"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

50 Marktplaatsen maken nog geen zomer!

Er zijn nu bijna 50 Marktplaatsen voor het transparant, objectiviteit en non-discriminatoir ‘aanbesteden’ van inhuurkrachten. Verreweg de meeste zijn in gebruik bij de overheid, maar de eerste ziekenhuizen en een 1e HBO-instelling zijn ook over de ‘aanbestedings’-drempel. Voor de minder trouwe volgers: u vindt het complete overzicht hier.

Is dit nu een reden om als bemiddelings-, detacheringsbureau of als Z(Z)P’er de vlag uit te steken? Immers je zou denken dat met al die Marktplaatsen de behoefte van de overheid steeds makkelijker vindbaar en toegankelijker is geworden. En aangezien het om mini-aanbestedingen gaat, zou je denken dat iedereen gelijke kansen heeft en dat alles netjes volgens de regels verloopt.

Dat de inleners en opdrachtgevers tevreden zijn met hun Marktplaats hoor ik vaak en geloof ik direct. Zij krijgen immers op een presenteerblaadje tientallen cv’s aangeboden van hun meestal honderden, vaak zelfs duizenden ingeschreven leveranciers. En dan die aangeboden tarieven. Ik durf de stelling wel aan dat inhuur van Z(Z)P’ers in veel gevallen goedkoper is geworden dan het aannemen van een vaste kracht.

Geen innovatie, geen aandacht voor behoeften en belangen van de leveranciers

Maar markten overdrijven altijd en de inhuurmarkt is hier geen uitzondering op. De meeste leveranciers die ik spreek staan noodgedwongen ingeschreven op veel Marktplaatsen en hebben steeds meer werk om ze te volgen en om aan alle spelregels te voldoen als er eens wat interessants wordt gepubliceerd. Want die spelregels en eisen verschillen overal.

En aangezien de terugkoppeling aan de leveranciers over hun aanbieding meestal ook geen relevante informatie oplevert, is het ook nog ondankbaar werk om mee te dingen. Wel veel werk voor een goede maatwerk-aanbieding met aangepast cv en vaak een in koeterwaals opgesteld standaard-mailtje als antwoord. Klagen helpt niet, want alles loopt in principe langs digitale weg.

 

 

 

 

Maar wat veel erger is: Op ZiPconomy schreef ik eerder over exact dit soort problemen. Alleen toen was het mei 2010. Daarna heb ik nog 2x hierover geschreven in 2011. We zijn nu bijna 2 jaar verder en het enige wat er is gebeurd is dat we meer van hetzelfde hebben gekregen. Meer, maar zeker niet beter. Ik mis de innovatie, ik mis aandacht voor de behoeften en belangen van de leveranciers. Dit is ook nodig als je als inlener over een paar jaar in een krappe arbeidsmarkt wilt beschikken over leveranciers, die bereid zijn om op jouw Marktplaats goede kandidaten aan te bieden tegen redelijke tarieven. De concurrentie van de tool-leveranciers onderling is er wel, maar wordt alleen op prijs uitgevochten en niet op functionaliteit.

Dus beste inleners en opdrachtgevers en leveranciers van Marktplaats-tools: 

Zullen we afspreken dat ik deze tekst in 2012 niet opnieuw hoef te schrijven?

NB: Het is voor Z(Z)P’ers nog steeds zinvol om te onderzoeken of Marktplaatsen een onderdeel kunnen zijn van je acquisitie aanpak. Maar dan moet je wel weten hoe het werkt. Op 25 november wordt daarvoor weer een training georganiseerd. Meer informatie vind je hier

mr. Mark Bassie (Breda 1960) is sinds 1994 werkzaam als Zelfstandige Interim Professional. Was vroeger als interim-manager en trainer werkzaam. Heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd -onder het label Flex-Beheer- in flexibilisering van organisaties en professionalisering van externe inhuur. Onafhankelijk en deskundig in inhuurplatforms, Marktplaatsen, ZZP-community's en Vendor Managementsystemen. Mark combineert hierbij zijn HRM-deskundigheid met bedrijfsvoerings-expertise en verander- en projectmanagement. Auteur van het handboek 'Scoren op inhuurmarktplaatsen!' van FNV Zelfstandigen (2012). Onderzoeker/co-auteur van diverse Nederlands/Belgische onderzoeksrapporten o.a. over Recruitment Process Outsourcing (RPO) (2016), over Vendor Management Systemen (VMS) (2017) en over Managed Service Providers (MSP) (2018). Zie Flex-Beheer.nl voor de downloadpagina's. Bekijk alle berichten van Mark Bassie

8 reacties op dit bericht

 1. Beste Mark, ik kan je verhaal niet volgen. Is het je wel eeens opgevallen dat veel marktplaatsen reacties van ZZP-ers hoger waarderen dan van intermediairs? Get real, de wereld verandert!

