoxe maatregelen. De daling van de beroepsbevolking is een grote zorg voor een sector met een almaar stijgend aantal vacatures. In 2050 is de helft van Europa ouder dan 50 jaar! Stel u eens voor wat dit voor de zorgsector betekent…

Dergelijke uitdagingen vragen om radicale veranderingen en daarbij moeten we oude patronen en denkwijzen durven los te laten. Dat geldt ook voor flex in de zorg. Dat het ‘traditionele uitzenden’ niet meer werkt zien we dan ook terug in de ABU-marktmonitor waar de uitzendomzet in de medische sector keer op keer verder daalt.

De ontwikkelingen rondom flex in de zorg worden gedomineerd door twee belangrijke peilers: ten eerste is er de BTW problematiek, waarbij private uitzenders al op voorhand 19% duurder zijn dan zelf door de zorg georganiseerde flex. Ten tweede is er de trend dat het aantal ZZP-ers in de branche enorm groeit, ten koste van reguliere gedetacheerde werknemers. Dit zijn zaken waar een traditionele uitzender nauwelijks een antwoord op heeft. Maar zijn het bedreigingen voor de flexbranche? Nee! het zijn juist prachtige kansen.

Organiseren flexibiliteit kans voor flex-sector

Door de noodzaak om arbeidskrachten maximaal efficiënt te benutten, en om een antwoord te geven op de toenemende vraag naar flexibiliteit, behoort flex een speerpunt te zijn voor elke onderneming in de zorg. Het organiseren van deze flexibiliteit en de noodzakelijke samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Ook het opleiden en certificeren van personeel zijn belangrijke aandachtspunten die voor de flexibele werknemer moeten worden geregeld.

En dat is nu juist waar de kansen liggen. Uitzenders moeten afstappen van het aloude adagium van ‘uitzenden’ van ‘hun’ werknemers, maar de slag maken naar een nieuwe vorm van dienstverlening: het organiseren en faciliteren van een platform voor alle vormen van flexibele arbeid in de zorg. Of het nu eigen medewerkers zijn, medewerkers van zorginstellingen of ZZP-ers: het zijn allemaal medewerkers die flexibel willen en moeten worden ingezet. Juist omdat de nieuwe flexwerkers in de zorg ‘gedeeld’ moeten worden door meerdere zorginstellingen en juist omdat het organiseren van flex om specifieke expertise gaat, ligt het betrekken van een externe partij voor de hand. Dit zijn kansen voor flexondernemingen, die geen uitzender maar een marketmaker wil zijn. Voor ondernemingen die innovatief durven te opereren ligt er een wereld open. Wie durft?

Patrick Hustinx (1974) is oprichter en managing partner van Professionals in Flex. Met eerdere ervaring bij de ABU als hoofd sociaal-economische zaken, bij Boer en Croon als interimmanager en onafhankelijk ZZP-er heeft Patrick zeer diverse kanten van de flexibele arbeidsmarkt gezien. Patrick is auteur van o.a. het boek Ondernemen in Flex en is nu met name gericht op strategie rondom flexibele arbeid, internationaal uitzenden en business development. 

Professionals in Flex is een advies- en interimmanagement-organisatie ván en vóór de flexbranche. De organisatie bestaat enkel uit zelfstandige professionals die zich verbonden hebben aan dit bureau als associate of partner. Professionals in Flex houdt zich uitsluitend bezig met vraagstukken over flexibele arbeid en de invulling van tijdelijke functies in de flexbranche. De dienstverlening varieert van zeer technisch advies over bijvoorbeeld de loonadministratie van een uitzendbureau tot het leveren van een interimdirecteur. Professionals in Flex heeft een eenvoudige missie: Flex is goed, flex kan beter. Bekijk alle berichten van Professionals In Flex