"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Actuele trends in de ZiP-economie. Gesprek tussen opdrachtgevers, interimmers, bureaus en experts. Een verslag.

Woensdagavond 12 oktober organiseerde ZiPconomy een discussie avond met een aantal  opdrachtgevers, auteurs van ons blog, zelfstandige interim professionals, de partners van ZiPconomy en een aantal experts uit het werkveld en de wetenschap. Een aantal thema’s werden met elkaar uitgediept, onder andere over Goed Opdrachtgeverschap en over de toekomst van de bemiddelingsbranche.

Via dialoog naar innovatie

Michel Vos en ik zijn begin dit jaar met ZiPconomy gestart. Vanuit een behoefte om meer dialoog tot stand te brengen tussen opdrachtgevers, de advies/bemiddelingsbranche, kennisinstituten en de zelfstandige interim professionals. Mensen en ideeën bij elkaar te brengen. In de verwachting daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een verbeterde samenwerking tussen organisaties en interim professionals. Dat doen we door (eigen)zinnige meningen en visies hier op deze site te verzamelen en beschikbaar te stellen. Maar ook door met regelmaat offline bijeenkomsten te organiseren. Zoals een tweejaarlijkse ZiPconomy diner, waarvan afgelopen woensdag de tweede was. Een diner waar de auteurs van dit weblog, andere experts, zelfstandige interim professionals, belangenbehartigers van die ZiP-ers, ondernemers én opdrachtgevers met elkaar in gesprek gaan over trends in de markt.

Zet deze 25 mensen, die allemaal midden in de interim markt staan, bij elkaar en er ontstaat gelijk voldoende stof voor gesprekken. Zowel tijdens de informele onderdelen van het programma als bij de twee meer formele discussie rondes die er waren. Hierbij een aantal hoofdlijnen wat er die avond zoal besproken is.

Goed opdrachtgeverschap. Trend of Noodzaak?

Arjan van den Born schreef  een paar weken geleden hier op ZiPconomy een vlammend betoog om te komen tot een Manifest Goed Opdrachtgeverschap. Om via middelen als bijvoorbeeld een (objectieve) meeting, een award en ‘naming & shaming’ zichtbaar te maken welke opdrachtgevers op een goede manier omgaan met ZZP’ers, en welke niet.  Zijn idee en drijfveren werden uitgebreid besproken.

De eerste fundamentele vraag die bij dit gezelschap naar boven kwam was of de ZZP’er, als  zelfstandige ondernemer, dit wel zou moeten willen. Is hij/zij niet mans genoeg om er zelf voor te zorgen dat zijn relatie met de opdrachtgever constructief blijft?  Daar werd tegenover gesteld dat niet alle ZZP’ers in een sterke positie verkeren van waaruit ze de ‘strijd’ aan kunnen gaan Daarbij: het continu onderhandelen over contracten en voorwaarden zorgt voor ruis en in verhoudingen die te veel gericht zijn op de transactie en niet op de relatie.

Jaap Schaveling (Nyenrode) merkte op dat los van alle randvoorwaarden er nog veel te winnen valt in de samenwerking tussen interim professionals en organisaties. Opdrachtformuleringen blijven vaak te vaag, er is te weinig aandacht voor kennisoverdracht of op de borging van een project en opdrachtgevers maken vaak te weinig gebruik van de brede ervaring en kennis van interimmers om over de grenzen van zijn afdeling en opdracht heen te kijken. Met professionalisering van het opdrachtgeverschap op dit vlak kan interim talent veel beter benut worden. De interim professional kan hier vanzelfsprekend zelf actief aan bijdragen, wat aansluit bij opmerkingen dat er in de discussie naar professionalisering van de interim-markt ook een taak ligt bij de interim professionals om zich blijvend te ontwikkelen, in hun vak en in hun specifieke rol als interimmer.

Belangrijkste was wellicht de trend die gesignaleerd werd dat een deel van de grote inlenende organisaties zich steeds bewuster wordt van de noodzaak om op een goede manier om te gaan met externen. Vanuit het besef dat ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ‘waarden gedreven HR’-beleid niet beperkt blijft tot de mensen in vaste dienst. Dat een goede samenwerking tussen organisatie en interimmer gebaat is bij zo min mogelijk ruis. En dat Goed Opdrachtgeverschap onderdeel is (of wordt) van de employer branding van organisaties (belangrijk om de beste interimmer aan te trekken) en er ook voor zorgt dat interim professionals weer terug willen komen voor nieuwe opdrachten (wat de transactie- en inwerk- kosten sterk verlaagt).