  • Inge, ik begrijp niet precies waar je op reageert. Dat veel MP’en aanbiedingen van ZZP’ers hoger waarderen (aan de hand van de gunningscriteria?) zie ik niet terug bij de meeste MP’en en het blijkt ook niet uit de gepubliceerde gunningen. Daaruit blijkt juist dat bureaus meer opdrachten binnenhalen dan ZZP’ers.
   Maar meer algemeen, mijn verhaal gaat helemaal niet over het verschil tussen ZZP’ers en intermediairs, het gaat over de slechte behandeling door overheidsopdrachtgevers van beide categorieën leveranciers van flexarbeid.

 2. Even een reactie van een ‘Marktplaats’. Je doelt voornamelijk door overheidsinstanties gebruikte marktplaatsen en al hoewel wij (nog) niet door overheidsinstanties worden gebruikt maar met name in de private sector, toch een kort weerwoord van de marktplaatskant.

  In jouw artikel schets je de situatie dat marktplaatsen te veel op elkaar lijken en feitelijk niet tot innovatieve zaken heeft geleid. Wij hebben dit, als zzp’ers, twee jaar gelden ook onderkend en zijn daarom begin 2010 begonnen met Interimpuls. We hebben naar onze bescheiden mening een aantal unieke features ontwikkeld, waarvan we er een paar zullen benoemen die relevant zijn in relatie tot jouw kritiek.

  Ieder volledig bij ons ingeschreven Interim professional heeft op zijn eigen ‘Control panel toegang tot zijn/haar persoonlijke marktanalyse. In die marktanalyse ziet de interim professional zijn/ haar profiel in relatie tot alle relevante data in de database. Zo kun je zien hoe jouw tarief zich verhoudt tot andere interim-collegae met het zelfde profiel (qua vakgebied en opleidingsniveua). Tevens kun je zien wat de vraag-ontwikkelingen zijn per de door jou ingegeven voorkeursfuncties. Kijk op http://www.interimpuls.nl/nieuws/2010/04/wat-jij-als-interimmer-altijd-al-wilde-weten voor een voorbeeld.

  Voor de opdrachtgevers is ook een aantal specifieke features ontwikkelt, bijvoorbeeld de mogelijkheid om de reacties van de interim professionals eenvoudig maar toch persoonlijk af te handelen. Zo wordt je als interim professional altijd geinformeerd over de status van de opdracht en is het aan de opdrachtgever of hij een persoonlijke notitie toevoeft.
  Verder hebben we vele andere features zoals de mogelijkheid om online juridische rechtsgeldige contracten te sluiten, bewaart het systeem historie etc maar dat val even buiten de kritiekpunten die door jou zijn genoemd.

  We verwachten dat je in 2012 weer deze tekst kunt schrijven maar dan erbij zegt: ‘Er is één uitzondering en dat is Interimpuls’

 3. ik hoop in 2012 te kunnen schrijven dat er méér uitzonderingen zijn bijgekomen……..:))

  Maar het zou zeker interessant zijn als een platform dat nu nog niet als een overheids-Marktplaats wordt gebruikt, als zodanig wordt aangepast en voldoet aan de aanbestedingsregels. Planet Interim heeft zich ook al eens in deze zin uitgelaten op deze site.
  Dat zou zeker een mooie innovatie zijn!

  • Beste Mark,

   Ik begrijp dat je kritisch bent, maar ik vind het niet terecht om alle marktplaatsen over een kam te scheren.

   Een marktplaats is een aanvulling op de inkoopstrategie van inlenende organisaties. Derhalve moet het ook een onderdeel zijn van de totale inhuurproces keten. Voor de inlener wordt het aanbod en de prijsstelling veel transparanter dan wanneer gewerkt wordt met een beperkt aantal leveranciers middels bijvoorbeeld preferred supplier overeenkomsten.

   Natuurlijk wordt voor individuele partijen het speelveld niet overzichtelijker, maar ze hebben eindelijk wel veel meer aanvragen in beeld dan in de ‘oude’ situatie. Op deze aanvragen kunnen ze ook eindelijk rechtstreeks reageren.

   Door deze steeds sterker worden de transparantie moeten leveranciers kiezen voor wie ze werken: faciliteer je de aanbodzijde of de kant van de inlener. Marktplaatstooling ondersteunt het inleenproces. Dit hele inleenproces kan worden uitbesteed aan een (onafhankelijke) MSP.

   Wat ontbreekt is een succesvol businessmodel voor ondersteuning van de aanbodzijde. Een partij die een “jaap” (huizenmarkt) achting oplossing brengt waarmee je als leverancier of zzp-er alle aanvragen in beeld krijgt die er voor jou toe doen.

