"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Druk op tarieven niet te rijmen met kwaliteitseisen en toenemende vraag naar Interim Managers

Vorige week woensdagavond hield de NVIM, de Nederlandse Vereniging van Interim Managers, haar derde bijeenkomst over ‘De Markt’ in een serie van vier. Ditmaal ging de zoektocht naar het antwoord op de vraag ‘Wat vraagt de klant?’. En aan wie kun je dat beter vragen dan aan de klant zelf, dus werden er in De Soester Duinen te Soesterberg drie ervaren opdrachtgevers – Angeline Kierkels, directeur Publieke Sector van De Meerlanden NV, Paul Smits, vml directeur van het Maasstadziekenhuis en Ir. Cees van Laarhoven, vml directeur van Imtech – ondervraagd door het publiek, bestaande uit leden en aspirant leden van deze inspirerende en steeds vernieuwende vereniging.

Opdrachtgevers verwachten een groeiende vraag naar Interim Managers

Een korte samenvatting: Een interim manager moet met een frisse blik van buiten naar binnen kijken, maar tegelijk dusdanig goed de materie en de sfeer van zijn opdrachtgever snappen dat hij ook de blik van binnen naar buiten kan richten. Een interim manager moet bereid zijn risico’s te nemen die de ervaren krachten binnen het bedrijf niet aandurven. Maar hij moet ook omzichtig opereren zodat processen doorlopen en de plek die hij invult na zijn interimperiode weer geluidloos door een vaste of terugkerende kracht ingenomen kan worden. Last but not least, de Interim manager moet zijn team binden en tegelijk niet bang zijn keuzes te maken waardoor spanningen in teams kunnen ontstaan. Dit doet hij door tegelijkertijd én voor een schokeffect te zorgen én er voor te waken dat de resultaten van zijn inspanningen geborgd zijn als hij de organisatie van de opdrachtgever weer verlaat. Een schaap met vijf, nee met zes poten.

Ook werden er diverse voorspellingen gedaan over de grootte van de markt voor Interim Managers in de toekomst. Unaniem zeiden de opdrachtgevers dat ze verwachten dat deze gaat groeien. Er komen reorganisaties aan, de overheid moet bezuinigen en meer aan de markt overlaten en bovendien moeten bedrijven en organisaties steeds sneller schakelen. Een vacature lang open laten staan omdat je geen vaste medewerker kan vinden is uit de tijd. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de Interim markt zal toenemen.

Het gaat om waarde, prijs is minder relevant

Wie denkt dat de Interim Managers in de zaal schrokken van dit enorme eisenpakket en van de toenemende vraag naar hun diensten vergist zich. Ze waren het grotendeels eens met de opdrachtgevers. Van een Interim Manager mag je wat verwachten en zeker als deze lid is van de NVIM. ‘Maar’ werd er door het publiek aangegeven ‘die vraag om kwaliteit valt niet goed te rijmen met de druk op tarieven.’ Volgens de opdrachtgevers is het zaak dat je je als Interim Manager onderscheidt in kwaliteit en dat prijs daarbij secundair is. ‘Het gaat om waarde, prijs is veel minder relevant’ aldus Cees van Laarhoven. Een uitspraak waar ook Angeline en Paul zich in leken te vinden. Een prima zin om te onthouden als ze weer eens inhuren en tegenover een van de leden van de NVIM zitten!

Michiel Cobben is sinds 1992 actief in arbeidsbemiddeling. Met TheWhyGeneration adviseert hij samen met mede Zipconomy auteur Saskia Postma ZP-ers over personal branding en sales. Daarnaast is hij auteur (2011 – Verhoog je Gunfactor‘) en sales consultant. Bekijk alle berichten van Michiel Cobben