Het zichtbaar maken van die ‘best pratices’ kan van groot nut zijn voor organisaties die ook invulling willen geven aan Goed Opdrachtgeverschap.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De toekomst van de bemiddeling en de bemiddelingsbranche: Referral Recruitment, specialisatie en netwerken.

Organisaties maken structureel gebruik van interim professionals. Het aantal interim professionals dat zich op de markt aanbiedt is aanzienlijk. Of dat aantal blijft doorgroeien, daar over lopen de meningen (of dromen) uit een. Feit blijft dat er jaarlijks honderdduizenden ‘transacties’ plaatsvinden tussen opdrachtgevers en interim professionals.

Vroeger was dat het domein van de bemiddelingsbureaus die twee groepen, opdrachtgevers en interim professionals, die elkaar niet konden vinden, bij elkaar te brengen. Professionalisering van de inhuur bij opdrachtgevers en een actievere houding van interim professionals (personal branding, eigen acquisitie) veranderen dat speelveld. Daarbij geeft internet zowel organisaties als interimmers veel mogelijkheden om direct zaken met elkaar te doen. De vraag daarbij is wat dan nog de rol van de bemiddelingsbureaus is? En hoe de bemiddeling in de toekomst tot stand komt?  Deze onderwerpen werden verkend in een tweede discussie ronde.

Internet, LinkedIn, twitter, andere social media, online databases, nieuw tools en online netwerken. Het geeft organisaties volop de gelegenheid om zelf actief interim professionals te zoeken en te vinden. En die interim professionals de gelegenheid vindbaar te zijn of om zelf opdrachten te vinden. Toch lijkt dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het goed gebruik maken van al deze mogelijkheden blijft een vak apart. De grote aantallen zelfstandige interim professionals die er zijn maakt, los van het overaanbod dat er momenteel is, dat organisaties die een actieve positie in willen nemen bij het aantrekken van interimmers voor een aantal belangrijke keuzes staan. Welke tooling te gebruiken, en wat zelf en wat niet zelf te doen.

Bij sommige interim functies kom je een eind met sec een online matchtingstool. Het maken van een echte match tussen organisatie en interimmer blijft voor de meeste opdrachten toch ook een stuk mensenwerk. Vraag daarbij is wie dat stuk invult: de organisatie zelf, een ‘dedicated’ tussenschakel of toch verschillende bemiddelingsbureaus naast elkaar. Het zal afhangen van de keuze die organisaties maken, waarbij schaalomvang een belangrijke rol speelt.

Duidelijk is wel dat de bemiddelingsbureaus voor een keuze staan, of die al lang gemaakt hadden moeten hebben: of substantieel meer waarde toevoegen (waar verschillende mogelijkheden voor zijn) of de transactiekosten fors omlaag brengen. De toekomst lijkt te liggen bij specialisten. Nichespelers. Sterk in de relatie. Netwerken kennen of bouwen. Actief in een branche, rond specifieke functies of rond één aspect in ‘recruitment-funnel’, bijvoorbeeld werving, binden, contracting of inhoudelijke begeleiding.

Ook Piet Hein de Sonnaville (Atos Interim) ziet een krimpende markt voor de traditionele bureaus. “Er is en blijft markt voor bureaus die ook gedurende de opdracht nadrukkelijk een rol spelen. Waarde toevoegen op inhoud. De juiste man/vrouw vinden maar zich ook committeren aan het eindresultaat van de opdracht. Dat heb je het over de complexe opdrachten. Die zijn er minder dan voorheen, maar ze zijn er nog steeds.”

Mariëlle Coomans, verantwoordelijk voor de strategie rond het inhuren van interim professionals bij Deloitte, vertelde hoe er binnen haar organisatie veel gebruik gemaakt wordt van het eigen netwerk én het netwerk van bekende interimmers. Interim professionals zijn naar haar ervaring zeer wel bereid om elkaar te attenderen op (passende) opdrachten zodra ze zelf niet beschikbaar zijn. Aan een warme aanbeveling van een bekende interimmer wordt vervolgens veel waarde gehecht. Twitter speelt bij Deloitte een belangrijke rol bij het invullen van interim posities, althans bij sommige beroepsgroepen. Inderdaad valt op hoe twitter, meer dan LinkedIn, een groeiende rol speelt in het communiceren over interim opdrachten.

Zichtbaar is ook dat (sommige) interim professionals zich aan het herorganiseren zijn. In netwerken, samenwerkingsverbanden. Die thema of branche georiënteerd zijn, of rond een fysieke locatie. Vanuit een behoefte tot samenwerken, ‘ergens’ bij te horen. Ook een aantal organisaties spelen met de gedachte om ‘communities’ van interimmers te formeren en die, ook als ze niet actief zijn, te blijven betrekken bij ontwikkelingen binnen de organisatie.