   Alle partijen die zeggen een rol voor zowel de vraag als de aanbodzijde te bieden brengen niets nieuws. Zij proberen van twee walletjes te eten. Aan de aanbodzijde beperken zij het zicht voor de zzp-er op interessante opdrachten, aan de vraagzijde is onduidelijk wiens belang zij dienen en beperken zij zich tot het aanbod onder hun beheer.

 4. Dag Rob, Mark, Michel e.a.

  De bijdrage van Michel kan ik van harte onderschrijven, alhoewel Planet Interim uiteraard op onderdelen verschilt van Interim Puls. Een aantal overeenkomsten worden door Mark in een recent artikel uiteengezet: http://www.zipconomy.nl/2011/12/de-platforms-voor-de-nieuwe-arbeidsmarkt-zijn-er-al-nu-de-nieuwe-arbeidsmarkt-zelf-nog/

  De bijdrage van Rob klopt in de zin dat de MSP / inhuursites inderdaad slechts een belang dienen en niet veel bijdragen aan extra transparantie in de markt. Daar is overigens niets mis mee, dat is hun missie gewoon niet (‘en noem het dus ook geen marktplaats’ denk ik dan..) Iedere MSP-site is echter ‘gewoon weer’ een site van een inlener net als dat zij eerder ook al een website hadden waarop ze hun vacatures en opdrachten konden plaatsen. Wel voegen zij uiteraard functionaliteit toe voor de inlener. Wat de toename in transparantie is t.o.v. een gewone ‘Werken bij…’ site is niet duidelijk. Sterker nog: deze nieuwe ‘marktplaatsen’ (wat ze dus juist niet zijn) maken de markt een stuk geslotener omdat opdrachten pas zichtbaar worden als je ingeschreven bent. Kortom het brengt transparantie verder weg dan het eerst was.

  Onafhankelijke ‘echte’ marktplaatsen maken het aanbod inzichtelijk, ook voor niet-geregistreerden. Daarnaast inventariseert Planet Interim bijvoorbeeld ook nog het aanbod van circa 70 toonaangevende aanbieders, waardoor een van de meest complete overzichten ontstaat op de markt. ZZP’ers hoeven daardoor niet zelf die sites bij te houden, dat doen wij voor ze. Inderdaad het ‘Jaap-model’.. De opmerking “onduidelijk wiens belang zij dienen en beperken zij zich tot het aanbod onder hun beheer.” snijdt dan in ons geval ook totaal geen hout. De catchphrase “Onafhankelijk platform voor interim professionals en opdrachtgevers” laat wat dat betreft niets aan duidelijkheid te wensen over…. dat dit Rob als MSP kennelijk minder uitkomt is weer een ander verhaal 🙂 Mijn stelling is overigens dat MSP sites zichzelf fantastisch kunnen ontsluiten via de onafhankelijke platforms en zo per (door-)geplaatste opdracht relevante traffic naar zich toe kunnen trekken. Je werkt zo in elkaars verlengde en dat is goed voor beide concepten. Bedrijven en instellingen die geen MSP site hebben kunnen echter als inlener direct terecht op sites als Planet Interim en Interim Puls en slaan zo een nieuwe schakel in de keten over.

  Hartelijke groet,

  Niels van Berkel

  http://planetinterim.nlhttp://planetinterim.com
  “Onafhankelijk platform voor interim professionals en opdrachtgevers”

  • Beste Niels,

   probeer eens iets objectiever naar deze problematiek en mijn reactie te kijken.

   1. Onafhankelijke ‘marktplaatsen’ bestaan niet. Er is niet zoiets als De Marktplaats. Alle marktplaatsen uit de opsomming van Mark zijn initiatieven namens inleners.

   2. Marktplaatsen in de huidige vorm zorgen wel degelijk voor meer transparantie. Alle aanvragen van de aangesloten inlener zijn zichtbaar. Iedereen die zich daartoe geroepen voelt kan reageren en krijgt een objectieve kans.

   3. Planet Interim biedt inleners slechts een beperkt zicht op het aanbod in is daarmee in feite een leverancier. Je moet eerst lid worden. Deelnemers die een fee betalen krijgen voorsprong. Dit lijkt mij niet in het belang van de inlener. PI heeft er vanuit hun verdienmodel dus belang bij om een verschil te creëren tussen wel en niet aangesloten leveranciers/zzp-ers. Dit leidt dus tot minder transparantie.

   4. Het gebruik maken van PI brengt de inlener niet meer grip op en inzicht in het inhuurproces.

   Al met al is Planet Interim een nieuwe vorm van intermediair spelen.

   De nieuwe wereld vraagt mijns inziens om andere spelers: of je biedt je aangesloten leden zicht op alle voor hun relevante aanvragen, of je biedt inleners zicht op het al het voor hun relevant aanbod. Dat gaat niet samen in 1 oplossing.

   Met ons bedrijf Staffing Management Services hebben wij ervoor gekozen om een transparante en onafhankelijke oplossing te bieden voor de inlener.

   Met vriendelijke groet,

   Rob de Laat

   Rob de Laat

 5. Hallo Rob, allen,

  Interessante reactie, Rob, met een tip over objectiviteit die ik graag naar je terugkaats.

  1. Onafhankelijke ‘echte’ marktplaatsen bestaan uiteraard wel, de term “marktplaats” is alleen per ongeluk geclaimd door sites van bijvoorbeeld MSP-inleners, die eigenlijk maar één kraampje op de gehele marktplaats zijn. Echte marktplaatsen bieden een podium (kraam) voor iedere vrager en iedere aanbieder. Een site van één inlener, van één ziekenhuis of desnoods een groep ziekenhuizen, is geen marktplaats want slechts een portal (meer een ‘inhuur kraam’) van een of enkele inleners. Die discussie is echter al eerder op deze site gevoerd en laat ik hier verder voor wat hij is.

  2. Je punt 2 is daarmee ook van de baan, de argumenten staan hiervoor en in eerdere bijdragen op deze site.

  3. Inzake je punt 3 geef je er blijk van dat je de modellen van eerder genoemde onafhankelijke marktplaatsen niet goed kent, begrijpt of niet wilt begrijpen. Een grote toegevoegde waarde is juist dat iedere inlener en iedere aanbieder van tijdelijke arbeid (en expertise etc.) inzicht verkrijgt in alle vraag en aanbod. Alle opdrachten en interimmers zijn zichtbaar en doorzoekbaar (met respect voor privacy interimmers –daar gaat het nu niet over), aangesloten of niet, lid of niet.

  Planet Interim gaat zelfs nog verder door ook (een groot deel van) het aanbod op de algehele markt inzichtelijk te maken (nationaal en internationaal) via technologie die het mogelijk maakt om opdrachten van tientallen sites eenduidig voor interimmers doorzoekbaar te maken.

  4. Bij punt 4 wordt je verhaal nog minder sterk, aangezien het tegendeel waar is. Diverse tools staan inlenende organisaties via bijvoorbeeld Planet Interim kosteloos ter beschikking, onder andere:
  a. favoriete interim professionals (creëer zelfs per contactpersoon een eigen talentpool),
  b. notificaties per contactpersoon van de inlenende organisatie waardoor nieuw geregistreerde interim professionals, die aan bepaalde eisen voldoen, automatisch in de inbox komen van die contactpersoon (ongeacht of de interimmer betaalt of niet!),
  c. een continue ter beschikking staande grote database, strikt gecodeerd, over 11 vakgebieden heen, met quality audits, historie etc.
  d. meerdere contactpersonen per inlener doen samen met een company account (dus meer inzicht voor de organisatie als geheel wat de activiteiten zijn geweest).
  e. ‘Premium jobs’ zorgen voor meer transparantie bij het sollicitatieproces. Het gaat wat ver om alles uit te leggen, maar interimmers bieden bewuster een tarief samen met cv en verplichte motivatie waardoor een optimale prijs-/kwaliteitverhouding wordt gestimuleerd. Men bespaart als inlener én bemiddelingskosten én implementatiekosten én licentiekosten en dat ook nog eens per opdracht tegen een beter (fair) tarief per uur.
  f. Als klap op de vuurpijl kunnen opdrachtgevers interim professionals via een paar kliks persoonlijk afwijzen of uitnodigen voor een volgende stap in het proces.

  Kortom, de zinsnede “Het gebruik maken van PI brengt de inlener niet meer grip op en inzicht in het inhuurproces.” snijdt geen hout.

  Tot slot: de opmerking erna over “een nieuwe vorm van intermediair spelen” maakt je verhaal bijna een plezier om op te reageren, aangezien sites als Planet Interim en InterimPuls geen intermediair is, zijn of worden maar een (over het algemeen voor inleners) kosteloos zeer efficiënt en effectief instrument waarmee inleners zich makkelijk toegang tot de interim markt verschaffen. Ze worden zelf weer hun eigen leverancier zonder dure sites op te hoeven zetten en/of op bureaus te hoeven vertrouwen.

  Laten we het er op houden dat je jezelf nog niet zo in de propositie verdiept hebt.

  Met vriendelijke groeten,

  Niels van Berkel

  http://planetinterim.nlhttp://planetinterim.com
  “Onafhankelijk platform voor interim professionals en opdrachtgevers”