Ronald Baaijens is directeur van de SchoolvoorCoaching en was gastheer van de avond. De SchoolvoorCoaching is een netwerkorganisatie pur sang. Er is een hechte samenwerking met een (overzichtelijk) aantal freelance trainers en coaches. Hij hoorde de verhalen rond het ‘inhuur geweld’ en matching systemen met enige verwondering aan. “Is er nog wel oog voor de menselijk maat? We gedijen als mens en als professional toch het beste in wat kleinere verbanden waar iedereen elkaar kent. Dan heb je voldoende aan een paar basis afspraken,  ongeschreven regels die iedereen snapt en onderling vertrouwen”.

Daar ligt misschien wel de kern van de uitdaging waar we in de ZiP-economie voor staan. Grootse ideeën, tools die wereldwijd werken, inkoopprotocollen, IT systemen waar iedereen in kan, massa’s aan ‘resources’. En dat alles terug brengen naar oplossingen die passen bij de drijfveren van de individuele professional.

Geen revolutie, maar evolutie: er zijn fundamentele veranderingen gaande

Er is veel veranderd de afgelopen jaren in de interim markt. De andere houding van opdrachtgevers, de mogelijkheden die internet biedt, nieuwe toepassingen die op de markt zijn voor bemiddeling, de verschuivende positie van bureaus. Die veranderingen hebben de markt niet plots en radicaal op zijn kop als in een revolutie. De trends zijn echter wel fundamenteel. En onomkeerbaar, zoals in een evolutie. Survial of the fittest (fit = aanpassen, niet de sterkste, zoals nog wel eens wordt gedacht). Wie denkt dat alles na de revolutie weer terugkeert in oude patronen heeft het nakijken. Wie zich weet aan te passen aan de nieuwe omstandigheden heeft mogelijkheden. Dat geldt voor organisaties, dat geldt voor de advies & bemiddelingsbranche, dat geldt voor de interim professionals.

We houden u op de hoogte…

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

 1. Ha Huug & Michel,
  Leuk om het verslag te lezen! Goeie bijeenkomst met mooie thema’s!
  Feels like ‘good old times’ !
  Er gebeurt veel, maar er spelen ook nog veel dezelfde thema’s als een paar jaar geleden. Goed gevoel dat ik zo weer terug kan ik de mooie wereld van interimmanagement! 🙂
  Groet & succes!
  Marieke

  • Marieke,

   Dank voor je reactie. De thema’s ontwikkeling zich inderdaad ‘evolutionair’ en zijn dus niet plots anders. De huidige crisis in de (interim) markt, die zich in het voorjaar 2009 al aandiende in veel sectoren en nog wel even doorzet, is veel ingrijpender dan vorige ‘dips’. De geest (de thema’s die inderdaad al vaker benoemd zijn) is nu definitief uit de fles. De markt zal zich m.i. dus ook niet meer terug keren naar een situatie van voor 2009.

   Hugo-Jan

 2. Beste Hugo,

  Goed stuk en zo te zien een zinvolle discussie op de bijeenkomst. Ik merk op dit moment dat bureaus niet in eerste instantie naar de match op basis van juiste persoonlijkheid kijken, maar naar de ervaring in een bepaalde branche. Het eerste is juist de toegevoegde waarde van bureaus. Geen doorgeefluik met verder weinig toegevoegde waarde, maar een goede relatie met opdrachtgevers én interimmers. Bedrijven en interimmers zitten naar mijn idee nog in het beginstadium om via social media met elkaar in contact te komen. Ik zie wel dat dit langzaam aan het veranderen is, maar op dit moment blijkt het nog moeilijk om via deze weg elkaar te vinden.

  • Petra,

   Herkenbaar verhaal c.q. klacht. Oorzaak daarvan ligt deels ook bij de opdrachtgevers die in onzekere tijden voorzichtige keuzes maken. Dus sectorervaring eisen. Je mag van een bureau verwachten dat ze de vraag van een opdrachtgever goed weten te analyseren en (daar waar dat een juist antwoord is!) de opdrachtgever ook prikkelen met kandidaten van juist buiten de sector. Dat vergt een volwassen relatie tussen opdrachtgever en bureau. Iets waar niet alle opdrachtgevers de ruimte toe geven, en iets wat niet alle bureaus invulling aan kunnen geven.
   Het gebruik van social media staat inderdaad nog in de kinderschoenen (al ontwikkelt met name Twitter zich op dit terrein hard). Of dat er overigens voor gaat zorgen dat opdrachtgevers meer competentiegericht gaan zoeken ipv (sector)ervaringsgericht, dat is nog maar zeer de vraag….

   Hugo-Jan